Julkaisut

Kitsas 5.5

Kitsas 5.5 ladattavissa nyt

Kitsas 5.5 parantaa tiliotteiden kirjaamista. Lisäksi päivitys parantaa yhteensopivuutta huhtikuun palvelinpäivityksessä käyttöön otettavien uuden tilitoimistonäkymän sekä uusien lisäosien kanssa.

Lataa Kitsas 5.5 maksutta

Suosittelemme Kitsaan päivittämistä kaikille käyttäjille, erityisesti Kitsas Pro:ta käyttäville tilitoimistoille.

Uusi toimistonäkymä

Palvelinpäivityksen myötä otamme käyttöön uuden toimistonäkymän, jossa voi monipuolisemmin selata toimiston kirjanpitojen tietoja. Palvelinpäivityksen jälkeen toimistonäkymä on edellyttää vähintään Kitsaan versiota 5.4.

Kitsaan lisäosat

Palvelinpäivityksessä avaamme myös uusia lisäosia, ensimmäisenä uudistettu tilitapahtumien haku Enable Bankingin kautta.

Kitsaan version 5.5 tunnuskasvi on voikukka

Kitsas 5.5 Beta

Parempi tuki uusille verkko-ominaisuuksille

Kitsas 5.5 tuo paremman tuen huhtikuun lopun palvelinpäivityksen myötä käyttöön otettaviin Kitsaan lisäominaisuuksiin.

Lisäksi ohjelmassa on parannettu tiliotteiden kirjaamista niin, että käytännössä kaikki tulo- ja menotapahtumat, kaikilla alv-lajeilla, on mahdollista kirjata tiliotetositteella. Mukana on myös joukko pienempiä korjauksia, liittyen esimerkiksi tositteiden kommentointiin sekä taseen valvontaan.

Beta-versio on nyt julkisesti ladattavissa Windowsille ja Linuxille

Jos Linux-versio kaatuu NSS-tietokannan alustamisen virheeseen, voi tämän korjata käynnistämällä ohjelman komennolla LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss" ./Kitsas-5.5-beta.2-x86_64.AppImage

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 5.4.3

Kitsaan korjauspäivitys julkaistu

Kitsaan korjauspäivitys julkaistu

Päivityksessä on korjattu projekti- ja kohdennusraporttien lajittelua sekä budjettilukemien käsittelyä.

Lisäksi muunnettaessa tilioteriviä menotositteeksi säilyy myös tiliöimättömien rivien etumerkki. Myös euromäärien muokkaus on parannettu niin, että miinusmerkki poistuu myös askelpalauttimella.

Lataa Kitsas 5.4.3 maksutta Windowsille, Macille ja Linuxille

Kitsas 5.4.1

Alarajahuojennus muokattavissa

Lataa Kitsas 5.4.1 maksutta Windowsille, Macille ja Linuxille

Alarajahuojennuksen muokkaus

Jos Kitsas ei pysty laskemaan alarajahuojennuksessa tarvittavia tietoja, voi käyttäjä nyt myös syöttää ne itse. Tämä on usein tarpeen silloin, kun Kitsaan käyttöön on siirrytty kesken tilikauden, tai jos yrityksellä on esimerkiksi metsätalouden tuloja.

Ostojen arvonlisäveron tunnusväri

Kotimaan brutto- ja nettoarvonlisäveron tunnuskirjaimet esitetään myynneille mustallaja ostoille sinisellä värillä.

Korjauksia

 • Tilinpäätöksen raporttien kieli
 • Paikallisen arkiston muodostuminen suurella aineistolla
 • Uudelleen avatun tilikauden tilinpäätösnäkymä ei enää salli vanhentuneen tilinpäätöksen avaamista
 • Kirjanpitoaineiston sivunumerointi ja tililuettelon päiväykset

Kitsaan version 5.4 tunnuskasvina on neilikka

Kitsas 5.3

Nopeampaa tiliotteiden kirjaamista

Kitsas 5.3 tuo mukanaan joukon etenkin ammattikirjanpitäjien toivomia parannuksia. Lataa Kitsas 5.3 maksutta Windowsille ja Linuxille

Suora kirjaus tilioteruudukkoon

Suoraan tiliotenäkymään on nyt mahdollista kirjata kotimaan nettoarvonlisäveroja sekä mm. yhteisömyyntejä ja yhteisöostoja.

Tase-erien selvittely

Tase-erien selvittelytyökalulla on nyt mahdollista tehdä myös korjauksia tase-eriin. Työkalu on käytössä vain Kitsaan pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa.

Tilinpäätöstyökalut

Tilinpäätökseen on mahdollista sisällyttää oman pääoman erittelyjä osakeyhtiöille sekä elinkeinonharjoittajille. Ominaisuus edellyttää tilikartan päivittämistä. Lisäksi yksityistilien päättämiselle tilinpäätöksen yhteydessä on uusi työkalunsa.

Kitsaan version 5.3 tunnuskasvina on pioni

Kitsas 5.3 RC

Julkasuehdokas uudesta Kitsaasta nyt ladattavissa

Kitsas 5.3 tuo mukanaan joukon etenkin ammattikirjanpitäjien toivomia parannuksia.

Tämä Kitsaan versio on jo täysin käyttökelponen. Pyrimme julkaisemaan varsinaisen 5.3 -version tammikuun aikana.

Jos Linux-versio kaatuu NSS-tietokannan alustamisen virheeseen, voi tämän korjata käynnistämällä ohjelman komennolla LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss" ./Kitsas-5.2-rc-x86_64.AppImage

Suora kirjaus tilioteruudukkoon

Suoraan tiliotenäkymään on nyt mahdollista kirjata kotimaan nettoarvonlisäveroja sekä mm. yhteisömyyntejä ja yhteisöostoja.

Huom! Versiolla 5.3 kirjattuja tiliotteita ei voi täysin käsitellä Kitsaan vanhemmilla versioilla!

Tase-erien selvittely

Tase-erien selvittelytyökalulla on nyt mahdollista tehdä myös korjauksia tase-eriin.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 5.3 Beta

Nopeampi kirjaaminen tiliotteelle ja tase-erien selvittely

Kitsas 5.3 tuo mukanaan joukon etenkin ammattikirjanpitäjien toivomia parannuksia.

Beta-versio on nyt julkisesti ladattavissa Windowsille ja Linuxille. Testaaminen jatkuu vielä ennen lopullista julkaisua, joka ajoittuu nuutinpäivän tietämille.

Jos Linux-versio kaatuu NSS-tietokannan alustamisen virheeseen, voi tämän korjata käynnistämällä ohjelman komennolla LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss" ./Kitsas-5.2-rc-x86_64.AppImage

Suora kirjaus tilioteruudukkoon

Suoraan tiliotenäkymään on nyt mahdollista kirjata kotimaan nettoarvonlisäveroja sekä mm. yhteisömyyntejä ja yhteisöostoja.

Tase-erien selvittely

Tase-erien selvittelytyökalulla on nyt mahdollista tehdä myös korjauksia tase-eriin.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 5.2 Julkaisuehdokas

Työkalu tase-erittelyihin ja omaan pääomaan

Kitsas 5.2 tuo joukon pienehköjä parannuksia sekä korjaa aiemmissa versioissa olleita virheitä. Lisäksi versio on yhteensopiva myöhemmin julkaistavien uusien lisäosien kanssa.

Julkaisuehdokas uudesta versiosta on jo nyt yleisesti ladattavissa Windowsille, Macille ja Linuxille. Version testaaminen jatkuu yhä ennen lopullista julkaisua.

Jos Linux-versio kaatuu NSS-tietokannan alustamisen virheeseen, voi tämän korjata käynnistämällä ohjelman komennolla LD_LIBRARY_PATH="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss" ./Kitsas-5.2-rc-x86_64.AppImage

Tilinpäätöstyökalut

Tilinpäätökseen on mahdollista sisällyttää oman pääoman erittelyjä osakeyhtiöille sekä elinkeinonharjoittajille. Ominaisuus edellyttää tilikartan päivittämistä. Lisäksi yksityistilien päättämiselle tilinpäätöksen yhteydessä on uusi työkalunsa.

Arvonlisäveron sarake päivä- ja pääkirjassa

Päiväkirjaan ja pääkirjaan on mahdollista tulostaa vientien alv-prosentit sekä alv-lajeja kuvaavat lyhenteet.

Joukko korjauksia

 • Pdf-tiedostojen tekstintunnistus tilanteissa, joissa jpeg-liitteiden tekstintunnistus on käytössä
 • Aloitussivun valintojen näkyvyys tilanteeessa, jossa kirjanpito on avattu kirjautumisen yhteydessä

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kuukausiraportit Kitsaassa

Kitsas 5.1 BETA ladattavissa

Kitsas 5.1 tuo mukanaan joukon etenkin tilitoimistokäytössä kaivattuja uusia ominaisuuksia. BETA-versio on jo nyt yleisesti ladattavissa Windowsille, Macille ja Linuxille. BETA-version testaaminen on vielä kesken, ja siksi se asentuu Kitsaan julkaisuversion rinnalle.

Uudet ominaisuuudet ovat käytössä ainoastaan, kun kirjanpito on tallennettu Kitsaan pilveen

Kuukausittaiset raportit

Tuloslaskelman ja taseen voi nyt tulostaa myös kuukausittain. Kuukausittainen tuloslaskelma ja tase voidaan laatia myös jaksotuksella, jolloin raportissa on laskennallisesti huomioitu tositteiden jaksotukset sekä poistot. Näin laskelma antaa tarkemman kuvan myös niiltä tilikausilta, joilta tilinpäätöstä ei ole vielä tehty.

