Käyttöliittymä ja kieli

Kielen, kirjaisimen sekä saldonäkymän valinnat

Kieli

Valitse ohjelman käyttöliittymän kieli sekä tilikartan kieli. Tilikartan kieli vaikuttaa mm. tilien ja tositetyyppien nimiin.

Käyttöliittymän kielen vaihtamisen jälkeen ohjelma on käynnistettävä uudelleen, jotta kaikkien näkymien tekstit päivittyvät.

Kirjaisin

Valitse ohjelman käyttöliittymässä käytettävä kirjaisin. Joillain suuren näyttötarkkuuden tietokoneilla kannattaa valita käyttöön ohjelman oletusta suurempi pistekoko.

Saldonäkymä

Saldonäkymä-valinnalla saat näytön alalaitaan saldonäkymän, joka päivittyy aina kun tosite tallennetaan kirjanpitoon. Voit valita saldonäkymän vasemman laidan kuvakkeilla näytettäviksi maksutilit eli käteistilin ja pankkitilit, suosikkitilit tai kaikki käytössä olevat tilit.