1 - Omat tiedot

Käyttäjän omat tiedot, salasana ja tilaus.

Omat tiedot

Voit muokata nimeä, sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroasi.

Jos vaihdat sähköpostiosoitetta, saat uuteen sähköpostiosoitteeseesi vahvistusviestin. Viestissä on kuusinumeroinen koodi, jolla sinun pitää vahvistaa uusi sähköpostiosoitteesi.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Kun otat käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen, kysyy Kitsas kirjauduttaessa joka kerta salasanan lisäksi puhelimen autentikaatiosovelluksesta saatavaa kertakäyttöistä koodia.

Kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto avaa verkkoselaimessa sivun, jonka QR-koodin avulla Kitsas lisätään joko Microsoft Authenticator tai Google Authenticator -sovellukseen.

Sähköposti-ilmoitukset

Voit valita, minä viikonpäivinä Kitsas lähettää ilmoituksia kierrossa olevista laskuista, joissa olet käsittelijänä. Jättämällä kaikki viikonpäivät valitsematta ei Kitsas lähetä ilmoituksia lainkaan sähköpostilla.

Näkymä

Voit valita joko normaalin näkymän tai tilitoimistokäyttäjän näkymän (ns. Pro-näkymä). Pro-näkymässä paikalliseen kirjanpitoon tai kirjanpidon luomiseen liittyvät valinnat eivät ole käytettävissä, koska kirjanpidot luodaan erityisessä tilitoimistonäkymässä.

Tilaus

Voit muokata tilauksesi tietoja sekä laskutustietojasi.

2 - Käyttöliittymä ja kieli

Kielen, kirjaisimen sekä saldonäkymän valinnat

Kieli

Valitse ohjelman käyttöliittymän kieli sekä tilikartan kieli. Tilikartan kieli vaikuttaa mm. tilien ja tositetyyppien nimiin.

Käyttöliittymän kielen vaihtamisen jälkeen ohjelma on käynnistettävä uudelleen, jotta kaikkien näkymien tekstit päivittyvät.

Kirjaisin

Valitse ohjelman käyttöliittymässä käytettävä kirjaisin. Joillain suuren näyttötarkkuuden tietokoneilla kannattaa valita käyttöön ohjelman oletusta suurempi pistekoko.

Saldonäkymä

Saldonäkymä-valinnalla saat näytön alalaitaan saldonäkymän, joka päivittyy aina kun tosite tallennetaan kirjanpitoon. Voit valita saldonäkymän vasemman laidan kuvakkeilla näytettäviksi maksutilit eli käteistilin ja pankkitilit, suosikkitilit tai kaikki käytössä olevat tilit.

3 - Perusvalinnat

Yrityksen perustiedot, tilikartan valinnat ja ALV-velvollisuus

Organisaation nimi
Nimi näytetään erilaisissa tulosteissa. Suosittelemme käyttämään virallista, rekisteröityä nimeä.
Y-tunnus
Yritystietojärjestelmään rekisteröity Y-tunnus, käytetään tulosteissa.
Kotipaikka
Yrityksen virallinen kotipaikka
Yritysmuoto
Yritysmuoto määrittelee, mitä tilejä on käytettävissä ja millainen tilinpäätös laaditaan
Laajuus
Käytössä olevan tilikartan laajuus määrittelee, kuinka suuri osa tilikartan tileistä on näkyvissä. Voit ottaa yksittäisiä tilejä käyttöön tai piilottaa niitä myös Tililuettelo-asetuksissa.
Tiedoston sijainti
Paikallisesti tietokoneelle tallennetun kirjanpitotiedoston sijainti
Arkiston sijainti
Kirjanpidosta muodostetun kirjanpitoarkiston sijainti
Tilikartta
Tilikartan päiväys. Kun ohjelman päivityksen myötä tilikartasta on saatavilla uudempi versio, tarjoaa ohjelma automaattisesti tilikartan päivittämistä
Kirjanpidon koko
Kirjanpidon viemä koko kovalevyltä tai pilveen tallennettaessa palvelimelta
Arvonlisäverovelvollinen
Valitse tämä, jos olet rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi. Arvonlisäveroon liittyvät toiminnot näytetään vain, jos Arvonlisäverovelvollinen on valittu.
Harjoituskirjanpito
Harjoituskirjanpidossa kaikkiin tulosteisiin tulee merkintä HARJOITUS, jolloin ne erottuvat oikeista kirjanpidon tulosteista ja laskuista. Harjoitustilassa näytön ylälaidassa on palkki, jolla voit muuttaa ohjelman käyttämää päivämäärää ja siten harjoitella esimerkiksi maksumuistutusten muodostamista.

4 - Yhteystiedot ja toiminimet

Yhteystietojen, aputoiminimien ja logojen määritteleminen

Aputoiminimet

Voit lisätä yrityksellesi aputoiminimen Uusi aputoiminimi -painikkeella. Jokaiselle aputoiminimelle voi määritellä myös oman logonsa sekä yhteystiedot.

Kun olet lisännyt aputoiminimen, voit valita, muokkaatko yrityksen vai jonkin aputoiminimen yhteystietoja ja logoa. Uutta laskua luodessasi voit valita, käytetäänkö laskulla jotain yrityksen aputoiminimistä.

Yhteystiedot

Määrittele laskuille ja tilinpäätökseen tulostettavat yhteystiedot

Valitse logo (jpg- tai png-kuvatiedosto) sekä sen sijainti yrityksen nimeen laskua tulostettaessa.

Laskun tehostevärit

Valitse laskulle tulostuva kehyksen sekä varjostuksen väri. Värit voidaan määritellä erikseen jokaiselle aputoiminimelle.

5 - Liitteiden käsittely

Liitteeksi lisättävien kuvatiedostojen tekstintunnistus sekä koon pienentäminen

Tekstintunnistus

Ominaisuus on käytettävissä vain maksullisissa tilauksissa kun käyttäjä on kirjautuneena

Ottamalla teksintunnistuksen käyttöön Kitsas analysoi tositteiden liitteeksi tallennettavat kuvatiedostot ja pyrkii poimimaan niistä mm. laskun euromäärän, päivämäärän, eräpäivän ja toimittajan nimen.

Ominaisuus on käytössä vain maksullisissa tilauksissa.

Yhden kuvan käsittely palvelimella kestää tavallisesti noin 5 - 10 sekuntia.

Tiedostojen koon pienentäminen

Liitteeksi tallennettavia kuvatiedostoja pienennetään valintojesi mukaan jo ohjelmassa. Näin säästät tallennustilaa ja pilveen tallennettaessa talentaminen on nopeampaa.

Lisätessäsi liitteet näen tiedoston siinä muodossa, millainen se on koon pienentämisen jälkeen.

Jos käytät tekstintunnistusta, et voi valita kovin tehokasta kuvan pienentämistä, jotta kuva on riittävän hyvälaatuinen koneellista tekstintunnistusta varten.

6 - Käyttöoikeudet

Pilveen tallennetun kirjanpidon käyttöoikeuksien myöntäminen muille käyttäjille
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen

Käyttöoikeudet-sivulla voit antaa kirjanpitoosi käyttöoikeuksia muille käyttäjille. Tämä sivu on näkyvillä vain käyttäjälle, joka on kirjanpidon omistaja tai jolle on annettu oikeus käyttöoikeuksien muokkaamiseen.

Uuden käyttäjän lisääminen

Syötä sähköpostiosoite-kenttään lisättävän käyttäjän sähköpostisoite.

Paina Lisää nappia, jos lisättävä käyttäjä on jo rekisteröitynyt Kitsaan käyttäjäksi. Kutsu-napilla lähetät sähköpostiin kutsun henkilölle, joka ei vielä ole Kitsaan käyttäjä.

Näet nyt alempana käyttäjän nimen ja sähköpostiosoitteen. Valitse käyttäjälle annettavat oikeudet ja paina Tallenna.

Käyttäjä näkee tämän kirjanpidon Pilvi-välilehdellään, kun hän seuraavan kerran kirjautuu ohjelmalla Kitsaan pilveen.

!!! note “Käyttöoikeuksien päivittyminen” Käyttöoikeudet päivittyvät vasta käyttäjän kirjautuessa seuraavan kerran.