Raporttikoosteen lähettäminen

Kirjanpitäjä voi lähtettää helposti erilaisia raporttikoosteita suoraan asiakkaan sähköpostiin. Koosteen sisällön laajuus on kirjanpitäjän valittavissa - koosteeseen voi sisällyttää mm. kaavion tuloksen kehittymisestä sekä kuukausittaisen tuloslaskelman ja taseen.

Työkalu tase-erien selvittelyyn

Tase-erittelyyn pääsee porautumaan aina vientien tasolle saakka uudella työkalulla, joka käynnistää Raportit/Tase-erittely-sivun Tase-erien selveittely -painikkeella.

Liitteiden tekstintunnistuksen toteuttaminen palvelimella

Pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa lisättävien liitteiden tekstintunnistus toteutetaan nyt palvelimella, mikä nopeuttaa tekstintunnistusta sekä sekä parantaa useiden pankkien tiliotteiden tunnistamista.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 5.0

Kitsas 5.0 ladattavissa!

Kitsas päivittyy

Kitsaan uusi versio on jälleen maksutta ladattavissa kotisivulta kitsas.fi/lataa

Kitsas 5.0 on saatavilla välittömästi Windowsille, Macille ja Linuxille

Tuki lisäosille

Kitsas 5.0 tukee lisäpalveluita, joilla Kitsas voidaan liittää ulkoisiin järjestelmiin. Ensimmäiset lisäosat ovat jo testausvaiheessa, ja julkaisuita on odoteettavissa viimeistään alkusyksystä.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

EU-alueelle tavaroita ja palveluita käänteisellä arvonlisäverolla myyvät voivat nyt tehdän yhteenvetoilmoituksen suoraan Kitsaasta.

Kitsaan käytössä Qt 6

Ohjelmiston taustalla on nyt Qt-kirjaston uusi versio (aiemmin Qt 5) ja Qt:n pdf-kirjastot. Liitteitä haetaan lisäksi ennakoivasti välimuistiin, mikä nopeuttaa tositteiden katselua.

Lukuisia pieniä parannuksia

 • Alkusaldojen tuominen Procountorista Asetukset > Tilinavaus -toiminnossa
 • Yle-veron kirjaaminen vähennettäväksi menoksi ja muutokset tuloverodialogissa
 • Tilikarttojen päivittäminen tukemaan tiliöimättömän määrän esittämistä
 • Sisäänkirjautumisen virheenkäsittelyn parannukset
 • Parempi tuki näytön tummalle teemalle
 • Alv-lukittujen tositteiden muokkaaminen voidaan ottaa käyttöön kohdassa Asetukset > Verot
 • Arvolisäverolaskelmaan tulostetaan myös maksutiedot
 • Uudistettu tiliotenäkymä
 • Kiertoon saapuneista laskuista, lähtevistä laskuista, tiliöimättömistä tiliotteista yms. ilmoituskuvakkeet kirjanpitojen luettelossa
 • Kitsaan sähköpostipalvelimen kautta lähetettyjen sähköpostien tilan (toimitettu, avattu, toimittaminen epäonnistui) tilan seuraaminen
 • Tilitoimistonäkymässä näytetään toimivat varmenteet

Kitsas 5.0 toinen julkaisuehdokas

Kitsas 5.0 RC.1 on ladattavissa

Olemme tehneet Kitsaan julkaisuehdotukseen vielä muutamia parannuksia

 • Kiertoon saapuneista laskuista, lähtevistä laskuista, tiliöimättömistä tiliotteista yms. ilmoituskuvakkeet kirjanpitojen luettelossa
 • Procountorista tilinavauksia tuotaessa parannettu keskeneräisen tilikauden alkusaldojen laskentaa
 • Kitsaan sähköpostipalvelimen kautta lähetettyjen sähköpostien tilan (toimitettu, avattu, toimittaminen epäonnistui) tilan seuraaminen
 • Tilitoimistonäkymässä näytetään toimivat varmenteet
 • Parannettu tumman teeman tukea

Windows-versio

Kitsas 5.0 RC.1 Windows Ohjelma asentuu aiemman Kitsaan rinnalle.

Mac-versio

Mac-versio julkaistaan myöhemmin

Linux-versio

Kitsas 5.0 RC.1 Linux

Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 20.04 tai uudemman

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 5.0 tunnuskukkana on sinivuokko

Kitsas 5.0 Julkaisuehdokas

Kitsas 5.0 RC on ladattavissa

Kitsas 5.0 on nyt julkaisuehdokas-vaiheessa, eli tämän version voi jo hyvin ottaa käyttöön! Ohjelmaa on testattu varsin kattavasti, mutta jotain yhteensopivuusongelmia voi edelleen ilmetä - kaikista ongelmista otamme erittäin mielemmämme vastaan palautetta osoitteessa palaute@kitsas.fi

Windows-versio

Kitsas 5.0 RC Windows Ohjelma asentuu aiemman Kitsaan rinnalle.

Mac-versio

Mac-versio julkaistaan myöhemmin

Linux-versio

Kitsas 5.0 RC Linux

Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 20.04 tai uudemman

Tiedetyt puutteet

 • Tilikaudesta muodostettua arkistoa ei pysty suoraan kopioimaan muuhun hakemistoon Tilikaudet-välilehden Vie arkisto -napilla. Arkisto kuitenkin muodostuu tietokoneen arkistohakemistoon, jonka voi kopioida.
 • Tilitoimistonäkymän ALV valmis -sarakkeelle ei vielä päivity tietoa viimeisimmistä annetuista alv-ilmoituksista, koska ominaisuutta ei ole toteutettu palvelimelle
 • Ohjeita ei ole vielä pävitetty tälle versiolle, eivätkä ohjelman kaikki Ohje-napit toimi

Keskeiset uudet ominaisuudet

Uudet ominaisuudet

 • Alkusaldojen tuominen Procountorista Asetukset > Tilinavaus -toiminnossa
 • Yhteisömyynnin yhteenvetoilmoitusen laatiminen
 • Yle-veron kirjaaminen vähennettäväksi menoksi ja muutokset tuloverodialogissa
 • Tilikarttojen päivittäminen tukemaan tiliöimättömän määrän esittämistä
 • Sisäänkirjautumisen virheenkäsittelyn parannukset
 • Lisäosien käyttöönoton ja ilmoitusten muutokset, lisäosien käyttöönotto versiolla 5.0-beta ei enää onnistu
 • Parempi tuki näytön tummalle teemalle
 • Alv-lukittujen tositteiden muokkaaminen voidaan ottaa käyttöön kohdassa Asetukset > Verot

Versiossa 5.0 beta olleet ominaisuudet

 • Liitteinä olevien tiedostojen tallentaminen ja ennakoiva haku liitevälimuistiin
 • Pdf-komponenttien toteuttamienn QtPdf-kirjastolla
 • Tuki Kitsaan lisäosille (Asetukset > Lisäpalvelut)
 • Arvolisäverolaskelmaan tulostetaan myös maksutiedot
 • Uudistettu tiliotenäkymä
 • Käyttää Qt:n versiota 6.4

Versio sisältää Kitsaan 4.0.5-versiossa olevat korjaukset.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 5.0 tunnuskukkana on sinivuokko

Kitsas 5.0 beta

Kitsas 5.0 BETA on ladattavissa

Kitsas 5.0 tuo mukanaan huomattavia uudistuksia konepellin alle. Versio antaa mahdollisuuden myöhemmin kesällä käyttöön otettaville Kitsaan lisäpalveluille.

Kitsas 5.0 BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Ohjelmaa on testattu jo varsin monipuolisesti, mutta koska versio sisältää laajoja teknisiä uudistuksia, voi siinä olla vielä yhteensopivuusongelmia sekä muitakin puutteita ja virheellisyyksiä.

Windows-versio

Kitsas 5.0 BETA Windows Ohjelma asentuu aiemman Kitsaan rinnalle. Asennukseen tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.

Mac-versio

Mac-versio julkaistaan myöhemmin

Linux-versio

Kitsas 5.0 BETA Linux Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 20.04 tai uudemman

Keskeiset uudet ominaisuudet

 • Liitteinä olevien tiedostojen tallentaminen ja ennakoiva haku liitevälimuistiin
 • Pdf-komponenttien toteuttamienn QtPdf-kirjastolla
 • Tuki Kitsaan lisäosille (Asetukset > Lisäpalvelut)
 • Arvolisäverolaskelmaan tulostetaan myös maksutiedot
 • Uudistettu tiliotenäkymä
 • Käyttää Qt:n versiota 6.4

Versio sisältää Kitsaan 4.0.5-versiossa olevat korjaukset.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 4.0

Kitsas 4.0 uusia toimintoja etenkin tilaajille

Kitsas päivittyy

Kitsaan uusi versio on jälleen maksutta ladattavissa kotisivulta kitsas.fi/lataa

Kitsas 4.0 on saatavilla välittömästi Windowsille, Macille ja Linuxille

Kitsas 4.0 tuo arvolisäveron sähköisen ilmoittamisen

Nyt Kitsaasta voi lähettää arvonlisäveron suoraan verottajan järjestelmään. Toiminto edellyttää verohallinnon varmennetta, ja on käytettävissä vain pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa. Lue lisää

Kitsas Pro tilitoimistokäyttäjille

Tilitoimistoille Kitsas tarjoaa nyt keskitettyä käyttöoikeuksien ja käyttäjien hallinnointia. Uudet tilitoimisto-ominaisuudet ovat saatavissa Kitsas Pro -tilauksissa, jotka myydään Talouden ohjelmistopalveluiden kautta.

