Laskujen bannerit

Laskuihin tulostettavien mainosbannereiden määritteleminen

Laskuille on mahdollista tulostaa osoitealueen alapuolelle kuva, jota voi käyttää markkinointiviestintään.

Kuva voi olla jpg- tai png-tiedostomuodossa, ja kuvan korkeus saa olla enintään kolmasosan verran kuvan leveydestä. Banneri tulostetaan aina koko sivun levyisenä.

Uusi banneri -napista pääset lisäämään bannerin.

Valitse ensin bannerin kuvatiedosto ja kirjoita bannerille nimi, jokä näytetään bannereita valittaessa. Bannerin nimi ei tulostu laskulle.

Kun bannereita on käytettävissä, valitaan laskua luotaessa laskulle tuleva banneri laskun muokkausikkunan valintalistasta:


Katso myös

Laskujen tekstien määritys

Laskuissa ja saateviesteissä olevien tekstien määritteleminen

Laskuluettelo

Luettelo osto- tai myyntilaskuista. Luetteloon voidaan poimia haluttuna päivänä avoimena olevat laskut.

Laskutuksen asetukset

Laskutuksen tilien ja laskujen ulkoasun asetukset