Käyttöoikeuksien muuttaminen

Valitsemalla käyttäjän nimen listalta pääset muuttamaan hänelle annettuja käyttöoikeuksia. Paina lopuksi Tallenna.

Jos poistat käyttäjältä kaikki oikeudet, ei käyttäjää enää näytetä luettelossa eikä käyttäjä voi valita tätä kirjanpitoa.

Käyttöoikeudet

Tositteet

KäyttöoikeusMerkitys
SelaaminenTositelistauksien selaaminen ja tositteen katsominen
KommentointiKommenttien lisääminen tositteeseen
Luonnoksen laatiminenTositteen tallentaminen Luonnos-tilaan, luonnoksen poistaminen
Tallentaminen ja muokkaaminenTositteen tallentaminen Kirjanpidossa tilaan, tositteen muokkaaminen ja poistaminen

Laskut

KäyttöoikeusMerkitys
SelaaminenLaskujen luettelon selaaminen, laskun näyttäminen
Laskun laatiminenUuden laskun luominen, tallentaminen luonnokseksi ja lähetettäväksi
Laskun lähettäminenLaskun lähettäminen ja tallentaminen suoraan valmiiksi
Tuotteiden muokkaaminenUusien tuotteiden lisääminen tuoterekisteriin, tuotteiden muokkaaminen ja poistaminen
Ryhmien muokkaaminenKäyttäjäryhmien luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Laskujen kierto

KäyttöoikeusMerkitys
Laskun lisääminen kiertoonTositeen tallentaminen kiertoon Saapunut-tilassa
Laskun tarkastaminenTositteen tallentaminen kiertoon Tarkastettu-tilassa
Laskun hyväksyminenTositteen tallentaminen kiertoon Hyväksytty-tilassa
Kaikkien kiertojen selaaminenNäkee kaikissa kierroissa ja kaikissa vaiheissa olevat laskut

Raportit

KäyttöoikeusMerkitys
Raporttien tulostaminenRaportti-välilehdellä olevien raporttien esikatselu ja tulostaminen

Ylläpito

KäyttöoikeusMerkitys
ArvonlisäveroilmoitusArvonlisävero-välilehti, ilmoituksen antaminen ja poistaminen
Budjetin muokkaaminenTilikauden budjetin muokkaaminen
Tilinpäätöksen tekeminenTilinpäätös-toiminto ja tilikauden arkiston sekä kirjanpitoainieiston muodostaminen
Asetusten muokkaaminenKirjanpidon asetusten muokkaaminen
Käyttöoikeuksien muokkaaminenKäyttäjien lisääminen, käyttöoikeuksien myöntäminen ja peruminen

7 - Tililuettelo

Tilien muokkaaminen, lisääminen, piilottaminen, näyttäminen ja valitseminen suosikeiksi

Jos tilikartassa oleva tili on tarpeeton piilota se. Piilotettu tili ei näy luetteloissa tiliä valittaessa. Tilin voi myös kokonaan poistaa, mutta yleensä piilottaminen on parempi vaihtoehto.

Voit merkitä paljon käytetyt tilit suosikkitileiksi. Tiliä valittaessa voit näyttää pelkät suosikkitilit.

Ylärivin kuvakkeilla määritellään, näytetäänkö kaikki tilit, käytettävissä olevat tilit (tilit, joita ei ole piilotettu) tai ainoastaan suosikkitilit.

Sininen info-kuvake luettelossa merkitsee, että tilille on annettu kirjausohje.

Lisätäksesi uuden tilin valitse tili tai otsikko, jonka jälkeen uusi tili tulee, ja paina Uusi tili. Lisätäksesi otsikon valitse otsikko, jonka alle lisättävä otsikko tulee, ja valitse Uusi otsikko.

7.1 - Tilin muokkaaminen

Tilin asetusten muokkaaminen

Tilit ja otsikot pitää numeroida. Taseen vastaavaa-tilit alkavat numerolla 1 ja vastattavaa-tilit numerolla 2. Numerosarjat 3..9 kuuluvat tuloslaskelmaan päätettäville tulo- ja menotileille. Tilinumeron pituus saa olla enintään enintään kahdeksan numeroa.

Tilejä lisättäessä on tärkeää, että tili tulee oikealle numeroalueelle, jotta se näkyy raporteissa oikealla tavalla. Tilinumero näytetään punaisella, jos numero on jo käytössä tai jos numero ei osu otsikkonsa numeroalueelle.

Tilityyppi määrittelee, miten tiliä käsitellään kirjanpidossa ja missä luetteloissa tili näytetään, katso alempaa Tilityypit.

Verolaji ja veroprosentti ovat tilin kirjauksen oletusvalintoja, verolajin ja -prosentin voi aina valita joka viennille erikseen, katso arvonlisävero. Valinnat eivät ole näkyvissä, jos yritystä ei ole merkitty perusvalinnoissa arvonlisävelvolliseksi.

Jaksotustiliä käytetään siirtovelkojen/siirtosaamisten kirjaamiseen silloin, kun tuloja jaksotetaan Kitsaan automaattitoiminnolla.

Pankkitileille syötetään lisäksi IBAN-tilinumero. Tilinumero tarvitaan maksujen kohdentamiseen maksuja ja tiliotteita tuotaessa.

!!! note “Maksutavat” Jos haluat lisäämäsi pankkitilin meno- ja tulotositteiden maksutapavalintaan, on se tehtävä maksutapojen asetuksista.

Tilikartan laajuus määrittelee, millä tilikartan laajuuden valinnoilla tili on näkyvissä.

Tase-erittely ja tase-erät

Tasetilien (vastaavaa ja vastattavaa) kohdalla valitaan, miten tili esitetään tase-erittelyssä.

 • Täysi erittely tase-erillä: Tilin kirjaukset jaetaan eri tase-eriin, joiden kaikkia muutoksia seurataan. Käytetään esimerkiksi tasaeräpoistettavan omaisuuden kirjanpitoarvon seurantaan.
 • Tase-erien luettelo: Kirjaukset jaetaan tase-eriksi, ja erittelyssä seurataan eri erien saldoja. Käytetään esimerkiksi myyntisaamisissa ja ostoveloissa, jolloin erittelyistä selviää, mitkä saatavat ovat vielä maksamatta.
 • Lisäykset ja vähennykset: Kirjauksia ei eritellä, mutta tase-erittelyyn tulostuvat tilikauden aikaiset tapahtumat. Käytetään esimerkiksi menojäännöspoistettavissa tileissä.
 • Saldo: Tase-erittelyyn tulostetaan vain tilien saldot.

Poistettava omaisuus

Kitupiikki tukee suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä tasaeräpoistoina tai menojäännöspoistoina.

Tasaeräpoistoissa jokaista tase-erää (hankintaa) seurataan erikseen, ja hankintahinta jaetaan poistoajalle (euromäärä kuukautta kohti). Tilin asetuksissa määritellän poistoajan oletus, mutta poistoaika on määriteltävissä erikseen jokaiselle erälle (hankinnalle).

Menojäännöspoistossa aina tilikauden lopussa poistetaan määritelty prosenttiosuus tilin senhetkisestä saldosta. Prosentti on tilikohtainen ja määritellään kohdassa menojäännöspoisto.

Poistotili määrittää, mille menotilille vuotuiset poistot kirjataan.

