Yhteisöostot

Käännetty verovelvollisuus tavaroiden ja palveluiden ostoista muista EU-maista

Laskussa tulee olla merkintä käännetystä verovelvollisuudesta, esimerkiksi VAT 0 % Intra Community supply.

Alv-prosentiksi merkitään vastaava suomalainen alv-prosentti (24%, 14% tai 10%).

Ei oikeuta alv-vähennykseen merkitään, jos hankinnasta ei voi tehdä alv-vähennystä.