Ostojen kirjaaminen

Kirjaa osto Meno-tositteella

Kotimaan ostot

Vähennyskelpoiset ostot kotimaassa voi kirjata netto- tai bruttomenettelyllä

Yhteisöostot

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden ostoista muista EU-maista

Tavaroiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Arvonlisäveron kirjaaminen tuotaessa tavaroita EU:n ulkopuolelta

Palveluostot EU:n ulkopuolelta

Käännetty verovelvollisuus ostettaessa palveluita EU:n ulkopuolelta

Rakennuspalveluiden osto

Käännetty verovelvollisuus rakennuspalveluiden ostoissa