7.2 - Tilityypit

Tilien määrittelyssä käytettävät tilityypit
KoodiTilityyppiRyhmäHuomautukset
AVastaavaaVastaavaaVastaavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
APMPoistokelpoinen omaisuus, menojäännöspoistoVastaavaa
APTPoistokelpoinen omaisuus, tasapoistoVastaavaa
ASSaatavaaVastaavaaSaatavat ilman tarkempaa erittelyä
AOMyyntisaatavaVastaavaaLaskutettu myynti
AJSiirtosaatavaVastaavaaJaksotuksesta aiheutuvat saatavat
ALArvonlisäverosaatavaVastaavaaVain yksi tili. Tälle tilille kirjataan palautettavan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on määritelty oikeat alv-tunnistetiedot.
ALMMaksuperusteisen alv:n kohdentamaton saatavaVastaavaaVain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdentamaton arvonlisäverosaaminen. Kun maksu on suoritettu, siirretään erä arvonlisäverosaatavien tilille. Tilille saa tehdä vain kirjauksia oikeanlaisilla alv-ohjaustiedoilla.
ARKKäteisvaratVastaavaa
ARPPankkitiliVastaavaa
AVVerosaatavaVastaavaaVain yksi tili. Saatava verottajalta, jos palautettavia veroja on maksettavia enemmän.
BVastattavaaVastattavaaVastattavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
BEEdellisten tilikausien voitto/tappioVastattavaaVain yksi tili. Edellisten tilikausien yli/alijäämä tulee näkyviin tälle tilille.
TTämän tilikauden tulosVastattavaaVain yksi tili. Tämän tilikauden tulos tulee näkyviin tälle tilille. Tilille ei saa tehdä mitään kirjauksia.
BSVelatVastattavaaVelat ilman tarkempaa erittelyä
BLArvonlisäverovelkaVastattavaaVain yksi tili. Tälle tilille kirjataan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on merkitty oikeat alv-ohjaustiedot.
BJSiirtovelkaJaksotuksesta aiheutuva laskennallinen velka
BLMMaksuperusteisen alv:n kohdentamaton velkaVastattavaaVain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdetamaton arvonlisäverovelka. Kun myynnistä on saatu maksu, siirretään erä arvonlisäverovelan tilille.
BOOstovelkaVastattavaaMaksamattomat ostolaskut
BVVerovelkaVastattavaaVain yksi tili. Oma-aloitteisesti maksettavat verot (esim. arvonlisävero ja ennakonpidätykset), jotka on ilmoitettu mutta ei vielä maksettu. Vastaa OmaVero-tilin velkasaldoa.
CTulotTuloTulot, joita ei lasketa liikevaihtoon
CZVerottomat tulotTulotTulot, joista ei makseta tuloveroa ja joita ei lasketa liikevaihtoon
CLLiikevaihtotuloTuloLiikevaihtoon laskettava myynti
CLZVeroton myyntiTuloLiikevaihtoon laskettava myynti, josta ei makseta tuloveroa
DMenotMeno
DZVähennyskelvottomat menotMenoMeno, joka ei oikeuta vähennykseen tuloverossa
DHPuoliksi vähennyskelvottomat menotMenoMeno, joka oikeuttaa 50% vähennykseen tuloverossa
DPPoistotMenoPoistojen menotili
DPZVähennyskelvottomat poistotMenoPoistot, jotka eivät oikeuta vähennykseen tuloverossa
DVEEnnakkoverotMenoTuloverojen maksaminen

8 - Kohdennukset

Tulojen ja menojen kohdentaminen kustannuspaikkojen, projektien ja merkkausten avulla

Kohdennuksilla voidaan tuloja ja menoja kohdentaa yhdistyksen eri jaostoille tai toimintaryhmille, yrityksen eri osastoille tai projekteille jne. Koko kirjanpito voidaan toteuttaa myös ilman kohdennuksia.

Kustannuspaikkojen kustannuksia voidaan jakaa vielä tarkemmin niiden alaisille projekteille.

Kohdennukset ovat organisaation sisäistä laskentaa. Yhdistystoiminnassa kohdennuksia käytettäessä liitetään tilinpäätökseen yleensä eri toiminnanalojen erittelyt.

Merkkaukset ovat kirjauksiin liitettäviä merkkejä (tageja), joiden avulla kirjauksia voidaan poimia eri luetteloille, esimerkiksi pääkirjan ja päiväkirjan otteille. Toiminto on tarkoitettu erilaisten “korvamerkittyjen” rahojen, kuten avustusten seuraamiseen. Merkkauksen voi tehdä muun kohdennuksen (eli kustannuspaikan tai projektin) valitsemisen lisäksi ja samalle kirjaukselle voi tehdä useamman merkkauksen.

9 - Tilinavaus

Avaavien saldojen syöttäminen uutta kirjanpitoa aloitettaessa

Tilinavauksessa syötetään tilin avaavina saldoina tilien loppusummat edellisen tilinpäätöksen taseesta ja tuloslaskelman erittelystä.

Vastaava ja vastattava syötetään molemmat ilman etumerkkiä.
Tulot syötetään ilman etumerkkiä ja menot miinusmerkkisinä.

Tuloslaskelmaan saldot syötetään tileittäin, koska uuden tilikauden tuloslaskelmaan on merkittävä vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Yli/alijäämä lasketaan tileittäin syötetyistä tiedoista - varmista, että se sekä Vastaavaa ja Vastattavaa -summat täsmäävät tilinpäätöksen lukemiin.

Jos tilikarttaa on Kitupiikkiin siirryttäessä muutettu, pitäisi tilinavaukset vertailulukemat pyrkiä merkitsemään uuden tilikartan mukaisille tileille.

Samalla näytöllä syötetään myös henkilöstön keskimäärä edellisen tilikauden aikana. Tämä lukumäärä tulostuu vertailutietona tilinpäätöksen liitetietoihin sekä vaikuttaa siihen, voiko tilinpäätöksessä soveltaa mikro- tai pienyrityssääntöjä.

Tase-erät ja kohdennukset

Tileillä, joilla on käytössä tase-erittely, näkyy Erittely-sarakkeessa eräsymboli. Kohdennuksia käytettäessä näkyy tulo- ja menotilien erittely-sarakkeessa kohdennussymboli.

Valitsemalla erittelysarakkeen pääset syöttämään tilin saldon valmiiksi eriteltynä.

Syöttämällä siirtosaamiset ja myyntisaamiset eriteltynä pääset kirjanpidossa merkitsemään näiden erien maksun normaaliin tapaan, ja erät ovat mukana kirjanpidon tase-erittelyllä.

Syöttämällä tulot ja menot kohdennettuina saat kustannuspaikkojen tuloslaskelmalle vertailutiedot edelliseltä vuodelta.

Kuukausittaiset tiedot

Kitsas mahdollistaa myös edellisen tilikauden kuukausittaisten vertailutietojen syöttämisen. Kun tiedot kuukausittain on valittuna, ovat kuukaudet erittelyn ensimmäisenä tasona, josta pääsee tarvittaessa etenemään tase-erien ja kohdennusten syöttämiseen.

Työläyden takia kuukausittaisten tietojen syöttäminen on mielekästä lähinnä tuotaessa tietoja tiedostona aiemmasta kirjanpito-ohjelmasta.

Kirjanpidon aloittaminen kesken tilikauden

Jos aloitat kirjanpidon Kitsaalla kesken tilikauden, syötä Tilinavaus-toiminnolla edellisen tilikauden loppusummat ja muodosta muistiotosite (Uusi tosite), jolla kirjaat jokaiselle käytössä olevalle tilille ennen Kitsaan käyttöönottoa kirjatut kokonaissummat (debet-summa ja kredit-summa)

Jos olet arvonlisäverovelvollinen, on kirjanpito helpointa aloittaa verokauden vaihtuessa. Kirjaa maksuun menevä arvonlisäverovelka Verovelat-tilille niin, että uuden verokauden alkaessa alv-velassa ja alv-saatavissa ei ole avointa saldoa.

Tilikautena on vuosi, ja yritys siirtyy 1.6.2018 toisesta kirjanpito-ohjelmasta käyttämään Kitsasta. Tilinavaukseen kirjataan tilien päättävät saldot 31.12.2017. Lisäksi luodaan tosite päivämäärälle 31.5.2018, johon kirjataan jokaiselle tilille erikseen debet- ja kredit-summa niistä kirjauksista, jotka on tehty aiemmalla kirjanpito-ohjelmalla 1.1.–31.5.2018.

9.1 - Alkusaldojen tuonti CSV-tiedostosta

Tilinavauksen voi tuoda CSV-tiedostolla esimerkiksi Procountorista

Voit tuoda Kitsaaseen tilinavauksen ja edellisen tilikauden vertailulukemat csv-tiedostona aiemmasta kirjanpito-ohjelmistosta.

CSV-tiedoston muodostaminen

Procountor

Procountorista tarvittavat kirjanpitoraportit ovat Tase ja Tuloslaskelma seuraavilla valinnoilla

 • päivämäärärajauksena tilikausi
 • esitystapana Kausi kuukausittain ja yhteensä
 • raportin pituus Laajennettu: Kaikki tilit
 • tositteen tila Liiketapahtumat

Jos siirryt Kitsaaseen kesken tilikaudet, voit tuoda myös keskeneräisen tilikauden saldot lisäämällä vastaavat kaksi tiedostoa nykyiseltä tilikaudelta.

