Koneiden ja laitteiden korotetut poistot

Korotettujen poistojen käsittely Kitsaassa

Verottajan ohjeessa on kerrottu, kuinka koneista, kalustoista, laitteista ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voidaan verovuosina 2020-2023 tehdä normaalin verrattuna kaksinkertaiset poistot, eli poistaa enintään 50 % menojäännöksestä. Korotettua poistoa saa soveltaa ainoastaan tällä ajalla uutena hankittu ja tällä ajanjaksolla otettu käyttöön.

Näiden ehtojen takia Kitsas ei pysty käsittelemään automaattisesti korotettuja poistoja. Tee Kitsaalla ensin tavalliseen tapaan poistolaskelma, jolloin ohjelma laskee 25% menojäännöspoiston. Tee tämän jälkeen toinen tosite poiston korotusta varten, jolle kirjaat käsin 25 % poiston sille osalle menojäännöstä, jota korotetut poistot koskevat.

Kuva MustangJoe Pixabaystä