Kaksivaiheinen tunnistus tuo lisää turvallisuutta

Voit ottaa tunnuksellasi käyttöön nyt kaksivaiheisen tunnistautumisen, jolloin Kitsaaseen kirjautumiseen tarvitset salasanan lisäksi autentikointisovelluksen kertakäyttökoodin.

Huomaathan, että mikäli tunnuksella on käytössä kaksivaiheinen tunnistautuminen, ei kirjautuminen Kitsaaseen enää onnistu ohjelman vanhemmilla versioilla, vaan aiheuttaa aina salasanavirheen.

Version 4.0 tunnuskuvana on valkoruusu, kuva completerunner Pixabaystä

Kitsas 3.3

Kitsas 3.3 julkaistu

Kitsas 3.3 on nyt julkaistu Windowsille ja Linuxille.

Päivitys tuo parannuksia etenkin laskutukseen

 • Käyttöön voi ottaa useita aputoiminimiä
 • Sähköpostilaskun saateteksti määriteltävissä
 • Maventan verkkolaskutuksen kautta lähetettäviin verkkolaskuihin liitetään nyt Kitsaalla luotu laskun kuva. Laskuihin voi lisätä nyt myös liitetiedostoja, jotka välitetään sähköpostin tai Maventan verkkolaskun liitteinä.
 • Verkkolaskutuksen voi ottaa käyttöön suoraan ohjelmistosta käsin
 • Laskun voi lähettää sähköpostilla useampaan osoitteeseen erottelemalla ne pilkulla.
 • Pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa voidaan laskujen lähettämiseen käyttää Kitsaan palvelinta, jolloin ei tarvitse enää tietää oman smtp-palvelimen asetuksia.
 • Tuotteen yksikköhinnassa voi olla enintään viisi desimaalia.
 • Laskun yksikköihin on lisätty hehtaari.
 • Laskun lisätietojen (kuten eräpäivä ja laskun numero) näkyminen laskua kirjattaessa voidaan valita erilaisille maksutavoille.
 • Pääkirjan ja päiväkirjan selkiyttäminen silloin, kun valittuna on kaikki sarakkeet
 • Tilikartan muokkaaminen varoittaa, jos muokataan tilityyppiä, jolla on erityinen vaikutus ohjelman toimintaan.

Päivitys on tuttuun tapaan ladattavissa ohjelman kotisivulta kitsas.fi/lataa

Kitsas 3.3 beta

Kitsas 3.2 BETA on ladattavissa

Tässä versiossa on huomattavia uudistuksia etenkin verkkolaskutukseen. Voit myös ottaa jo nyt käyttöön tilitietojen suoran noutamisen pankista.

Päivitämme uuden version mukaiset ohjeet verkkosivuillemme marraskuun alkuun mennessä, siihen saakka ohjelman ohje-nappi saattaa viitata ohjesivuille, joita ei vielä ole olemassa.

Kitsas 3.3 BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Tätä versiota jo testattu varsin kattavasti, mutta toivomme ohjelmasta mahdollisimman laajaa palautetta vielä ennen sen varsinaista julkistamista.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta kannattaa päivitettävä ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Windows-versio

Kitsas 3.3 BETA Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 3.2 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 3.3 BETA Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Uusia ominaisuuksia

 • Lähteviin verkkolaskuihin liitetään ohjelman luoma laskun kuva
 • Lähteviin verkkolaskuihin sekä sähköpostilla lähteviin laskuihin voi liittää liitetiedoston
 • Määriteltävissä useampia aputoiminimiä, joilla oma logo ja yhteystiedot. Käytettävä aputoiminimi valitaan laskukohtaisesti.
 • Markkinointibannerit eli laskuun sisällytettävät kuvat

Uusia ominaisuuksia (vain pilveen tallennettassa)

 • Mahdollisuus lähettää sähköpostia Kitsaan palvelimelta ilman omien sähköpostiasetusten määrittämistä
 • Tilitapahtumien hakeminen pankista PSD2-yhteydellä. Ominaisuus tulee olemaan maksullinen hintaan 4,96 €/kk, beta-vaiheessa ominaisuuden saa käyttöön 90 päivän kokeiluajalla (normaalisti 30 päivää)
 • Mahdollisuus ottaa verkkolaskutus käyttöön suoraan ohjelmasta. Tällöin Kitsas Oy veloittaa lähetetyistä ja vastaanotetuista verkkolaskuista 0,50 € / kpl

Parannuksia

 • Laskun voi lähettää useampaan pilkulla erotettuun sähköpostiosoitteeseen
 • Arvonlisäverottoman toisitteen muokkaaminen ja poistaminen alv-ilmoituksen antamisen jälkeen
 • Tilien muokkaaminen varoittaa jos tilin muokkaaminen vaikuttaa järjestelmään
 • Aloitussivun ilmoitusten ulkoasu
 • Varoitukset puutteellisesta tiliöinnistä
 • Laskuihin lisättävä lisätieto
 • Sähköpostilaskujen viestien ja otsikkojen muokkaaminen
 • Laskuihin yksiköksi hehtaari
 • Kirjaamisnäkymän lisätiedot valittavissa
 • Laskujen yksikköhinnassa voi olla 2 - 5 desimaalia
 • Etusivun selkeyttäminen tilejä ryhmittelemällä

Korjauksia

 • Tase-erien säilyminen siirtotositteissa niitä muokattaessa
 • Kuukausittain toistuvan laskun kausi eri mittaisilla kuukausilla
 • Paikallisen kirjanpidon tase-erittelyt

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 3.2

Kitsas on pävitetty versioon 3.2

Kitsaan päivitys tuo lukuisia pieniä parannuksia

Kitsaan uusin versio on ladattavissa maksutta kotisivulta kitsas.fi

Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta kannattaa päivitettävä ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Uusia ominaisuuksia

Raporttien päivittäminen

Raportit voidaan nyt päivittää nykyisillä valinnoillaan. Raporttien valinnat myös säilyvät suurimmalta osalta siirryttäessä raportista toiseen.

Parannuksia tuloverojen kirjaamisessa

Tuloverojen kirjaamisessa on paikka myös ennakkoon maksetuille Yle-veroille.

Muita parannuksia

 • Pienyritykselle voi laatia myös bruttotuloslaskelman
 • Useamman liitteen lisääminen samalle tositteelle on helpompaa
 • Tase-erittelyssä on näkyvillä tilien IBAN-numerot
 • Laskuun lisätty yksiköitä, kuten metri ja senttimetri
 • Tasaeräpoisteettavat erät voi syöttäää tilinavauksessa poistoaikoineen
 • Tiliotteiden ja csv-tiedostojen tuonnin parannuksia
 • Ruotsinkielistä käännöstä on korjattu ja täydennetty

Korjauksia

 • Kitupiikistä tuotaessa tase-eriten säilyminen
 • Muokatut yksiköt laskuissa
 • Tasaeräpoistojen laskeminen paikallisessa kirjanpidossa
 • Aputoiminimen tulostuminen laskulle

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 3.2 beta

Kitsas 3.2 BETA on ladattavissa

Tässä versiossa on lukuisia pieniä parannuksia ja korjauksia.

Kitsas 3.2 BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Tätä versiota jo testattu varsin kattavasti, mutta toivomme ohjelmasta mahdollisimman laajaa palautetta vielä ennen sen varsinaista julkistamista.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta kannattaa päivitettävä ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Windows-versio

Kitsas 3.2 BETA Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 3.2 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 3.2 BETA Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Uusia ominaisuuksia

Raporttien päivittäminen

Raportit voidaan nyt päivittää nykyisillä valinnoillaan. Raporttien valinnat myös säilyvät suurimmalta osalta siirryttäessä raportista toiseen.

Parannuksia tuloverojen kirjaamisessa

Tuloverojen kirjaamisessa on paikka myös ennakkoon maksetuille Yle-veroille.

Muita parannuksia

 • Pienyritykselle voi laatia myös bruttotuloslaskelman
 • Useamman liitteen lisääminen samalle tositteelle on helpompaa
 • Tase-erittelyssä on näkyvillä tilien IBAN-numerot
 • Laskuun lisätty yksiköitä, kuten metri ja senttimetri
 • Tasaeräpoisteettavat erät voi syöttäää tilinavauksessa poistoaikoineen
 • Tiliotteiden ja csv-tiedostojen tuonnin parannuksia

Korjauksia

 • Kitupiikistä tuotaessa tase-eriten säilyminen
 • Muokatut yksiköt laskuissa
 • Tasaeräpoistojen laskeminen paikallisessa kirjanpidossa
 • Aputoiminimen tulostuminen laskulle

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 3.1.1

Kitsaaseen on julkaistu päivitysversio 3.1.1

Kitsas päivittyy

Kitsaan uusi versio on jälleen maksutta ladattavissa kotisivulta kitsas.fi

Päivitystä suositellaan kaikille käyttäjille

Päivityksessä on korjauksia mm. laskujen kopioinnissa, verkkolaskutuksessa ja raporttien välisummien laskemisessa.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 3.1

Kitsaaseen on julkaistu päivitysversio 3.1

Kitsas päivittyy

Kitsaan uusi versio on jälleen maksutta ladattavissa kotisivulta kitsas.fi

Päivitystä suositellaan kaikille käyttäjille

Päivitys korjaa joukon versioon 3.0 jääneitä virheellisyyksiä.