CSV-tiedostojen muoto

 • Tiedostomuotona CSV, erottimena puolipiste (;) ja desimaalierottimena piste (.)
 • Tilikausien tulee täsmätä Kitsaalle määriteltyihin tilikausiin
 • Tase ja tuloslaskelma omina tiedostoinaan
 • Tilinavaus voidaan tuoda kuukausittain
 • Tiedoston alussa voi olla tyhjiä rivejä sekä otsikkorivejä. Tällaisella otsikkorivillä pitää olla jotain sisältöä ensimmäisessä sarakkeessa. Nämä rivit eivät vaikuta tuontiin.

Tuonti alkaa rivistä, jonka ensimmäinen sarake on tyhjä ja loput sisältävät päivämääriä. Päivämäärä voi olla joissain seuraavista muodoista:

 • 31.12.2022
 • 1.12.2022 - 31.12.2022
 • 12/2022
 • 1/2022 - 12/2022

Lopuista riveistä tuodaan ainoastaan niiden tiedot, jotka sisältävät ensimmäisessä sarakkeessa tilin numeron ja nimen, esimerkiksi 1700 Myyntisaamiset. Numero voi olla 3 – 8 merkkiä pitkä. Rivin alussa voi olla välilyöntejä. Nimen ja numeron välissä on yksi tai useampi välimerkki (välilyönti, pilkku tms.)

Jos ensimmäisessä sarakkeessa ei ole tilin numeroa ja nimeä, rivin tietoja ei tuoda. Näin tuonnissa ohitetaan mahdolliset otsikot ja summarivit.

Esimerkki

Koska tiedoston alun otsikot ja erilaiset koontirivit ohitetaan, päästään molemmilla alla olevilla tiedostoilla samaan lopputulokseen:

Yrityksen nimi;Esimerkki Oy
Kirjanpitoraportin tyyppi;Tuloslaskelma

;1/2022;2/2022;3/2022;4/2022;5/2022;6/2022;7/2022;8/2022;9/2022;10/2022;11/2022;12/2022;1/2022 - 12/2022
Liikevaihto;3500,00;0,00;0,00;2367,00;18307,75;2484,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;26658,75
 Yleiset myyntitilit;3500,00;0,00;0,00;2367,00;18307,75;2484,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;26658,75
 3000, Myynti;3500,00;0,00;0,00;2367,00;18307,75;2484,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;26658,75
Henkilöstökulut
 Palkat ja palkkiot;0,00;0,00;0,00;-7400,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;-7400,00
 Osakkaiden ja omaisten palkat;0,00;0,00;0,00;-7400,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;-7400,00
  5800, Osakkaiden/omaisten palkat;0,00;0,00;0,00;-7400,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;-7400,00
;1/2022;2/2022;3/2022;4/2022;5/2022;6/2022;7/2022;8/2022;9/2022;10/2022;11/2022;12/2022;1/2022 - 12/2022
3000 Myynti;3500,00;0,00;0,00;2367,00;18307,75;2484,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;26658,75
5800 Osakkaiden/omaisten palkat;0,00;0,00;0,00;-7400,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;0,00;-7400,00

Tiedostojen tuominen

Jos Kitsaan tilikarttaa tarvitsee muokata, tee se ennen alkusaldojen tuomista.

Valitse Asetusten Tilinavaus-näkymässä Tuo CSV-tiedostosta…

Lisää CSV-tiedostot joko Valitse tiedosto… -napista tai vedä ne tuonti-ikkunan päälle.

Tämän jälkeen pääset vielä muokkaamaan aiemman ohjelmiston ja Kitsaan tilien vastaavuutta. Varmista, että Kirjataan tilille -sarakkeessa on oikea Kitsaan tili.

Lisää tarvittaessa vielä kohdennuksia tai tase-erätietoja napsauttamalla Erittely-saraketta.

Jos olet tuonut myös keskeneräisen tilikaudet, on sen tilinavauksista muodostettu oma tositteensa, joka löytyy Selaa-toiminnolla.

10 - Laskutuksen asetukset

Laskutuksen tilien ja laskujen ulkoasun asetukset

Oletusvalinnat uusille tileille

Saatavatili
tili, jolle lasku kirjataan suorite- tai maksuperusteisesti (yleensä Myyntisaamiset)
Käteistili
tili, jos maksu kirjataan käteislaskuna (yleensä Käteisvarat)
Korttimaksutili
tili, jos maksu kirjataan korttimaksuna (yleensä Korttimaksusaamiset)
Maksumuistutustili
tili, jolle kirjataan maksumuistutusten muistutusmaksut
Viivästyskorkotili
tili, jolle kirjataan maksumuistutusten viivästyskorot
Ensimmäisen laskun numero
numero, josta alkaen laskut numeroidaan juoksevasti
Maksuaika
laskujen oletusmaksuaika
Huomautusaika
laskuille tulostettava huomautusaika. Jos huomautusaika on 0, ei huomautusaikaa tulosteta.
Peruskorko
korko, jonka perusteella viivästyskorko määritellään. Suomen Pankki julkaisee koron puolen vuoden jaksoille.
Laskurivit
tulostetaanko laskurivit arvonlisäverottomilla hinnoilla (Verottomat rivit), arvonlisäverollisilla hinnoilla (Verolliset rivit) vai molemmilla (Pitkät rivit). Valinnan voi tehdä laskua muokattaessa myös yksittäiselle laskulle.
Desimaaleja yksikköhinnassa
kuinka monen desimaalin tarkkuudella tuotteiden yksikköhinnat määritellään. Rivin ja laskun kokonaishinta lasketaan aina sentin tarkkuudella.

Tulosta laskuille

Tilinumerot
Tilinumerot pitää ensin määritellä tilin tiedoissa.
Tilisiirto
Perinteinen tilisiirtolomake laskun alalaidassa
RF-viitteet
Kansainvälisessä RF-muodossa olevat viitteet. Ellei tätä ole valittu, käytetään suomalaisen kansallisen käytännön mukaisia lyhyempiä viitenumeroita.
Pankkiviivakoodi
Viivakoodi, joka sisältää laskun maksutiedot
QR-koodi
Laskun tiedot sisältävä QR-koodi
Virtuaaliviivakoodi
Tekstimuodossa tulostettavat viivakoodin tiedot, joilla maksutiedot voidaan syöttää esim. verkkopankkiin

Ikkunakuoret

Jos laskut on tarkoitus postittaa ikkunakuoressa, määrittele kirjekuoren osoiteikkunan koko sekä sijainti. Isoikkunakuoressa (ikkunan korkeus yli 5,5 cm) ikkunan kohdalle tulostetaan sekä lähettäjän että vastaanottajan tiedot.

Suositellut ikkunakuoret

KokoIkkunan leveysIkkunan korkeusEtäisyys vasemmaltaEtäisyys ylhäältä
C595 mm35 mm18 mm40 mm
C5 isoikkuna90 mm60 mm18 mm10 mm
E6590 mm30 mm18 mm40 mm
E65 isoikkuna90 mm60 mm18 mm10 mm

11 - Laskujen tekstien määritys

Laskuissa ja saateviesteissä olevien tekstien määritteleminen

Tässä määritellään laskuilla oletuksena olevat tekstit. Yksittäiselle laskulle tulevia tekstejä pääsee muokkaamaan laskua luotaessa.

