Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus annetaan EU:n toiseen maahan tehtävästä käänteisen arvonlisäveron alaisesta myynnistä.
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen
Käytettävissä Kitsaan versiosta 5.0 lähtien

Yhteenvetoilmoituksen sisältö

Yhteenvetoilmoitus on osa EU:n tavara- ja palvelukaupan valvontaa. Yhteenvetoilmoitus pitää annetaan

  1. tavaran yhteisömyynnistä ja yhteisömyynniksi katsottavasta oman tavaran siirrosta
  2. sellaisesta palvelumyynnistä, joista ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa
  3. kolmikantakaupasta myös silloin, kun olet kaupan toinen myyjä. Kolmikantakauppaan liittyvää yhteenvetoilmoitusta ei toistaiseksi voi antaa Kitsaalla.

Yhteenvetoilmoitus on annettava kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Lue tarkemminen Verohallinnon ohjeista.

Yhteisökaupan kirjaaminen

Kitsaalla voit antaa ilmoitukset tavaroiden ja palveluiden yhteisömyynnistä. Ilmoituksen antaminen edellyttää, että kirjauksessa on käytetty asianomaista verolajia ja että kirjaukseen on liitetty asiakas, jolle on syötetty muun EU-maan alv-tunnus.

Myynnin kirjaus

Myynnin voi kirjata laatimalla Kitsaan laskutuksella tai Tulo-tyypin tositteella. Valitun asiakkaan asiakastiedoissa on oltava alv-tunniste.

Yhteenvetoilmoituksen antaminen

Kitsaalla voi antaa yhteenvetoilmoituksen ainoastaan edellisen kuukaden yhteisömyynneistä. Kun edellisellä kuukaudella on sopivia kirjaukset yhteisömyynnin verolajeilla, tulee Alv-välilehden oikeaan yläkulmaan mahdollisuus tehdä yhteenvetoilmoitus.

Yhteisömyynnin kirjaamispainike

Tee yhteenvetoilmoitus -painikkeella saat luettelon ilmoitettavasta myynnistä. Ok-painikkeella Kitsas tallettaa yhteenvetoilmoituksen, ja jos käytössäsi on verottajan varmenne, voit lähettää ilmoituksen suoraan Verottajan tietojärjestelmään.

Annettu ilmoitus löytyy tositteista, kyseisen kuukauden viimeiseltä päivältä.

Jos kaikissa kyseisen kuukauden yhteisömyynnin tositteissa ei ole valittuna asiakasta, jolle on syötetty muun EU-maan (kuin Suomi) alv-tunnista, on tositetta täydennettävä ennen kuin ilmoituksen voi antaa.


Katso myös

Ilmoittaminen rajapinnalla

Kun verottajan varmenne on käytettävissä, voi alv-ilmoituksen lähettää ohjelmasta sähköisesti suoraan verottajalle.

Verohallinnon varmenne

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.

Verohallinnon varmenne (Tilitoimistot)

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan tilitoimiston asiakkaiden arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.

Verojen asetukset

Arvonlisäveroon, verojen maksujen kirjaamiseen ja verohallinnon varmenteeseen liittyvät asetukset