Aiempien Kitsaan versioiden käyttäjille päivitys tuo mukanaan suuren joukon uusia ominaisuuksia. Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille. Päivityksen jälkeen kannattaa tarkastaa laskutukseen liittyvät uudet valinnat ja omainaisuudet.

Kitsaan kolmosversiossa asiakkaiden osoitteet tallennetaan rakenteellisessa muodossa (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja maa ovat kaikki omissa kentissään). Tämä parantaa verkkolaskutuksen toimivuutta. Joissain tapauksissa asiakkaan tiedot joutuu tarkastamaan siinä vaiheessa, kun asiakkaalle lähettää ensimmäistä laskua ohjelman uudella versiolla.

Käyttöoikeuksien myöntämistä parannettu

Kutsuttaessa kirjanpitoon uusi käyttäjä, pystyy hävinneen tai vanhentuneen kutsun uusimaan lähettämällä uuden kutsun

Korjauksia laskutukseen

Laskun kopioiminen on korjattu niin, että kopioitu lasku saa kuitenkin oman viitenumeronsa yms. tiedot.

Verkkolaskutuksessa näytetään asiakkaan kaikki verkkolaskuosoitteet, joista pääsee valitsemaan haluamansa. Aiemmalla versiolla ongelmana oli tilanne, jossa asiakkaalla oli monta verkkolaskuosoitetta ja myös välittäjää.

Korjauksia tositteiden käsittelyyn

Muu-tositteilla on täsmennetty arvonlisäveron pyöristymistä kun syötetään verollinen summa. Samoin on tehty korjauksia alv-tiedon lataamiseen tietyissä tilanteissa, järjestelmätositteiden tositesarjan valintaan sekä maksutapojen muokkaamiseen.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 3.0 tunnuskukkana on orvokki, kuva 8926 Pixabaystä

Kitsas 3.0 beta

Kitsas 3.0 BETA on ladattavissa

Kolmosversiossa on uudistettu laskutusta ja tiliotteen kirjausta. Käyttöliittymän kieleksi voi valita myös ruotsin.

Kitsas 3.0 “Orvokki” BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Tätä versiota jo testattu varsin kattavasti, mutta toivomme ohjelmasta mahdollisimman laajaa palautetta vielä ennen sen varsinaista julkistamista.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta kannattaa päivitettävä ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Beta-vaiheen ajan uutta versiota koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta docsy.kitsas.fi

Windows-versio

Kitsas 3.0 BETA Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 3.0 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 3.0 BETA Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Uusia ominaisuuksia

Användargrässnittet på svenska

Nu kan du också välja svenska som språk för användargränssnittet. Tack för den svenska översättningen till Holger Koroleff!

Uudistuksia laskutuksessa

 • Laskun päivämäärä on valittavissa
 • Lisätietokentät tilaajalle, myyjälle, tilausnumerolle ja sopimusnumerolle
 • Laskun uusi ulkoasu
 • Rivikohtaiset lisätiedot

Lisäksi pilveen tallennetussa kirjanpidossa

 • Asiakas- ja huoneistokohtaiset laskut
 • Vastikelaskutus, jossa koko vuoden vastikkeista voidaan tehdä yksi lasku
 • Toimitusjakson päättyessä automaattisesti uudistettavat laskut

Uudistuksia tiliotteita korjattaessa

 • Mahdollisuus tehdä tiliotteen rivistä oma tositteensa
 • Hyvityksen kirjaaminen tiliotteelta
 • Danske Bankin pdf-tiliotteiden tuonti

Yksittäisen laskun kirjatuksi merkitseminen

Siirto-tositteelta pääsee nyt suoraan valitsemaan yksittäisen laskun ja merkitä sen kirjattavaksi.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 3.0 tunnuskukkana on orvokki, kuva 8926 Pixabaystä

Kitsas 2.3

Kitsas 2.3 julkaistu

Kitsas 2.3

Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille. Suosittelemme myös ohjelman päivittämisen jälkeen päivittämään tilikartat, jos ohjelma tarjoaa siihen mahdollisuutta.

Ohjelma on ladattavissa osoitteesta kitsas.fi/lataa.

Uusia ominaisuuksia

Kirjanpitoaineiston muodostamisen valinnat

Kirjanpitoaineistoa muodostettaessa voit valita, mitä kaikkea aineistoon sisällytetään. Pääset myös säätämään tositteiden kuvanlaatua (parempi laatu tuottaa isomman tiedoston).

Tositekooste sähköisistä tositteista

Kirjanpidosta voi tulostaa koosteen sähköisistä tositteista tietyltä aikaväliltä, kohdennukselta tai tililtä. Näin yhdistyksten on helppo poimia avustusselvitykseen kaikki tiettyä hanketta koskevat kuitit.

Poistetun tositteen palauttaminen

Ohjelmassa pääsee selaamaan myös poistettuja tositteita ja vahingossa poistetun tositteen voi palauttaa kirjanpitoon.

Huomiomerkin asettaminen tositteeseen

Tositteelle voi asettaa huomiomerkin muistuttamaan siitä, että tositteelle pitää vielä tehdä jotain. Selauksessa saa helposti poimittua kaikki huomiomerkillä merkityt tositteet.

Tositteiden kommentointi (vain pilvessä)

Pilveen tallennettuihin tositteisiin voidaan lisätä kommentteja. Kommentin voi lisätä myös lukitulle tilikaudelle, jota ei muuten pääse muokkaamaan.

Mahdollisuus kirjata arvonlisävero Maksettava arvonlisävero -tilin kautta

Ohjelmaan on lisätty vaihtoehto, jossa arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä alv kirjataan Maksettava arvonlisävero-tilille, josta käyttäjä kirjaa sen OmaVero-tilityksen yhteydessä verovelkojen tilille. Menetelmän avulla voi paremmin seuraa OmaVero-tilin saldoa kirjanpidossa.

Korjauksia ohjelmaan

 • Tuloverojen kirjausdialogia on korjattu (Yle-vero)
 • Kitupiikistä tuominen toimii jälleen
 • Tiliotteen muokkaaminen säilyttää maksuperusteisen arvonlisäveron erityisviennit
 • Laskutuksessa marginaalimyynnin verotiedoissa kirjautuu myös oletusalv-prosentti
 • Alv-ilmoituksessa negatiivisten bruttokirjausten oikaisut näkyvät oikein
 • Alv:n alarajahuojennuksen kirjautuminen valitun alv-kirjaustavan mukaisesti
 • Y-tunnuksen muoto valvotaan tarkemmin
 • Maksumuistuksen lähettämisessä on korjattu tiliöintivirhe (koskee yhdistyskirjanpitoja)

Tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät julkaisun tiedoista GitHubista

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 2.3 tunnuskukkana on esikko, kuva 8926 Pixabaystä

Kitsas 2.3 beta

Kitsas 2.3 BETA on ladattavissa

Kitsas 2.3 “Esikko” BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta on myös päivitettävä erikseen ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti.

Beta-version uusia ominaisuuksia ei ole vielä päivitetty ohjelman ohjeisiin.

Windows-versio

Kitsas 2.3 BETA Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 2.3 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 2.3 BETA Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Uusia ominaisuuksia

Kirjanpitoaineiston muodostamisen valinnat

Kirjanpitoaineistoa muodostettaessa voit valita, mitä kaikkea aineistoon sisällytetään. Pääset myös säätämään tositteiden kuvanlaatua (parempi laatu tuottaa isomman tiedoston).

Aiemmissa versioissa on havaittu ongelmia kirjanpitoaineiston muodostamisesta Maceillä ja toivomme erityisesti palautetta siitä, onko näistä ongelmista päästy tämän päivityksen myötä eroon.

Tositekooste sähköisistä tositteista

Kirjanpidosta voi tulostaa koosteen sähköisistä tositteista tietyltä aikaväliltä, kohdennukselta tai tililtä. Näin yhdistyksten on helppo poimia avustusselvitykseen kaikki tiettyä hanketta koskevat kuitit.

Poistetun tositteen palauttaminen

Ohjelmassa pääsee selaamaan myös poistettuja tositteita ja vahingossa poistetun tositteen voi palauttaa kirjanpitoon.

Huomiomerkin asettaminen tositteeseen

Tositteelle voi asettaa huomiomerkin muistuttamaan siitä, että tositteelle pitää vielä tehdä jotain. Selauksessa saa helposti poimittua kaikki huomiomerkillä merkityt tositteet.

Tositteiden kommentointi (vain pilvessä)

Pilveen tallennettuihin tositteisiin voidaan lisätä kommentteja. Kommentin voi lisätä myös lukitulle tilikaudelle, jota ei muuten pääse muokkaamaan.

Mahdollisuus kirjata arvonlisävero Maksettava arvonlisävero -tilin kautta

Ohjelmaan on lisätty vaihtoehto, jossa arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä alv kirjataan Maksettava arvonlisävero-tilille, josta käyttäjä kirjaa sen OmaVero-tilityksen yhteydessä verovelkojen tilille. Menetelmän avulla voi paremmin seuraa OmaVero-tilin saldoa kirjanpidossa.

Korjauksia ohjelmaan

 • Tuloverojen kirjausdialogia on korjattu (Yle-vero)
 • Kitupiikistä tuominen toimii jälleen
 • Tiliotteen muokkaaminen säilyttää maksuperusteisen arvonlisäveron erityisviennit
 • Laskutuksessa marginaalimyynnin verotiedoissa kirjautuu myös oletusalv-prosentti
 • Alv-ilmoituksessa negatiivisten bruttokirjausten oikaisut näkyvät oikein
 • Alv:n alarajahuojennuksen kirjautuminen valitun alv-kirjaustavan mukaisesti
 • Y-tunnuksen muoto valvotaan tarkemmin

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Version 2.3 tunnuskukkana on esikko, kuva 8926 Pixabaystä

Kitsas 2.2 julkaistu

Kitsas 2.2 julkaistu

Kitsas 2.2

Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille. Suosittelemme myös ohjelman päivittämisen jälkeen päivittämään tilikartat, jos ohjelma tarjoaa siihen mahdollisuutta.