Saateviesti
Kun lasku lähetetään sähköpostilla, viestin otsikko ja sisältö
Laskun lisätiedot
Jokaisen laskun alkuun tulostuvia lisätietoja
Maksumuistutusviesti
Kun maksumuistutus lähetetään sähköpostilla, sähköpostiviestin otsikko ja sisältö
Maksumuistutuksen lisätiedot
Maksumuistuksen alkuun laskulle tulostuva teksti

Käytössä olevat erikoiskentät

Erikoiskenttiä käyttämällä voit esimerkiksi lisätä sähköpostiviestiin laskun maksamiseen tarvittavat tiedot

ErikoiskenttäSisältöEsimerkki
{{erapvm}}Laskun eräpäivä23.08.2023
{{numero}}Laskun numero152
{{summa}}Laskun kokonaissumma1 234,56 €
{{viite}}Laskun viitenumero11 10591
{{iban}}}Ensisijainen tilinumeroFI89 1305 5040 0050 91
{{virtuaali}}Virtuaaliviivakoodi489130550400050910000152000000000000000001110591220805
{{yritys}}Yrityksen nimi tai aputoiminimiLeipomo Tiikerinkakku oy

12 - Laskujen bannerit

Laskuihin tulostettavien mainosbannereiden määritteleminen

Laskuille on mahdollista tulostaa osoitealueen alapuolelle kuva, jota voi käyttää markkinointiviestintään.

Kuva voi olla jpg- tai png-tiedostomuodossa, ja kuvan korkeus saa olla enintään kolmasosan verran kuvan leveydestä. Banneri tulostetaan aina koko sivun levyisenä.

Uusi banneri -napista pääset lisäämään bannerin.

Valitse ensin bannerin kuvatiedosto ja kirjoita bannerille nimi, jokä näytetään bannereita valittaessa. Bannerin nimi ei tulostu laskulle.

Kun bannereita on käytettävissä, valitaan laskua luotaessa laskulle tuleva banneri laskun muokkausikkunan valintalistasta:

13 - Oletustilit

Oletustilit uuden tositteen kirjauksessa sekä sähköiseltä tositteelta tiliotteelle tuotaessa

Oletustilien valinta

Kirjattaessa

Tulot määrittelee oletustilin tulotositteille ja menot vastaavasti menotositteille

Tiliotteelta tuotaessa

Tulot ja menot määrittelevät oletustiliöinnin tiliotteelta löydetyille tuloille ja menoille silloin, kun niille ei ole viitenumeron tai maksajan perusteella tunnistettu muuta tiliä (eli niitä ei ole voitu kohdentaa millekään laskulle). Jos näitä ei ole valittuina, ei tällaisille riveille tehdä oletustiliöintiä.

Pankkikorttiostot määrittelee vastaavasti tilin tiliotteelta tuotaville pankkikorttiostoille.

Pankin palvelumaksut, korkotulot ja korkomenot määrittelee tilit, joille kohdennetaan tiliotteiden rivejä tiliotteella olevan tapahtumatyypin perusteella.

14 - Maksutavat tulo- ja menotositteilla

Maksutavat kirjattaessa tulo- ja menotositteita

Maksutavat määrittelevät Tulojen ja menojen kirjauksissa käytettävät maksutavat. Maksutavat toimivat pikavalintoina useimmin käytetyille tileille.

Jos käytät säännöllisesti kahta maksuliikennetiliä, kannattaa molemmat lisätä Maksutavoiksi, niin voit tehdä tulo- ja menokirjauksia ilman että vastatili tarvitsee valita joka kerta erikseen.

Valinta Uusi erä tarkoittaa tase-eriteltävillä tileillä, ettei käyttäjälle näytetä tase-erien valintaluetteloa, vaan kirjaus tehdään aina uuteen tase-erään.

Näytä laskujen lisätiedot

Määrittelee, näytetäänkö laskua kirjattaessa kentät laskun numerolle, päivämäärälle, eräpäivälle ja viitenumerolle

Laskulle
Kun kirjataan osto- tai myyntivelkotilille eli laskutusperusteisesti
Kaikille
Kaikkia maksutapoja käytettäessä
Ei koskaan
Ei koskaan, jolloin kirjausnäkymä on yksinkertaisempi

15 - Tositesarjat

Tositesarjoilla voit numeroida tositteet useaan eri sarjaan

Voit valita, haluatko numeroita kaikki tositteet yhteen juoksevaan tositesarjaan, vai haluatko käyttää useampaa tositesarjaa eri tyyppisille tositteille.

Laajassa kirjanpidossa, jossa tositteet säilytetään paperilla, on tavallista että eri mappeihin arkistoitavia erityyppisiä tositteita (esim. myyntilaskut, ostolaskut, palkkatositteet) varten on omat tositesarjansa.

Jos valitset usean tositesarjan käytön, voit vapaasti määritellä jokaiselle tositteelle siinä käytettävän tositesarjan (käytännössä kirjainlyhenne tositetunnisteen alussa). Lisäksi voit määritellä tässä valintaikkunassa eri tositetyyppien oletustunnisteet.

Numeroi käteistositteet omaan sarjaansa määrittelee tositesarjan, johon kaikki käteisvientejä sisältävät tulo-, meno- ja siirtotositteet kirjataan.

16 - Sähköpostin lähettäminen

Laskujen sähköpostilla lähettämisen asetukset

Kitsaalla on mahdollista lähettää laskut suoraan sähköpostiin. Jos tätä toimintoa haluaa käyttää, on ohjelmassa määritettävä sähköpostin asetukset.

Sähköpostiasetusten tallennus

Tietokoneen asetuksiin

Sähköpostipalvelimen asetukset ovat tietokonekohtaisia, eli samoja asetuksia käytetään kaikilla kirjanpidoilla.

Kirjanpitokohtaisesti

Sähköpostipalvelimen asetukset ovat kirjanpitokohtaisia. Jos kirjanpidolla on useampia käyttäjiä, käyttävät he kaikki samoja asetuksia.

Lähetä Kitsaan palvelimen kautta

Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito on tallennettu Kitsaan pilveen

Sähköpostit lähetetään Kitsaan palvelimen kautta. Sinun ei tarvitse määritellä itse palvelimen asetuksia.

Kitsaan palvelimelta lähetettäessä lähettäjän osoitteena on aina laskutus@kitsas.fi. Saateviestissä on hyvä kertoa, keneltä lähetetty lasku on ja antaa myös yhteystiedot.

Smtp-palvelin

 • Palvelin: Lähtevän sähköpostin palvelimen osoite, löytyy sähköpostin tai internetyhteyden ohjeista.
 • Portti: Lähtevän sähköpostin portti palvelimella
  • Suojaamaton yhteys (TCP): Viestisi liikkuu täysin salaamattomana, sallittu yleensä vain oman yhtydentarjoajan palvelimelle. Portti 25.
  • Salattu yhteys (SSL): Viestisi salataan. Portti yleensä 465.
  • Suojattu yhteys (STARTTLS): Lähtevään sähköpostipalvelimeen muodostetaan suojattu yhteys. Portti yleensä 587. Suositellaan aina mikäli käytettävissä.
 • Käyttäjänimi: Käyttäjänimi palvelimella palveluntarjoajan vaatimassa muodossa
 • Salasana: Sähköpostin salasana. Gmail-osoitetta käytettäessä tähän syötetään sovellussalasana.

Kun olet syöttänyt asetukset, paina Kokeile-painiketta, joka yrittää lähettää sähköpostin omaan osoitteeseesi. Jos lähetys epäonnistuu, saat siitä ilmoituksen

Tässä tapauksessa käyttäjätunnus tai salasana on väärin.

Viestin lähettäjä

 • Viestin lähettäjän nimi ja osoite: Viesteissä näkyvät tiedot. Jotkut sähköpostipalvelut vaativat kyseisen palvelun sähköpostiosoitteen käyttämistä.
 • Laskukopiot osoitteeseen: Kaikista lähetettävistä laskuista lähetetään kopio myös määrittelemääsi osoitteeseen.

17 - Kierto

Laskujen tarkastus- ja hyväksyntäkierron asetukset
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen

Laskujen kierto mahdollistaa laskujen vastaanottamisen, tarkastamisen ja hyväksymisen sähköisesti Kitsaan kautta.

Kiertojen määritteleminen

Luo uusi kierto Uusi-painikkeella tai Muokkaa olemassa olevaa kiertoa.

Kierron nimi näkyy luettelossa, josta kiertoon laitettaville laskuille valitaan kiertopolku.

Jos näkyvillä laskutusportaalissa on valittuna, voidaan tähän kiertoon lisätä laskuja laskutusportaalista. Tässä määritellään myös, mitkä ovat oletusvalinnat laskutusportaalin kautta lisättyihin laskuihin.

