Kirjanpidon siirtäminen Kitupiikistä

Kitupiikillä tehty kirjanpito voidaan kopioida Kitsaaseen

Siirtäminen

Siirtäminen käynnistyy Aloita-sivun Tuo Kitupiikistä-painikkeesta (Tietokone-välilehdellä).

Ohjelma etsii Kitupiikin kirjanpitoja. Valitse kirjanpito luettelosta tai Valitse tiedosto valitaksesi tietokoneella olevan tiedoston.

Toiminto näyttää tuotavan kirjanpidon tiedot. Valitse tilikartan laajuus omien tarpeittesi mukaan. Valinnalla piilotetaan näkyvistä sellaisia tilejä, joita et tarvitse. Voit muuttaa valintaa myöhemmin asetuksista tai ottaa käyttöön yksittäisiä tilejä.

Tuo asiakasluettelo tuo laskutuksessa käytettyjen asiakkaiden tiedot Kitsaan asiakasrekisteriksi.

Valitse, minne Kitsaan kirjanpito tallennetaan. Ole huolellinen kirjanpidon varmuuskopioinnissa!

Tarkista asetukset ja kirjanpito

Kitsas pystyy siirtämään lähes kaikki Kitupiikissä olleet asetukset. Tarkista kuitenkin, että kirjanpidot asetukset ovat oikein. Tarkastele myös tilien saldoja ja kirjausten määriä, jotta kaikki kirjaukset ovat siirtyneet oikein.

Kitsaan tilikartoissa on joidenkin tilien numerointi muuttunut, ja kirjanpitoa tuotaessa kirjanpito muunnetaan automaattisesti uuteen tilinumerointiin.

Huomattavia muutoksia Kitupiikin käyttäjille

Kitsaassa tositteiden kirjaaminen on muuttunut kokonaisuudessaan. Vanha kirjausapuri on laitettu eläkkeelle, ja sen tilalla on tositetyyppien omat kirjausikkunat. Erityisesti tiliotteiden kirjaaminen on yksinkertaistanut.

Kitsaassa tositetyyppi määrittelee, millä lomakkeella kirjaus tehdään. Tositetyyppi ei välttämättä liity tositteen numeroinnissa mahdollisesti käytettävään tositesarjaan.

Myös laskutusnäkymä on rakennettu kokonaan uudelleen. Ohjelmaan on toteutettu asiakkaiden ja toimittajien rekisteri.

Kitupiikistä Kitsaaseen siirtyvien kannattaakin tutustua tähän käyttöohjeeseen!