Ohjelma on ladattavissa osoitteesta kitsas.fi/lataa.

Företag- och förningkontoplan, rapporter och bokslutet även på svenska

Du kan göra företagets bokslut och skriva ut rapporter på svenska. Tack för översättningen till Holger Koroleff!

Käyttöliittymän parannuksia

Selauksessa saat nopeasti valittua kuukauden tai koko tilikauden kirjaukset. Tallennettaessa ohjelma varoittaa, jos olet jo tallentanut täysin samanlaisen tositteen. Jos rekisteriin on sujahtanut sama asiakas usemanpaan kertaan, voit nyt yhdistää nämä. Pääset myös tilikausia muokkaamalla korjaamaan kirjanpitoa aloitettaessa väärin syötetyt tilikaudet.

Valmiina uuteen vuoteen

Ohjelma on valmiina laskemaan isommat alarajahuojennukset vuodesta 2021 alkaneille uusille tilikausille. Pystyt nyt täydentämään liitteillä myös niitä tositteita, joista on jo annettu alv-ilmoitus.

Korjauksia

Ohjelmassa ja tilikartoissa on tehty myös joukko korjauksia, liittyen mm. tositteiden kohdennukseen, merkkausten käyttöön ja tasaeräpoistoihin.

Täysi muutosluettelo julkaisutiedoissa

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 2.2 beta

Kitsas 2.2 on ladattavissa

Kitsas 2.2 BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Ohjelman päivittämisen jälkeen tilikartta on myös päivitettävä erikseen ohjelman antamien ohjeiden mukaisesti

Windows-versio

Kitsas 2.2 BETA Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 2.1 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 2.1 BETA Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Muutamia parannuksia ohjelmaan

 • Selauksessa on nyt valittavissa kuukausittain ja tilikausittain selaus
 • Maksutapojen järjestys on valittavissa
 • Rekisterissä voidaan yhdistään tuplamerkintöjä
 • Raportin voi kopioida uuden pohjaksi
 • Tallennettaessa varotus, jos sama tosite vaikuttaa olevan tallennettu aiemmin

Företagkontoplan, rapporter och bokslut även på svenska

 • Du kan göra företagets bokslut och skriva ut rapporter på svenska. Tack för översättningen till Holger Koroleff!

Korjauksia ohjelmaan

 • Siirto-tositteiden kohdennuksen tallentuminen
 • Tilikauden päättymispäivän muokkaaminen
 • Laskun muuttaminen käteislaskuksi
 • Ääkköset lähtevän sähköpostin otsikossa

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 2.1.1 julkaistu

Kitsas 2.1.1 julkaistu

Kitsas 2.1.1

Kitsas 2.1.1 on korjauspäivitys, joka korjaa joukon tilikartoissa ja raporteissa olleita puutteita ja virheellisyyksiä. Lisäksi muu-tositetyypin viennin muokkausnäkymässä on korjattu viennin lataamisesta näkymään.

Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille. Suosittelemme myös ohjelman päivittämisen jälkeen päivittämään tilikartat, jos ohjelma tarjoaa siihen mahdollisuutta.

Ohjelma on ladattavissa osoitteesta kitsas.fi/lataa.

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 2.1 julkaistu

Kitsas 2.1 julkaistu

Kitsas 2.1

Kitsas 2.1 tuo ohjelmaan monia parannuksia. Lisäksi olemme saaneet korjattua joukon edellisessä versiossa olleita virheitä.

Päivitystä suositellaan kaikille Kitsaan käyttäjille. Suosittelemme myös ohjelman päivittämisen jälkeen päivittämään tilikartat, jos ohjelma tarjoaa siihen mahdollisuutta.

Ohjelma on ladattavissa osoitteesta kitsas.fi/lataa.

Nopeampi selaus

Olemme saaneet nopeutettua tositteiden ja vientien selausnäkymää. Tähän liittyen ohjelma ei enää säädä sarakkeiden leveyttä automaattisesti, mutta muistaa käyttäjän valitseman sarakkeiden leveyden ja järjestyksen

Muu-tositetyypin kirjaamista uudistettu

Ohjelma tekee automaattisesti arvonlisäveron vero- ja vähennysrivit myös Muu-tyypin tositteelle. Lisäksi kaikkia viennin määritteitä pystyy nyt muokkaamaan erillisessä muokkausikkunassa.

Parempi tuki tositesarjojen käyttämiselle

Jos käytät useampaa eri tositesarjaa, pääset valitsemaan selattavat tositteet myös tositesarjan mukaan. Tositesarjojen tunnusten tulostuminen eri raporteille on myös tarkastettu.

Mallipohjat

Voit luoda usein käyttämästäsi tositteesta mallipohjan jonka perusteella saat luotua nopeasti uusia tositteita

Suojattu sähköposti

Sähköpostin lähettämisessä on mahdollista käyttää myös STARTTLS-suojausta.

Entistä täydellisempi kirjanpitoaineisto

Aineisto-toiminnolla muodostettavaan pdf-muotoiseen kirjanpitoaineistoon sisältyy nyt myös muistiotositteet, tositteiden tiliöintejä ja käsittelymerkintöjä. Toiminnolla saat muodostettua helposti arkiston koko tilikauden kirjanpidosta ja sähköisistä tositteista.

Iso joukko korjauksia

Ohjelmassa ja tilikartoissa on tehty myös iso joukko korjauksia, liittyen mm. maksumuistusten ja hyvityslaskujen muodostumiseen, tuloslaskelman muotoon ja raporttien käännöksiin.

Täysi muutosluettelo julkaisutiedoissa

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas 2.1 beta

Kitsas 2.1 on ladattavissa

Kitsas 2.1 BETA-vaiheessa

Kitsaan uusin version on nyt yleisesti testattavissa. Voit ladata beta-version tältä sivulta.

Windows-versio

Kitsas 2.1 BETA.1 Windows
Windows-versio on suoritettava ohjelmatiedosto (ei siis tarvitse asentaa). Voit käyttää tätä toisen version rinnalla.

Mac-versio

Kitsas 2.1 BETA Mac
Huomaa, että uudemmilla käyttöjärjestelmän versioilla sovelluskaupan ulkopuolisen ohjelman suorittaminen on sallittava erikseen.

Linux-versio

Kitsas 2.1 BETA.1 Linux
Suoraan käynnistettävä AppImage-tiedosto. Vaatii esimerkiksi Ubuntu 18.04 tai uudemman.

Runsaasti uusia ja parannettuja ominaisuuksia

 • Versiossa 2.0 saattoi isojen kirjanpitojen selaaminen olla hyvinkin hidasta -nyt selausta on saatu nopeutettua merkittävästi.
 • Ohjelmassa on parempi tuki eri tositesarjojen käyttöön, esimerkiksi selauksessa voit valita selattavan tositesarjan.
 • Sähköpostia lähetettäessä voi käyttää myös STARTTLS-suojausta, joten sähköpostin lähettäminen toimii paremmin eri palveluiden kanssa.
 • Kirjanpitoaineiston muotoa on parannettu niin, että tositteesta näkee paremmin myös tiliöinnin. Muistiinpanoinan tallennetut huomautukset tulostuvat nyt myös aineistoon.
 • Toistuvia tositteita varten on mahdollista nyt tallentaa mallipohjia. Valinta löytyy uutta kirjausta tehtäessä lisävalintapainikkeen takaa.

Lisäksi mukana on joukko pienempiä lisäyksiä sekä joukko etenkin yritystilikartan käyttöä parantavien virheiden korjauksia.
Täysi muutosluettelo julkaisutiedoissa

Palaute tervetullutta

Otamme mielellämme palautetta vastaan osoitteessa palaute@kitsas.fi

Kitsas julkaistu!

Kitsas 2.0 on ladattavissa

Kitsas 2.0 julkaistu

Puolentoista vuoden tiiviin kehitystyön jälkeen Kitsas on vihdoinkin valmiina. Ohjelma on ladattavissa osoitteessa kitsas.fi/lataa

Ilmainen vai halpa?

Ohjelmaa voi edelleen käyttää täysin maksutta, kun kirjanpito tallennetaan omalle koneelle. Kitsas Oy tarjoaa edullisesti ohjelmaan tukipakettia, joka sisältää mm. kirjanpidon tallentamisen suomalaiselle palvelimelle, Finvoice-verkkolaskutuksen käyttöönoton ja sähköpostineuvonnan.

Kitsas 2.0 RC 3

RC 3 ladattavissa

Versio 2.0 RC 3 julkaistu

Päivitys on nyt ladattavissa Windowsille, Macille ja Linuxille.

Kitsaan neljäs julkaisuehdokas on valmiina. Tässä versiossa on korjauksia koskien arvonlisäveroilmoituksen tallentumista, arvonlisäveron alarajahuojennuksen laskemista sekä tositteen kopioimista uuden pohjaksi.

Tässä versiossa kaikki ominaisuudet ovat jo mukana. Ohjelma on jo nyt tuotantokäytössä useammalla yhdistyksellä ja yrityksellä.