Kiertoon lisätään osallistuja valitsemalla nimi, kierron vaihe sekä se, lähtetäänkö käyttäjälle sähköpostilla ilmoitus laskun saapumisesta. Luettelossa näytetään vain ne käyttäjät, joilla on laskujen kiertoon sopivat oikeudet.

VaiheMerkitys
SaapunutKäyttäjä näkee kiertoon lisätyt laskut. Oikeuksiensa puitteissa hän voi tarkastaa tai hyväksyä laskun tai siirtää laskun kirjanpitoon.
TarkastettuKäyttäjä näkee tarkastetut laskut. Oikeuksiensa puitteissa hän voi tarkastaa laskun tai siirtää laskun kirjanpitoon.
HyväksyttyKäyttäjä näkee tarkastetut laskut, ja voi siirtää ne kirjanpitoon.

Kuvan esimerkkikierrossa Lennu Lepakko on kerhotoimintavastaava, joka tarkastaa ensin, että lähetetty kululasku kuuluu yhdistyksen kerhotoimintaan. Masa Majava on puheenjohtaja, joka hyväksyy laskut ja Tikke Tiikeri rahastonhoitaja, joka laittaa laskun maksuun ja tallentaa tositteen kirjanpitoon.

Kierto voidaan määritellä myös vähemmille henkilöille. Kiertoon voidaan merkitä samaan vaiheeseen myös useampi henkilö, joista kuka tahansa voi siirtää laskua eteenpäin kierrossa.

Laskutusportaali

Laskutusportaali antaa mahdollisuuden lähettää verkkoselaimen avulla laskuja ja kululaskuja suoraan Kitsaan kiertoon. Ominaisuuden avulla esimerkiksi yhdistyksen aktiivit voivat tallentaa yhdistykselle kuuluvia sähköisesti suoraan järjestelmään, eivätkä kuitit huku matkalla. Laskutusportaaliin ei tarvitse käyttäjätunnuksia, vaan käyttäjä tunnistetaan sähköpostiin lähetettävän linkin avulla. Laskutusportaali kuuluu ilman eri maksua kaikkiin Kitsaan pilvikirjanpitoihin.

Laskutusportaali otetaan käyttöön ruksittamalla Laskutusportaali-vaihtoehto ja syöttämällä käyttäjälle näytettävä ohjeteksti. Lisäksi on määriteltävä ne kierrot, jotka käyttäjä voi valita laskua lähettäessään.

Kun laskutusportaali on aktivoitu ja sille on määritelty vähintään yksi kierto, on se heti käyttövalmis osoite-kohdasta löytyvästä osoitteesta.

18 - Verkkolaskut

Finvoice-verkkolaskujen lähettäminen ja vastaanottaminen

Kitsaalla voit lähettää ja vastaanottaa yritysten välisiä verkkolaskuja.

Kitsaassa on integroitu yhteys Maventan verkkolaskutukseen, jolloin voit lähettää laskuja hiiren napsautuksella laskut suoraan Kitsaasta. Saapuneet verkkolaskut puolestaan noudetaan suoraan ohjelmistoon ja liitetään kirjanpitoosi.

Asetussivu tarkastaa verkkolaskupalvelun saatavuuden. Verkkolaskutuksen käyttöön ottaminen onnistuu yleensä suoraan ohjelmistosta.

Jos haluat käyttöön jotain muuta verkkolaskuoperaattoria, voit muodostaa verkkolaskuaineiston Kitsaalla ja siirtää sen operaattorillesi itse. Voit myös lisätä tositteeksi operaattoriltasi noudettuja xml-muotoisia verkkolaskutiedostoja.

18.1 - Verkkolaskutuksen käyttöönotto

Voit ottaa verkkolaskutuksen käyttöön suoraan Kitsaasta

Edellytykset

Jotta voisit ottaa verkkolaskutuksen käyttöön, on organisaatiosi tiedot oltava syötettyinä ohjelman asetuksiin

Käyttöön ottaminen

Paina Ota verkkolaskutus käyttöön -painiketta

Verkkolaskutilin valitseminen

Uusi verkkolaskutili (vain Kitsaan pilvessä)
Verkkolaskutuksen käyttöön ottaminen onnistuu Kitsaan avulla. Kitsas Oy veloittaa lähtetetyistä ja vastaanotetuista verkkolaskuista hinnastonsa mukaisesti.
Olemassa oleva Maventan verkkolaskutili
Tarvitset käyttöön ottamiseen Maventan tunnuksia, katso ohjeet Maventan verkkolaskutuksen käyttämisesta
Verkkolaskujen muodostaminen tiedostoon
Lähetettävät verkkolaskut muodostetaan tiedostoon, ja saapuvat tuodaan yksitellen tositteiksi. Voit käyttää minkä tahansa verkkolaskuoperaattorin kanssa, katso ohjeet verkkolaskujen paikallisesta muodostamisesta

Yhteystietojen tarkastaminen

Tarkasta yhteystietosi. Jos ne ovat puutteelliset, paina Peru, käy syöttämässä oikeat yhteystiedot ohjelman asetuksiin, ja aloita käyttöön ottamisen sen jälkeen uudestaan.

Allekirjoitusosoite

Verkkolaskujen käyttöön ottamisen edellyttää sähköistä allekirjoitusta vahvalla tunnistautumisella. Allekirjoittajalla on oltava organisaation nimenkirjoitusoikeus.

Allekirjoittajalle lähetetään pyyntö allekirjoittaa vahvistus Visma Sign -palvelussa.

Viimeistely

Valitse vielä lopuksi, haluatko sähköposti-ilmoitukset saapuneista laskuista sekä mahdollisista laskujen lähetyksessä sattuneista virheellisyyksistä. Jos olet määritellyt Saapuneiden verkkolaskujen kiertoon sähköposti-ilmoituksia, lähettää Kitsas ne joka tapauksessa tästä valinnasta riippumatta.

Postitettavien laskujen tulostuspalvelussa huolehtii verkkolaskuoperaattori niiden laskujen tulostamisesta ja postittamisesta, joiden toimitustavaksi valitaan Postitus. Palvelusta veloitetaan hinnaston mukaiset maksut.

Allekirjoitus ja rekisteröinti

Kun vahvistus on allekirjoitettu, saattaa vielä kestää muutaman arkipäivän, että verkkolaskuosoite on rekisteröitynyt pankkkiverkkoon ja pääset otaamaan vastaan verkkolaskuja. Näet rekisteröitymisen tilan verkkolaskuasetusten sivulta.

Kun rekisteröityminen on valmis ja laskut saapuvat Kitsaaseen, näkyy sivulla vihreä merkki ja tieto käytössä olevista palveluista.

18.2 - Maventan verkkolasku

Maventan verkkolaskut voi lähettää ja ottaa vastaan suoraan ohjelmasta

Kitsaassa on integroitu yhteys Maventan verkkolaskutukseen. Kun Maventan verkkolaskutus on valittuna, pääset muuttamaan Asetukset-painikkeella verkkolaskutuksen valintoja.

Avaimet ja laskutus

API-avain ja Yrityksen UUID löytyvät Maventan asetuksista. Jos olet ottanut verkkolaskutuksen käyttöön Kitsaan kautta, on nämä avaimet haettu automaattisesti eikä niitä voi muuttaa. Voit tarvita avaimia, jos otat myöhemmin verkkolaskutuksen käyttöön jossain toisessa sovelluksessa.

Sekä lähetetyistä että vastaanotetuista verkkolaskuista veloitetaan kappalemäärän mukaisesti. Jos olet syöttänyt avaimet itse ohjelmistoon, noudatetaan oletuksena Maventan hinnastoa ja Maventa myös lähettää suoraan laskut verkkolaskupalvelun käyttämisestä.

Nouda saapuneet verkkolaskut automaattisesti noutaa pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa verkkolaskut välittömästi niiden saapuessa. Paikallisessa kirjanpidossa laskut noudetaan, kun kirjanpito on avattu.

Jos haluat lopettaa verkkolaskujen vastaanoton Kitsaaseen, poista tämä valinta.

Sähköposti-ilmoitukset

Valitse, haluatko sähköposti-ilmoitukset saapuneista laskuista sekä mahdollisista laskujen lähetyksessä sattuneista virheellisyyksistä. Jos olet määritellyt Saapuneiden verkkolaskujen kiertoon sähköposti-ilmoituksia, lähettää Kitsas ne joka tapauksessa tästä valinnasta riippumatta.

