Asetukset

Kirjanpidon perusasetukset, tililuettelo, kohdennukset yms. sekä ohjelman asetukset.

Omat tiedot

Käyttäjän omat tiedot, salasana ja tilaus.

Käyttöliittymä ja kieli

Kielen, kirjaisimen sekä saldonäkymän valinnat

Perusvalinnat

Yrityksen perustiedot, tilikartan valinnat ja ALV-velvollisuus

Yhteystiedot ja toiminimet

Yhteystietojen, aputoiminimien ja logojen määritteleminen

Liitteiden käsittely

Liitteeksi lisättävien kuvatiedostojen tekstintunnistus sekä koon pienentäminen

Käyttöoikeudet

Pilveen tallennetun kirjanpidon käyttöoikeuksien myöntäminen muille käyttäjille

Tililuettelo

Tilien muokkaaminen, lisääminen, piilottaminen, näyttäminen ja valitseminen suosikeiksi

Kohdennukset

Tulojen ja menojen kohdentaminen kustannuspaikkojen, projektien ja merkkausten avulla

Tilinavaus

Avaavien saldojen syöttäminen uutta kirjanpitoa aloitettaessa

Laskutuksen asetukset

Laskutuksen tilien ja laskujen ulkoasun asetukset

Laskujen tekstien määritys

Laskuissa ja saateviesteissä olevien tekstien määritteleminen

Laskujen bannerit

Laskuihin tulostettavien mainosbannereiden määritteleminen

Oletustilit

Oletustilit uuden tositteen kirjauksessa sekä sähköiseltä tositteelta tiliotteelle tuotaessa

Maksutavat tulo- ja menotositteilla

Maksutavat kirjattaessa tulo- ja menotositteita

Tositesarjat

Tositesarjoilla voit numeroida tositteet useaan eri sarjaan

Sähköpostin lähettäminen

Laskujen sähköpostilla lähettämisen asetukset

Kierto

Laskujen tarkastus- ja hyväksyntäkierron asetukset

Verkkolaskut

Finvoice-verkkolaskujen lähettäminen ja vastaanottaminen

Tilitapahtumien hakeminen pankista

Päivittäinen tilitapahtumien noutaminen pankista PSD2-yhteydellä

Kirjattavien kansio

Voit määritellä tietokoneella olevan hakemiston, josta on helppo poimia tositteita kirjattaviksi.

Verojen asetukset

Arvonlisäveroon, verojen maksujen kirjaamiseen ja verohallinnon varmenteeseen liittyvät asetukset

Palkkatilien määritys

Palkkatositteen kirjaamisessa käytettävät tilit

Raporttien muokkaus

Tuloslaskelman, taseen ja muiden raporttien muokkaaminen

Tilinpäätöksen mallin muokkaaminen

Tilinpäätökseen kuuluvien raporttien, valintojen ja tekstien muokkaaminen

Tilikartan päivittäminen

Ohjelman päivityksen yhteydessä päivitetään yleensä myös tilikartat