Kitsaan pilvi kokeilukäytössä

RC:n myötä avaamme kokeilukäyttöön myös Kitsaan pilven. Kirjanpito on siis mahdollista tallentaan suomalaiselle, varmuuskopioidulle palvelimelle. Pilvessä olevaa kirjanpitoa voi käyttää turvallisesti monta käyttäjää samanaikaisesti.

Tavallisesti uudet käyttäjät saavat 30 päivän maksuttoman kokeilujakson. Heinäkuussa aloitetut kokeilujaksot ovat kuitenkin voimassa vähintäänkin elokuun loppuun saakka.

Palaute on tervetullutta

Toivomme ohjelmasta ja mahdollisista ongelmatilanteista palautetta osoitteeseen palaute@kitsas.fi

RC 1 -päivitys

Päivitys Kitsaan esiversioon tuo asunto-osakeyhtiön tilikartan käyttöön

Versio 2.0 RC.1 julkaistu Windowsille ja Linuxille

Kitsaaseen on tehty lukuisia korjauksia ja muutama lisäys saadun palautteen perusteella. Varsinkin kirjanpidon tuomisessa Kitupiikistä on lukuisia parannuksia.

Asunto-osakeyhtiön tilikartta

Päivitys tuo mukanaan asunto-osakeyhtiön tilikartan. Tilikartta on yhteensopiva Kitupiikin asunto-osakeyhtiön tilikartan kanssa.

Maventan asiakkailla on mahdollisuus hakea verkkolaskuosoitteita suoraan ohjelmasta. Kitupiikistä tunnetut toiminnot Kopioi pohjaksi Ctrl+T ja Siirry tositteeseen tunnisteella Ctrl+G ovat jälleen käytössä.

Palaute on tervetullutta

Toivomme ohjelmasta ja mahdollisista ongelmatilanteista palautetta osoitteeseen palaute@kitsas.fi

Kitsas 2.0 RC

Julkaisuehdokas 2.0 tuo pilven kokeilukäyttöön

Versio 2.0 RC julkaistu

Tässä versiossa kaikki ominaisuudet ovat jo mukana. Nyt ohjelma kaipaa mahdollisimman laajaa testaamista, jotta ohjelman monet omaisuudet toimisivat luotettavasti kun vakaa versio julkaistaan.

Kitsaan pilvi kokeilukäytössä

RC:n myötä avaamme kokeilukäyttöön myös Kitsaan pilven. Kirjanpito on siis mahdollista tallentaan suomalaiselle, varmuuskopioidulle palvelimelle. Pilvessä olevaa kirjanpitoa voi käyttää turvallisesti monta käyttäjää samanaikaisesti.

Samoin kokeilukäyttöön on avattu verkkolaskutus sekä jpg-muodossa olevien kuittien tekstintunnistus. Huomaathan, että teksintunnistus vaatii hyvänlaatuisen kuvan ja kestää tavallisesti 5-10 sekuntia yhtä kuvaa kohden.

Palaute on tervetullutta

Toivomme ohjelmasta ja mahdollisista ongelmatilanteista palautetta osoitteeseen palaute@kitsas.fi

Kitsaan uutiset

Palvelinpäivitys 19. - 20.4.

Kitsas päivittyy

Päivitämme Kitsaan palvelimen ja tämän takia pilvipalveluissa on käyttökatko.

Katko alkaa perjantaina 19.4.2024 kello 22.00

Katko päättyy lauantaina 20.4.2024 kello 09.00

Päivityksessä otamme käyttöön uuden tilitoimistojen hallintapaneelin. Jatkossa tilitoimistonäkymä edellyttää vähintään Kitsaan versiota 5.4.

Ohjevideo tase-erittelystä

Videolla esitellään Kitsaan tase-erittelyä ja sen selvittelyä

Videolla esitelty tase-erien selvittelytyökalu on käytettävissä ainoastaan Kitsaan uusimmilla versioilla kun kirjanpito on tallennettu Kitsaan pilveen.

Katso lisää ohjeista

Suo hiirellesi joulurauha!

Kitsaan pikanäppäimet hiirikätesi rentouttamiseen!
Anna hiirellesi joulurauha

Katso Kitsaan pikanäppäimet ja anna hiirikätesi levätä - nopeampaa kirjaamista suoraan näppäimistöltä!

Ja tiliotteiden kirjaaminen nopeutuu edelleen Kitsaan 5.3 -version myötä, jonka Nuuttipukki tuo heti vuoden 2024 alussa - beta-versio on ladattavissa jo nyt!

Kitsas Helpdesk auki myös vuodenvaihteessa

Kitsaan Helpdesk auttaa kaikkina arkipäivinä myös joulun ja vuodenvaihteen tietämillä. Helpdeskin henkilökohtainen neuvonta on vain Kitsaan tilaajille kuuluva palvelu.

Anteliasta Joulua!

Kitsas toivottaa kaikille oikein anteliasta ja rauhallista Joulua - Kitsastellaan jälleeen uutena vuotena 2024!

Kirjeiden hinnat nousevat

Kitsaan verkkolaskutuksen kautta lähetettävien kirjeiden hinnat nousevat

Paperipostina lähetettävien laskujen hinnat nousevat 1.1.2024

Postituspalveluiden tarjoajan nostaessa hintojaan, nousevat Kitsaan paperipostissa lähetettävien laskujen hinnat (silloin kun käytettävissä on verkkolaskutus Kitsaan hinnaston mukaisesti)

Hinnat nousevat 1.1.2024 alkaen lähetettävissä laskuissa

Kotimaan kirjeet

Lähettäminen Priority-kirjeenä 2,69 € (nykyisin 2,55) Lähettäminen Economy-kirjeenä 2,03 € (nykyisin 1,95)

Ulkomaan kirjeet

Eurooppa 2,73 € (nykyisin 2,50) Muu maailma 2,98 € (nykyisin 2,75) Lisäsivu 0,33 € (nykyisin 0,32)

Verkkolaskujen hinnat eivät nouse, vaan lähetevä ja saapuva verkkolasku maksaa edelleen 0,50 € / kappale.

Kirjeiden hinnat nousevat

Kitsaan verkkolaskutuksen kautta lähetettävien kirjeiden hinnat nousevat

Paperipostina lähetettävien laskujen hinnat nousevat 1.6.2023

Postituspalveluiden tarjoajan nostaessa hintojaan, nousevat Kitsaan kotimaahan paperipostissa lähetettävien laskujen hinnat (silloin kun käytettävissä on verkkolaskutus Kitsaan hinnaston mukaisesti)

Hinnat nousevat 1.6.2023 alkaen lähetettävissä laskuissa

Lähettäminen Priority-kirjeenä 2,55 € (nykyisin 2,40) Lähettäminen Economy-kirjeenä 1,95 € (nykyisin 1,90)

Verkkolaskujen hinnat eivät nouse, vaan lähetevä ja saapuva verkkolasku maksaa edelleen 0,50 € / kappale.

Uusi palvelin käytössä

Otimme 29.4. käyttöön uuden palvelimen

Uusi palvelin on asennettu, ja jälleen käytettävissä

Maanantaina 1.5. kello 03 - 12 välillä odotettavissa vielä lyhyitä (enintään 15 minuutin) käyttökatkoja

Kitsaan palvelin suljettiin päivitystä varten lauantaina kello 00.30

Kaikki yli tuhat tietokantaa siirrettiin uudelle palvelimelle ja liitetiedostot konvertoitiin ulos tietokannasta. Testaamaan uutta palvelinta päästiin kello 03.50

Testauksen jälkeen Kitsaan palvelin avattiin jälleen maailmalle kello 06.25. Pientä viimeistelyä ja uusien lisäosien viimeistelyä jätttiin vielä vappupäivälle.

Ellei kirjautuminen onnistu, ja tietokone on ollut jatkuvasti päällä (esimerkiksi kannettava pidetty virransäästötilassa), kannattaa tietokone käynnistää uudestaan verkko-osoitteiden välimuistin nollaamiseksi.


Päivitämme Kitsaan palvelimen, ja tämän takia pilvipalveluissa on käyttökatko vappuviikonloppuna 29.4. - 1.5.2023

Päivityksessä saamme käyttöön version 5.0 uusia ominaisuuksia. Lisäksi siirrämme käyttämään entistä tehokkaampaa palvelinta, ja otamme käyttöön haitallisen liikenteen suodattamisen entistä tehokkaammalla palomuurilla.

Käyttökatko saattaa olla ilmoitettua lyhyempi.

Mukavaa vappua!

Tukea myös puhelimella

Kitsas Helpdesk neuvoo tilaajia sähköpostilla ja puhelimella

Talouden Ohjelmistopalveluiden Kitsas Helpdesk neuvoo Kitsaan tilaajia ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä. Tukea on saatavilla sähköpostin lisäksi nyt myös puhelimella.

Kitsaan tilauksiin kuuluva tuki ei sisällä lainopillista neuvontaa. Helpdesk ohjaa tarvittaessa maksullisiin konsultaatiopalveluihin tai kirjanpitopalveluita tarjoavan tilitoimiston asiakkaaksi.

Helpdesk palvelee arkisin kello 9 - 14

Kitsas Helpdeskin kotisivu

Anteliasta Joulua!

Toivotamme kaikille oikein anteliasta Joulun aikaa, kitsastellaan taas vuonna 2023!

Tulossa 2023

Kitsaan versio 4.0 julkaistaan aivan alkuvuodesta. Uusi Kitsas lisää turvallisuutta, kun käyttöön voidaan ottaa kaksivaiheiden tunnistautuminen. Lisäksi on tulossa tilitoimistoille suunnattu Kitsas Pro-kokonaisuus, jossa kirjanpitojen hallinnan ominaisuudet sopivat isommallekin toimistolle.