Paperilaskujen postitus

Postitettavien laskujen tulostuspalvelussa huolehtii verkkolaskuoperaattori niiden laskujen tulostamisesta ja postittamisesta, joiden toimitustavaksi valitaan Postitus. Palvelusta veloitetaan hinnaston mukaiset maksut.

Toiminto on käytössä vain, jos sekä Tulostus- ja postituspalvelu käytössä että Toimita postitettavaksi valitut laskut postituspalvelua käyttäen ovat valittuina. Voit valita kirjeiden postitusluokan sekä värillisyyden.

Jos Liitä oma laskunkuva ei ole valittuna, postitetaan laskut Maventan laskupohjalla. Kun käytät omaa, Kitsaan muodostamaa laskun kuvaa, lisätään osoitteen tulostamista varten ylimääräinen, lisämaksullinen sivu.

Verkkolaskujen lähettäminen

Kun laskutuksessa lähetät verkkolaskun, lähetetään se välittömästi Maventan kautta eteenpäin.

Verkkolaskujen vastaanottaminen

Verkkolaskujen noutaminen otetaan käyttöön Nouda saapuneet laskut-valinnalla.

Omalle koneelle tallennetuissa kirjanpidoissa saapuneet laskut haetaan ohjelman käynnistyessä. Voit hakea laskut myös verkkolaskuasetusten Nouda nyt-painikkeella. Laskut löytyvät Selaa-sivun Saapuneet-välilehdeltä. Noudetut laskut eivät näy kirjanpidossa ennen kuin ne tallennetaan Valmis-painikkeella

Pilveen tallennetussa kirjanpidossa saapuneet laskut saapuvat kirjanpitoon automaattisesti. Laskuluettelossa näet kuvakkeen muuttumisesta myös sen, kun lasku on lähetetty tai kun laskun toimittaminen on epäonnistunut.

Kitsaassa ei toistaiseksi ole suoraa pankkiyhteyttä, vaan sinun on huolehdittava saapuneiden laskujen maksusta esimerkiksi verkkopankkia käyttäen.

18.3 - Verkkolaskujen paikallinen muodostaminen

Kun verkkolaskut muodostetaan paikallisesti, voit käyttää mitä tahansa verkkolaskuoperaattoria

Kun laskutuksessa lähetät verkkolaskun, muodostaa Kitsas verkkolaskusta xml-tiedoston ja tallentaa sen valitsemaasi hakemistoon. Sinun on itse huolehdittava tiedoston lataamisesta verkkolaskuoperaattorillesi.

Saapuneet verkkolaskut lisäät kirjanpitoon samoin kuin muutkin tositteet raahaamalla ne uuden tositteen näkymään.

19 - Tilitapahtumien hakeminen pankista

Päivittäinen tilitapahtumien noutaminen pankista PSD2-yhteydellä
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito on tallennettu Kitsaan pilveen

Edellisen päivän tilitapahtumat haetaan seuraavan aamuyön aikana ja niistä muodostetaan tosite. Viitteelliset maksut kohdennetaan automaattisesti avoimiin laskuihin.

Tilitietojen hakeminen on toteutettu PSD2-maksupalveludirektiivin mukaisena tilitietojen hakemisena, jossa tilitietopalveluiden tarjoana toimii Nordigen. Maksupalveludirektiivin mukaan pankit eivät voi veloittaa tästä tilitietojen hakemisesta.

Pankkiyhteyden lisääminen

Varmista ennen pankkiyhteyden lisäämistä, että pankkitilille on määritelty IBAN-numero.

Paina Lisää pankkiyhteys ja hyväksy palvelun maksullisuus.

Valitse pankki. Ohjelma näyttää linkin, jota klikkaamalla pääset verkkoselaimella hyväksymään valtuutuksen. Sinut ohjataan Nordigenin palvelun kautta oman pankkisi palveluun, jossa voit valita tilit, joiden tilitapahtumat välitetään Kitsaaseen. Älä sulje selainta ennen kuin saat ilmoituksen tilien lisäämisestä.

Huomautus Osuuspankin asiakkaille

Ennen kuin voit ottaa tilitietojen hakemisen käyttöön, on pankin asiakaspalvelusta erikseen pyydettävä käyttöoikeuksien PSD2 tilitietojen hakemiseen henkilölle, joka aktivoi pankkitunnuksillaan tilitietojen hakemisen.

Tilitietojen noutaminen

Edellisen päivän tilitiedot noudetaan aina aamuyöllä. Voit myös Nouda tapahtumia-napilla hakea aiempia, enintään 90 päivää vanhoja tilitapahtumia.

Ohjelma näyttää luettelon viimeisimmistä tilitapahtumien noutamisista ja mahdollisista virheistä. Klikkaamalla onnistuneen noudon riviä pääset tilitapahtumiin liittyvään tositteeseen.

Tilitapahtumien käsittely

Kitsas pyrkii kohdentamaan tilitapahtumat mm. viitenumeron perusteella. Ellei ohjelma pysty kohdentamaan kaikkia tilitapahtumia, näytetään aloitussivulla ilmoitus siitä, että kirjanpidossa on käsiteltäviä tiliotteita.

Nämä keskeneräiset tiliotteet näkyvät selauksessa punaisella, merkittyinä oranssilla huomiopallolla. Kirjanpito ei täsmää ennen kuin nämä tiliotteet on käsitelty.

Valtuutuksen uudistaminen

Valtuutus tilitapahtumien hakemiseen on kerrallaan voimassa kolme kuukautta. Ohjelma muistuttaa lähenevästä valtuutuksen vanhenemisesta, jolloin Uudista valtuutus-napilla pääset jatkamaan valtuutusta jälleen kolmen kuukauden ajaksi. Sinut ohjataan Nordigenin palvelun kautta omaan verkkopankkiisi samalla tavalla kuin pankkiyhteyttä lisättäessä.

20 - Kirjattavien kansio

Voit määritellä tietokoneella olevan hakemiston, josta on helppo poimia tositteita kirjattaviksi.

Toiminnalla määritellään tietokoneella oleva hakemisto, jonka sisältämät laskut (pdf- ja kuvatiedostot) näytetään ohjelman ikkunan oikeassa laidassa. Kun kirjattavien kansiossa oleva tiedosto on liitetty laskuun ja lasku tallennetaan, niin valintasi mukaan tiedosto

 • poistetaan tietokoneelta, tai
 • siirretään valitsemaasi hakemistoon

Kirjattavien ikkunasta lasku on helppo siirtää raahaamalla kirjattavaksi.

Voit kirjata listan ensimmäisen tositteen myös F8-näppäimellä.

Määrittelemällä sama hakemisto skannausohjelmaan skannattavien tiedostojen tallennushakemistoksi ja Kitsaan kirjattavien kansioksi saat käsiteltyä nopeammin paperilla saamasi tositteet.

21 - Verojen asetukset

Arvonlisäveroon, verojen maksujen kirjaamiseen ja verohallinnon varmenteeseen liittyvät asetukset

Verojen maksu

Arvonlisävero

Verokauden pituus

Verokausi on pääasiallisesti kuukausi. Verohallinnon ohje selvittää, milloin ja miten yritys voi hakeutus neljännesvuoden tai vuoden verokauteen.

Jos verohallinnon varmenne on käytettävissä, haetaan verokaudet suoraan verohallinnon järjestelmästä, eikä tätä valintaa näytetä.

Maksuperusteinen ALV

Maksuperusteisen arvonlisäveron ohjeet

Arvonlisäveron kirjaus

Arvonlisäveron kirjauksen vaihtoehdot on esitetty Arvonlisäveron ohjeissa.

Viitenumerot

Tuloverojen viite on OmaVero-palvelusta näkyvä viitenumero, jolla yritys maksaa tuloverojaan (esim. ennakkoverot).

