Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Myyntien ja ostojen kirjaaminen

Arvonlisäverollisten myyntien ja ostojen kirjaaminen

1 - Myyntien kirjaaminen

Kirjaa myynnit Tulo-tositteella tai laatimalla lasku Kitsaalla

1.1 - Kotimaan myynnit

Myynnit kotimaassa voi kirjata netto- tai bruttomenettelyllä

Nettomenettely

Tavallisesti verollinen kotimaan myynti kirjataan valinnalla Verollinen myynti (netto). Tällöin myyntitilille kirjataan vain veroton määrä, ja arvonlisäveron osuus kirjataan alv-velkojen tilille.

Valitse käytettävä alv-prosentti (24%, 14% tai 10%) kirjauskohtaisesti.

Kirjauksesta muodostuvat viennit:

Bruttomenettely

Valinnalla Verollinen myynti (brutto) verollinen kokonaissumma kirjataan myyntitilille, ja vasta alv-ilmoituksen yhteydessä veron osuus vähennetään ja siirretään alv-velkojen tilille.

Myyntikirjauksesta muodostuvat viennit:

Laskutusvaatimukset

Verollisessa myynnissä laskulle on merkittävä myyjän ALV-tunnus tai Y-tunnus sekä veron määrä eroteltuna eri verokannoittain.

1.2 - Yhteisömyynnit

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden myynnissä muihin EU-maista

Yhteisömyynnissä ostaja maksaa veron omassa kotimaassaan, ja myynti laskutetaan verottomana.

Huomaa verottajan myyntimaasäännökset siitä, missä tapauksissa myynti on yhteisömyyntiä ja milloin kotimaassa tapahtuvaa myyntiä.

Laskuvaatimukset

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi VAT 0 % Intra Community supply. Lisäksi laskussa tulee olla ostajan ja myyjän ALV-tunnukset.

Kitsaan laskutuksessa yhteisömyyntilaskun laatiminen edellyttää, että asiakkaalle on syötetty muun EU-maan ALV-tunnus.

Myyjän tulee antaa yhteisömyynnistä kuukausittainen yhteenvetoilmoitus verottajalle.

1.3 - Rakennuspalveluiden myynti

Käännetty verovelvollisuus rakennuspalveluiden myynnissä

Rakennuspalveluiden myynnissä ostaja maksaa arvonlisäveron. Myydessäsi rakennuspalveluita tarkasta Verohallinnon ohjeet.

Laskuvaatimukset

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi Käännetty verovelvollisuus, Rakennuspalveluiden myynti. Lisäksi laskussa tulee olla myyjän ja ostajan ALV-tunnukset.

Kitsaan laskutuksessa rakennuspalveluita myytäessä tulee asiakkaalle olla syötettynä jonkin EU-maan ALV-tunnus tai suomalainen Y-tunnus.

2 - Ostojen kirjaaminen

Kirjaa osto Meno-tositteella

2.1 - Kotimaan ostot

Vähennyskelpoiset ostot kotimaassa voi kirjata netto- tai bruttomenettelyllä

Nettomenettely

Tavallisesti vähennyskelpoiset kotimaan ostot kirjataan valinnalla Verollinen osto (netto). Tällöin ostotilille kirjataan vain veroton määrä, ja arvonlisäveron osuus kirjataan alv-saatavien tilille.

Valitse käytettävä alv-prosentti kirjauskohtaisesti.

Bruttomenettely

Valinnalla Verollinen osto (brutto) verollinen kokonaissumma kirjataan ostotilille, ja vasta alv-ilmoituksen yhteydessä veron osuus vähennetään ja siirretään alv-saatavien tilille. Tavallisesti tätä menettelyä tarvitaan lähinnä tilanteissa, joissa esimerkiksi pankin verollinen verkkolaskutusmaksu kirjataan suoraan tiliotteelta.

2.2 - Yhteisöostot

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden ostoista muista EU-maista

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi VAT 0 % Intra Community supply.

Alv-prosentiksi merkitään vastaava suomalainen alv-prosentti (24%, 14% tai 10%).

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä.

2.3 - Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Arvonlisäveron kirjaaminen tuotaessa tavaroita EU:n ulkopuolelta

Tuotaessa tavaroita EU:n ulkopuolelta on arvonlisävero maksettava verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Veron perusteeseen lasketaan tavaran tullausarvon lisäksi myös tulli ja muut Tullin kantamat maksut sekä rahtikustannukset. Vero ilmoitetaan sen kuukauden arvonlisäveroilmoituksessa, minä kuukautena Tulli on antanut tullauspäätöksen.

Kun ulkomaan tuonnista saadaan ostolasku, kirjataan se verottomana todellisen maksetun määrän mukaisesti

Kirjaus tuottaa seuraavat viennit:

Kun tullipäätös on saatu, kirjataan arvonlisävero uutena Meno-tyypin tositteena verolajilla Tavaroiden maahantuonti, veron kirjaus. Verottomaksi määräksi merkitään yllä mainittu veron peruste.

Mikäli tuonti tulisi käyttöön, joka ei oikeuta arvonlisäveron vähentämiseen, valitaan Ei oikeuta alv-vähennykseen.

Yllä oleva kirjaus tuottaa seuraavat viennit:

Kirjaus ei siis vaikuta minkään tilin saldoon, eikä suoranaisesti myöskään tilikauden tulokseen.

Maahantuonnin verot ilmoitetaan tullauskuukauden arvonlisäveroilmoituksella (yhdessä kuukauden muiden arvonlisäverojen kanssa.)

2.4 - Palveluostot EU:n ulkopuolelta

Käännetty verovelvollisuus ostettaessa palveluita EU:n ulkopuolelta

Kun EU:n ulkopuolelta tehdään verottomia palveluostoja, tulee ostajan ilmoitaa ja maksaa arvonlisävero. Tämä arvonlisävero lisätään ilmoituksessa kotimaan myynneistä maksettavaan arvonlisäveroon.

Alv-prosentiksi merkitään vastaava suomalainen alv-prosentti (24%, 14% tai 10%).

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä.

2.5 - Rakennuspalveluiden osto

Käännetty verovelvollisuus rakennuspalveluiden ostoissa

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi Käännetty verovelvollisuus, Rakennuspalveluiden myynti.

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä, esimerkiksi kunnostetaan yrityksen työntekijöiden vapaa-ajankäyttöön tarkoitettua rakennusta.

3 - Marginaaliveromenettely

Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden myynnissä voidaan vero maksaa pelkästään myyntivoiton osuudesta.

Marginaaliverotusmenettelyssä vero maksetaan ainoastaan voittomarginaalista. Kitsas tukee Verohallinnon ohjeessa kuvattua yksinkertaistettua menettelyä.

Kitupiikki laskee alv-ilmoitusta tehtäessä verokauden voittomarginaalin. Voittomarginaalilaskelma löytyy alv-erittelyn loppupuolelta.

Tavarakohtaisessa menettelyssä tulee tavaraa myytäessä kirjata tavaran ostohinta verottomaksi ja voittomarginaalin osuus verolliseksi (netto- tai bruttokirjaukseksi).