Versioon 3.3 siirtyminen

Huomioitavaa pävitettäessä versioon 3.3

Kitsaan versiossa 3.3 on parannettu erityisesti aputoiminimiä ja sähköpostiviesteihin liittyviä saatteita.

Päivityksen jälkeen on siksi syytä tarkastaa muutamia ohjelman asetuksia.

Päivitä tilikartat

Ohjelma ilmoittaa aloitusnäytöllä, että tilikarttaan on saatavilla päivitys.

Klikkaa Päivitä tilikartta -tekstiä ja vielä avautuvalla näkymällä Päivitä tilikartta -nappia.

Tarkista toiminimien asetukset

Aputoiminimien tiedot, mutta myös logon ja laskun ulkoasun määritykset on siirretty asetuksissa Yhteystiedot ja toiminimet -välilehdelle.

Tarkista yrityksesi tiedot, myös laskun tehostevärin asetukset.

Jos haluat käyttää aputoiminimiä, lisää aputoiminimet. Nyt voit käyttää useampaa aputoiminimeä ja valita laskukohtaisesti laskulle tulostuvan aputoiminimen. Aputoiminimeen voi liittyä myös erillinen logo ja laskun värin asetukset.

Katso tarkemmin ohjeesta

Kirjoita laskujen saatetekstit

Sähköpostilla lähetettävän laskun otsikko sekä saateviesti kannattaa käydä muokkaamassa asetuksen kohdassa Laskujen tekstit. Näitä tekstejä pääsee toki muokkaamaan myös laskukohtaisesti yksittäistä laskua muokattaessa.

Saatetekstissä olisi hyvä antaa myös yhteystiedot asiakkaalle laskua koskevia kyselyitä varten.

Muita parannuksia tässä versiossa

 • Tilitiedot voidaan noutaa pankista pilveen tallennettuun kirjanpitoon
 • Laskulle voidaan tulostaa bannerikuva
 • Maventan verkkolaskutuksen kautta lähetettäviin verkkolaskuihin liitetään nyt Kitsaalla luotu laskun kuva. Laskuihin voi lisätä nyt myös liitetiedostoja, jotka välitetään sähköpostin tai Maventan verkkolaskun liitteinä.
 • Verkkolaskutuksen voi ottaa käyttöön suoraan ohjelmistosta käsin
 • Laskun voi lähettää sähköpostilla useampaan osoitteeseen erottelemalla ne pilkulla.
 • Pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa voidaan laskujen lähettämiseen käyttää Kitsaan palvelinta, jolloin ei tarvitse enää tietää oman smtp-palvelimen asetuksia.
 • Tuotteen yksikköhinnassa voi olla enintään viisi desimaalia.
 • Laskun yksikköihin on lisätty hehtaari.
 • Laskun lisätietojen (kuten eräpäivä ja laskun numero) näkyminen laskua kirjattaessa voidaan valita erilaisille maksutavoille.
 • Pääkirjan ja päiväkirjan selkiyttäminen silloin, kun valittuna on kaikki sarakkeet
 • Tilikartan muokkaaminen varoittaa, jos muokataan tilityyppiä, jolla on erityinen vaikutus ohjelman toimintaan.

Tase ja tuloslaskelma myös WebKitsaassa

WebKitsaasta näet tilikauden taseen ja tuloslaskelman

Selaimella toimiva Kitsaan web-liittymä WebKitsas sisältyy kaikkiin Kitsaan pilvikirjanpitoihin.

Nyt WebKitsaassa on näkyvillä myös tilikauden tase ja tuloslaskelma, halutessasi kirjanpitotileittäin eriteltyinä tai ainoastaan tietyllä kohdennuksella poimittuna.

WebKitsaalla pääsee selaamaan kirjanpito ilman ohjelmiston asentamista omalle tietokoneelle. Lisäksi WebKitsaalla voi tarkastaa ja hyväksyä kierrossa olevia laskuja sekä kirjata yksinkertaisia meno- ja tulotositteita.

Ilmoitin-aineiston muodostaminen

Voit muodostaa Kitsaan arvonlisäveroilmoituksesta Ilmoitin-aineiston

Alv-ilmoitin Ilmoittimella

Kitsaan versiosta 3.0 lähtien voivat tilaajat muodostaa ohjelmalla alv-ilmoituksesta koneellisesti luettavan tiedoston, joka lähetetään verottajalle Ilmoitin-palvelussa. Koneellisesti muodostetulla aineistolla vältät näppäilyvirheet ja säästät aikaa.

Kun olet muodostanut ohjelmalla alv-ilmoituksen, valitse ilmoitettava kausi Alv-välilehdelle ja paina Ilmoitinaineisto. Aineisto tallennetaan haluamaasi tiedostoon.

Nyt voit kirjautua Ilmoitin-palveluus ja lähettää tiedoston verottajalle. Ilmoittimen kautta lähetetty alv-ilmoitus näkyy OmaVero-palvelussa noin kolmen arkipäivän kuluttua. Muista myös maksaa verosi OmaVero-palvelussa tai suoraan tilisiirrolla verottajan ilmoittamaa viitettä käyttäen.

Katso ohjeet

Pilvipalveluiden käyttökatko 1.5.

Palvelimen ylläpidon takia pilvipalveluissa käyttökatko vapunpäivänä

Päivitämme uudet versiot palvelinohjelmistoistamme, ja tämän takia pilvipalveluissa on käyttökatko lauantaina 1.5. kello 6 - 12.

Päivityksessä saamme käyttöön version 3.0 uusia ominaisuuksia ja olemme valmiita Kitsas 3.0 Betan julkaisemiseen toukokuun alussa.

Mukavaa vappua!

Tulossa: Vastikelaskutus

Kolmosversiossa vastikkeiden ja vuokrien laskuttaminen on helppoa

Vastikelaskutus Kitsaassa

Kitsaan versioon 3.0 on tulossa vastikelaskutus, joka ainakin aluksi toimii ainoastaan pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa.

Vastikkeet laskutetaan seuraavasti

 1. Vastike, vesimaksu yms. maksut lisätään tuoterekisteriin

 2. Ohjelmaan lisätään huoneistot, joille määritellään asiakas ja vastikelaskuun kuuluvat tuotteet

 3. Ohjelma muodostetaa laskut

Saapuneet maksut kohdistetaan asuntokohtaisen viitenumeron perusteella aina vanhimpaan kyseistä asuntoa koskevaan laskuun.

Seuraavana vuonna voit päivittää vastikkeen ja vesimaksun uuden hinnan tuoterekisteriin, ja muodostaa uudet vastikelaskut.

WebKitsas käytössä

Pilvikirjanpitoihin myös web-liittymällä

WebKitsas käytössä

Kitsaan pilveen tallennettuihin kirjanpitoihin pääsee nyt käsiksi myös yksinkertaisella web-liittymällä. WebKitsaaseen kirjaudutaan Kitsaan käyttäjätunnuksella osoitteessa pilvi.kitsas.fi

WebKitsaalla voi

 • katsoa tilien saldoja
 • selata tositteita ja vientejä
 • tarkastaa ja hyväksyä kierrossa olevia laskuja
 • kirjata yksinkertaisia meno- ja tulotositteita (ei arvonlisäveroa)
 • muokata yksinkertaisia meno- ja tulotositteita

WebKitsas soveltuu erityisesti niille käyttäjille, joilla on kirjanpidossa ainoastaan selausoikeus tai oikeudet laskujen tarkastamiseen ja/tai hyväksymiseen.

Lue tarkemmin WebKitsaan ohjeista

Koneiden ja laitteiden korotetut poistot

Korotettujen poistojen käsittely Kitsaassa

Verottajan ohjeessa on kerrottu, kuinka koneista, kalustoista, laitteista ja niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta voidaan verovuosina 2020-2023 tehdä normaalin verrattuna kaksinkertaiset poistot, eli poistaa enintään 50 % menojäännöksestä. Korotettua poistoa saa soveltaa ainoastaan tällä ajalla uutena hankittu ja tällä ajanjaksolla otettu käyttöön.

Näiden ehtojen takia Kitsas ei pysty käsittelemään automaattisesti korotettuja poistoja. Tee Kitsaalla ensin tavalliseen tapaan poistolaskelma, jolloin ohjelma laskee 25% menojäännöspoiston. Tee tämän jälkeen toinen tosite poiston korotusta varten, jolle kirjaat käsin 25 % poiston sille osalle menojäännöstä, jota korotetut poistot koskevat.

Kuva MustangJoe Pixabaystä

Katso Kitsaan webinaarin 18.11. tallenne

Tallenne 18.11. pidetystä webinaarista

Kitsaan webinaari 18.11.2020

Tallenne webinaarista

Webinaarin sisältöä

 • keskeisimmät muutokset Kitupiikistä
 • mallikirjauksia erilaisilla tositteilla
 • laskun laatiminen
 • alv-ilmoituksen laatiminen
 • tilinpäätöksen laatiminen
 • tutustuminen laskutusportaaliin

Webinaarissa pääsette myös näkemään, kuinka ohjelman kehittäjäkin välillä säheltää eri toimintoja etsiessään eli kyse on live-tilanteesta, kannattaa siis katsoa myös varsinaiset ohjevideot

Kiitos kaikille Webinaariin osallistuneille

Koottuja kysymyksiä ja vastauksia

Säilyykö Kitsaasta aina myös maksuton versio

Kitsas on avointa lähdekoodia, ja itse ohjelma säilyy maksuttomana. Maksullisia ovat ne lisäpalvelut, jotka vaativat yhteyttä palvelimelle.