Oma-aloitteisten verojen viite on viitenumero, jolla maksetaan esimerkiksi arvonlisäverot. Kitsas käyttää näitä viitenumeroita tiliotetietojen automaattiseen kohdistamiseen.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ilmoitetaan veroja sähköisesti ilmoitettaessa. Puhelinnumero tulee ilmoittaa kansainvälisessä muodossa (+358401234567)

Verohallinnon varmenne

Kun varmenne on otettu käyttöön, voidaan veroilmoitukset tehdä sähköisesti suoraan ohjelmasta.

22 - Palkkatilien määritys

Palkkatositteen kirjaamisessa käytettävät tilit

Palkkatilit

Tällä sivulla määritellään, mille tileille palkkatositteen viennit kirjataan.

23 - Raporttien muokkaus

Tuloslaskelman, taseen ja muiden raporttien muokkaaminen

Määritykset > Raportit pääset muokkaamaan raportteja.

 • Valitse Muokka raporttia-valintalistasta muokattava raportti.
 • Nimike -napilla pääset muokkaammaan raportilla tulostuvaa otsikkonimikettä sekä käyttäjälle näytettävää muodon nimeä.

Raporttirivin muokkaus

Tiliväli(t) määrittää, mitkä tilinumerot kuuluvat tälle raporttiriville. Pelkkä numero tarkoittaa kaikkia näin alkavia tilejä (kuvan esimerkissä riviin kuuluvat kaikki 201- ja 202-alkuiset tilit).

Numerovälit merkitään 3..7 (tarkoittaa kaikkia numeroilla 3, 4, 5, 6, 7 alkavia tilejä). Merkintä 410..412 tarkoittaa tilejä, jotka alkavat 410, 411 tai 412.

Numerot tai numerovälit voi erottaa välilyönnillä 4 5 61..66 tai pilkulla 4,5,61..66.

Numeroon tai numeroväliin voi liittää + merkitsemään tuloja tai - merkitsemään menoja. 4+ 5- tulostaa kaikki neljällä alkavat tulot ja viidellä alkavat menot.

Laskenta

 • Summa tulostaa otsikon ja laskutoimituksen summan

 • Otsikko tulostaa pelkän otsikon

 • Välisumma tulostaa kaikkien edeltävien rivien summat, jotka lasketaan välisummaan

 • Ellei Näytä tyhjä ole valittuna, jätetään kaikki sellaiset rivit tulostamatta, joiden summaksu tulee 0.

 • Jos raporttia tulostettaessa valitaan erittelyn tulostus, eritellään vielä erikseen tileittäin ne rivit, joilla on merkitty Erittely.

24 - Tilinpäätöksen mallin muokkaaminen

Tilinpäätökseen kuuluvien raporttien, valintojen ja tekstien muokkaaminen

Tässä määritellään tilinpäätökseen tulostuvat raportit sekä liitetietojen kaava.

Erikoismerkeillä alkavat värilliset rivit määrittelevät ehtoja ja tulosteita, ja kaikki muu html-muotoinen teksti tulostuu tilinpäätöksen liitetietoihin.

?-alkuiset rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyllä asetuksella aina seuraavaan ?-ehtoon saakka (Pelkkä ? lopettaa ehdon). Niinpä seuraavan esimerkin osuus on käytettävissä vain osakeyhtiöille

?muoto=oy
##Osakeyhtiön pääoma ja vapaan oman pääoman käyttö
#oypaaoma Oman pääoman muutokset
<h2>Oman pääoman muutokset</h2>
<p> ... </p>
#oyeiosinko -oykaytto Ei osinkoa
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.</p>
#oykaytto -oyeiosinko Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman käytöstä
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Jakokelpoinen vapaa oma pääoma on ...</p>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan XX euroa per osake, eli yhteensä XXX euroa. Osinko on nostettavissa yhtiökokousta seuraavana päivänä.</p>
?

Seuraavat rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyn kokoluokan yrityksille

 • #MIKRO Mikroyrityksille
 • #PIEN Pienyrityksille
 • #ISO Yrityksille, jotka eivät ole mikro- eivätkä pienyrityksiä
 • #HENKILOSTO Yrityksille, joilla on henkilöstöä

## tarkoittaa, että rivi on tilinpäätöksen muodostamisen valintaikkunaan tulostuva otsikko

##Tuloslaskelma
#brutto -I -mikrolv -mikrobrutto Bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma PMA bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrolv -I -P -brutto -mikrobrutto Mikroyrityksen lyhyt tuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikroyritys!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrobrutto -I -P -brutto -mikrolv Mikroyrityksen lyhyt bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikro bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#-brutto -mikrobrutto -mikrolv
@Tuloslaskelma!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#
<h2>Tilinpäätöksen laatimisperusteet</h2>
#MIKRO
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäänöstöä.</p>
#PIEN
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäänöstöä.</p>

#-alkuiset rivit määrittelevät tulostusehtoja. Ne ovat muotoa

#nimi -pois -P Valintaikkunaan tulostuva teksti

 • nimi on valinnan tunnus
 • pois on sellaisen valinnan tunnus, joka ei voi olla samanaikaisesti valittuna
 • -P tarkoittaa, ettei tätä valintaa edes näytetä pienyrityksille (vastaavasti -M ei näytetä mikroyrityksille eikä -I pienyritystä isommille yrityksille)
 • Loppurivillä on valintaikkunaan tulostuvaa tekstiä

Rivi voi olla myös ilman tulostuvaa tekstiä, jos valinnan tunnus on määritelty jo aiemmin. Jos rivillä on pelkästään --merkillä alkavia poissulkevia tunnuksia, tulee rivi valituksi, ellei yksikään mainittu tunnus ole valittu.

Pelkkä # lopettaa ehdon, ja sen jälkeen rivit tulostuvat jälleen kaikilla valinnoilla.

@-alkuiset rivit määrittelevät erityisen tulostettavan

 • @Raportin nimi:Valinnat!Otsikko@ määrittelee, että mainittu raportti liitetään tilinpäätökseen, (nämä voi liittää helpommin Lisää raportti-napilla). Mahdollisia valintoja ovat
  TunnusValinta
  ETilikohtaiset erittelyt
  KErittely kustannuspaikoittain
  PErittely projekteittain
  BBudjettivertailu
 • @? määrittää laskentaehdon, jolla seuraavat rivit tulostuvat
 • @henkilosto@ lisää taulukon henkilöstön määrästä tällä ja edellisellä tilikaudella
#HENKILOSTO
<h2>Henkilöstön määrä</h2>
@henkilosto@

{{ }}-merkkien välissä voidaan esittää laskentakaavoja tai muuttujia

 • Muuttujat alkupvm, loppupvm, edkausi.alkupvm, edkausi.loppupvm, kotipaikka, pvm, kayttaja.nimi
 • Laskentakaavassa voidaan tilejä ja tiliryhmiä esittää samalla tavalla kuin raporteilla, tilin numeroa edeltää kuitenkin kirjain
  • e - saldo tämän tilikauden lopussa
  • s - saldo tämän tilikauden alussa
  • d - saldon muutos tämän tilikauden aikana
  • E - saldo edeltävän tilikauden lopussa
  • S - saldo edeltävän tilikauden alussa
  • D - saldon muutos edeltävän tilikauden aikana

^^^^ laskee taulukon alimmalle riville kyseisen sarakkeen sarakesumman.

Jos laskentataulukossa jollakin rivillä kaikkiin paitsi ensimmäiseen soluun tulee lukuarvoksi 0,00 €, jätetään tämä rivi tulostamatta

25 - Tilikartan päivittäminen

Ohjelman päivityksen yhteydessä päivitetään yleensä myös tilikartat

Kun tilikartasta on saatavilla uusi versio, saat siitä ilmoituksen aloitusnäyttöön. Klikkaamalla ilmoituksen otsikkoa pääset päivitysnäkymään, jossa voit tehdä päivityksen Päivitä tilikartta-painikkeella.

Ohjelman päivitysten yhteydessä myös tilikarttoja päivitetään. Tilikartan päivitys

 • voi lisätä uusia tilejä, päivittää tilien nimiä ja ominaisuuksia
 • voi lisätä ja päivittää käytössä olevia raportteja
 • päivittää käytössä olevan tilinpäätöksen mallin
 • lisää ohjelman uusiin omainaisuuksiin liittyviä tilikarttakohtaisia määrityksiä

Päivitettäessä sellaisten tilien ominaisuudet säilyvät, joita olet muokannut itse.