Arvonlisävero

Arvonlisäveron kirjaaminen ja ilmoittaminen
Kitsaan YouTube-kanavalla

Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäveron käyttöön ottaminen

Arvonlisäverolajit

Kirjausten alv-käsittely määritellään valitsemalla arvonlisäverolaji

Myyntien ja ostojen kirjaaminen

Arvonlisäverollisten myyntien ja ostojen kirjaaminen

Alv-ilmoituksen antaminen

Kitsas muodostaa arvonlisäverolaskelman, jonka perusteella annetaan ilmoitus OmaVerossa.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus annetaan EU:n toiseen maahan tehtävästä käänteisen arvonlisäveron alaisesta myynnistä.

Verohallinnon varmenne

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.

Maksuperusteinen arvonlisävero

Pienet yritykset voivat tilittää arvonlisäverot maksuperusteisesti.


Katso myös

Alv-prosentin muutos

Kitsaalla pärjäät myös muuttuvan prosentin kanssa

Arvonlisäveron erittely

Arvonlisäveron erittelyllä voit tarkastella arvonlisäveron määriä ja arvonlisäverollisia kirjauksia myös kesken verokauden.