Veron maksun käsittely kirjanpidossa

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä maksettava vero kirjataan taseeseen verovelaksi tai palautetus verosaamiseksi

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä kauden aikana kertyvää veroa sisältävät Arvonlisäverovelka ja Arvonlisäverosaamiset-tilit päätetään. Käyttäjä voi valita asetusten Verojen maksu -kohdasta, miten veroja käsitellään verokauden jälkeen:

1. Kirjaaminen Verovelat-tilille

Arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä ohjelma kirjaa maksettavan veron Verovelat-tilille. Myös palautukset kirjataan samalle tilille negatiivisena velkana.

Kun vero maksetaan, kirjataan maksu Verovelat-tililtä pankkitilille. Tilitapahtumia tuotaessa ohjelma osaa tehdä tämän kirjauksen automaattisesti.

Jos verottaja maksaa palautuksia, saattaa Verovelat-tilin saldo olla negatiivinen. Tilinpäätöksen jaksotuskirjauksien yhteydessä negatiivinen saldo kirjataan kuitenkin tilinpäätöksessä Verosaatavat-tilille.

Esimerkiksi toukokuun arvonlisävero, joka maksetaan 12.7.

PvmAlv-velkaAlv-saamisetVerovelkaPankkitili
DKDKDKDK
31.5.1004060
12.7.6060

Todellisuudessa voitaisiin 12.7. maksaa samalla myös muita oma-aloitteisia veroja, kuten kesäkuun ennakonpidätykset.

2. Maksujen kirjaaminen Verovelat-tilille ja palautusten kirjaaminen Verosaatavat-tilille

Menettely poikkeaa edellisestä siten, että ohjelma kirjaa verottajan maksamat palautukset Verosaatavat-tilille.

Tässä menettelyssä saatetaan joutua tekemään käsin siirtokirjauksia, jos aiempien verokausien palautuksia käytetään myöhempien verojen maksamiseen.

3. Kirjaaminen Maksettava alv/Palautettava alv -tileille

Ohjelma kirjaa arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä maksettavat verot Maksettava alv tilille tai palautukset Palautettava alv-tilille.

Käyttäjän on itse kirjattava arvonlisäveroilmoituksen antamisen yhteydessä maksuun erääntyvä vero Verovelat-tilille. Vastaavalla tavalla samalle tilille kirjataan myös erääntyvät ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut.

Menettelyn etuna on se, että Verovelat-tili vastaa verottajan OmaVero-tiliä, ja kirjaukset voidaan tehdä OmaVeron tulosteiden perusteella. Erilaiset maksut ja verot voidaan myös esittää taseessa ja tase-erittelyssä omina erinään.

Kun vero suoritetaan verottajalle, kirjataan se Verovelat-tililtä pankkitilille. Samalla suorituksella voidaan kirjata useita eri veroja ja maksuja. Tämän kirjauksen ohjelma tekee tilitapahtumia tuotaessa.

Esimerkiksi toukokuun arvonlisävero, joka ilmoitetaan 10.7. ja maksetaan 12.7.

PvmAlv-velkaAlv-saamisetMaksettava alvVerovelkaPankkitili
DKDKDKDKDK
31.5.1004060
10.7.6060
12.7.6060