Tekeekö sovellus tilinpäätöskirjaukset tappion/tuloksen osalta

Sovellus muodostaa varsinaiset tilinpäätösviennit (ts. laskee tulokset/tappion). Sovellus osaa laskea myös suunnitelman mukaiset poistot, jaksotukset ja yksinkertaisessa tapauksessa osakeyhtiön tuloverot ja -jaksotukset. Esimerkiksi toimintavaraukset, varaston muutokset, yksityiskäyttö yms. viennit pitää kuitenkin tehdä itse.

Miten kirjataan omaisuutta kirjanpitoon (esim. osakesijoitukset)

Yleensä Muu-tositetyypillä tehdään kirjaus kirjanpidon tavanomaisten periaatteiden mukaisesti

Onnistuuko arvonlisäveron maksuperusteinen tilittäminen

Onnistuu, katso ohjeet

Voiko kululaskujen web-liittymää hyödyntää vaikka ei käyttäisi verkkolaskuja

Kyllä voi.

Voiko tositesarjan muuttaa jälkeenpäin?

Yksittäisessä tositteessa voi muuttaa, mille tositesarjalle se on kirjattu. Tositesarjat “luodaan lennosta” eli voit merkitä minkä tahansa kirjanyhdisteen tositteelle tositesarjaksi.

Toimiiko tiliote myös maksuperusteissa kirjattaessa?

Maksuperusteisesti laskut yms. kirjataan ennen tiliotetta niin, että päivämääränä on maksupäivä. Tiliotteella nämä rivit näkyvät harmaita, koska ne on jo tehty kirjanpitoon eikä niitä kirjata uudestaan.

Jos jokin kirjaus tehdään suoraan tiliotteelta, riittää täydentää tiliotenäkymään kirjaustili.

Voiko myyntilaskun päivämäärää vaihtaa

Laskulle tulostuva päivämäärä ja myös laskuperuisen laskutuksen päivämäärä on aina nykyinen päiväys. Valitsemalla Suoriteperusteinen lasku voidaan lasku kirjata toimituspäivämäärälle.

Mikä on isoin tiedossa oleva liikevaihto jota pyöritetään Kitsaalla?

Meille ei ole tästä tilastoja. Mitä isommasta ja monimutkaisemmasta kirjanpidosta on kyse, sitä enemmän kannattaa harkita ammattikirjanpitäjän palveluita (joista muutama toki käyttää Kitsasta). Kitsas on suunnattu pienille yhdistyksille, yrityksille ja asunto-osakeyhtiöille.

Voiko Kitsaalla tehdä vastikelaput asuntokohtaisesti niin että niillä on sama viite asuntokohtaisesti?

Tätä toimintoa ohjelmassa ei vielä ole. Pienellä asunto-osakeyhtiöllä voisi käyttää vakioviitteitä jolloin ohjelma kirjaa vientejä automaattisesti mutta ei huolehdi maksujen valvonnasta.

Pitääkö pdf-tiliotteen tuonnille olla pilvipalvelu?

Ei tarvitse. Kuvamuotoisen (esim. jpg) tositteen tekstintunnistus on lisäpalvelu.

Tositteen kirjauksessa otsikon ja riviselitteen ero

Jos tosittella on useampia rivejä, voidaan riviselitteellä antaa vienneilleä rivikohtainen selitys.

Pystyykö asiakkaat/jäsenet tuomaan toisesta järjestelmästä

Csv-tiedostosta pystyy, katso ohjeet.


Kuva Hatice EROL Pixabaystä

Kitsaan webinaari 18.11.

Ilmainen Webinaarin Kitsaan käytön aloittamisesta

Kitsaan webinaari 18.11.2020 klo 17

Ilmainen webinaari Kitsaan käytön aloittamisesta.
Webinaari on suunnattu erityisesti Kitupiikin käyttäjille.

keskiviikkona 18.11.2020 klo 17 - 18

Webinaarissa kerrotaan, miten siirryt Kitsaan käyttäjäksi sekä mitä uudistuksia ohjelmassa on.

Osallistujien kiinnostuksen mukaan kerromme myös ohjelman edistyksellisimmistä ominaisuuksista sekä ohjelmaan liittyvistä lisäpalveluista. Erityisesti kiinnitämme huomiota uudistuneeseen kirjaamistoimintoon, joka saattaa aluksi jopa hämmentää Kitupiikin käyttäjiä.

Webinaari on ilmainen.
Webinaari kestää noin tunnin, jonka jälkeen on vielä mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Kitsasta esittelee ohjelman kehittäjä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu webinaariin viimeistään edellisenä päivänä 17.11. alla olevalla lomakkeella.

Lähetämme webinaaripäivän aamun sähköpostiisi linkin, jolla voit osallistua webinaariin. Webinaari toteutetaan Google Meets-palvelun avulla.

Tiedustelut kitsas@kitsas.fi

Kuva Hatice EROL Pixabaystä

Kitupiikin tuki päättyy 2021

Kitsaan julkaisun myötä Kitupiikin tuki päättyy

Kitupiikin tuki päättyy 2021

Kitsaan julkaisun myötä ohjelman aiemman version Kitupiikin tuki päättyy.

Kitupiikille ei enää julkaista uusia päivityksiä. Kitupiikin tukikanavat poistuvat käytöstä vuoden 2021 aikana.

Kitupiikin käyttöä voi kuitenkin jatkaa yhä edelleen. Pitkällä aikavälillä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, ettei esimerkiksi verottajan suunnittelemaan arvonlisäveron ilmoittamisen uudistusta vuoden 2022 jälkeen toteuteta Kitupiikille.

Helppo siirtyminen Kitsaaseen

Ohjelman tiedostomuoto on muuttunut, eli Kitupiikin kirjanpidot pitää erikseen kopioida Kitsaaseen. Toiminto löytyy ohjelman Aloitus-välilehdeltä.

Aivan ensimmäisillä Kitupiikin versioilla aloitettuja kirjanpitoja ei kuitenkaan pysty tuomaan Kitsaaseen tällä toiminnolla.

Siirtyminen tilikauden vaihtuessa

Voit myös aloittaa Kitsaalla uuden kirjanpidon tilikauden vaihtuessa ja tehdä tavallisen tilinavauksen.

Tutustu uuteen versioon

Ohjelma on uudistettu kokonaisuudessaan. Kitsaaseen siirtymistä ei tarvitse kiirehtiä, vaan voit ensin kaikessa rauhassa tutustua uuteen versioon ja ottaa sen käyttöön, kun siihen on hyvää aikaa.

Kitsas asentuu tietokoneelle Kitupiikin rinnalle.

Kitsas 2.0 julkaistaan syyskuussa

Ohjelma on vihdoinkin tulossa varsinaiseen julkaisuun!

Kitsas 2.0 julkaistaan syyskuussa

Kitsas on vihdoinkin tulossa julkaisuus. Menneiden kuukausien aikana olemme ennättäneet kehittää ja testata ohjelmaa niin, että ilmestyessään se on käyttövalmis ja luotettava.

Ohjelman melkein valmis julkaisuehdokas-versio on jo ladattavissa Windowsille, Macille ja Linuxille.

Testausvaiheen aikana olemme saaneet runsaasti palautetta, joista suurin osa on saatu huomioitua jo tässä versiossa.

Ohjelma on jo nyt tuotantokäytössä useammalla yhdistyksellä ja yrityksellä.

Kitsaan pilvi

Nyt käytössä on myös Kitsaan pilven. Kirjanpito on siis mahdollista tallentaan suomalaiselle, varmuuskopioidulle palvelimelle. Pilvessä olevaa kirjanpitoa voi käyttää turvallisesti monta käyttäjää samanaikaisesti.

Tavallisesti uudet käyttäjät saavat 30 päivän maksuttoman kokeilujakson. Ennen varsinaista julkaisua aloitettuja kokeilujaksoja pitkitetään kuitenkin niin, että kokeilujaksot päättyvät vasta 30 päivän kuluttua ohjelman julkaisusta.

Palaute on tervetullutta

Toivomme ohjelmasta ja mahdollisista ongelmatilanteista palautetta osoitteeseen palaute@kitsas.fi

Verkkolasku käyttöön

Verkkolaskuja voi nyt lähettää ja vastaanottaa Kitsaalla!

Verkkolaskulaki tulee

1.4.2020 alkaen kaikkien yli 10 000 euron liikevaihdon yritysten pitää toimittaaa ja vastaanottaa laskunsa verkkolaskuina, jos vastapuoli sitä pyytää.

Kitsaaseen verkkolaskuominaisuus on toteutettu osittain palvelimella, joten se on käytössä ainoastaan maksullisen tilauksen yhteydessä.

Paikallinen muodostaminen

Kitsas voidaan määritellä muodostamaan luotavat verkkolaskut tietokoneella olevaan kansioon, jolloin käyttäjä huolehtii xml-muodossa olevien laskujen toimittamisesta verkkolaskuoperaattorille.

Vastaavasti Kitsaan tositteeseen voidaan lisätä verkkolasku raahaamalla xml-tiedosto tositteelle.

Integrointi Maventan verkkolaskuihin

Maventan asiakkaat voivat lähettää Kitsaasta verkkolaskuja suoraan nappia painamalla. Kitsas osaa myös hakea Maventan palveluun saapuvat verkkolaskut.

Maventa laskuttaa verkkolaskujen lähettämisestä ja vastaanottamisesta oman hinnastonsa mukaisesti.