Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäveron käyttöön ottaminen

Arvonlisäverovelvollisuus

Kirjanpitovelvollinen määritellään arvonlisäverovelvolliseksi Perusvalinnoista. Jos yritys ei ole alv-velvollinen, ei arvonlisäveroon liittyviä valintoja näytetä kirjauksissa eikä määrityksissä.

Verokauden pituus

Verokauden pituus määritellään Verojen asetuksista