Kohdennukset

Tulojen ja menojen kohdentaminen kustannuspaikkojen, projektien ja merkkausten avulla

Kohdennuksilla voidaan tuloja ja menoja kohdentaa yhdistyksen eri jaostoille tai toimintaryhmille, yrityksen eri osastoille tai projekteille jne. Koko kirjanpito voidaan toteuttaa myös ilman kohdennuksia.

Kustannuspaikkojen kustannuksia voidaan jakaa vielä tarkemmin niiden alaisille projekteille.

Kohdennukset ovat organisaation sisäistä laskentaa. Yhdistystoiminnassa kohdennuksia käytettäessä liitetään tilinpäätökseen yleensä eri toiminnanalojen erittelyt.

Merkkaukset ovat kirjauksiin liitettäviä merkkejä (tageja), joiden avulla kirjauksia voidaan poimia eri luetteloille, esimerkiksi pääkirjan ja päiväkirjan otteille. Toiminto on tarkoitettu erilaisten “korvamerkittyjen” rahojen, kuten avustusten seuraamiseen. Merkkauksen voi tehdä muun kohdennuksen (eli kustannuspaikan tai projektin) valitsemisen lisäksi ja samalle kirjaukselle voi tehdä useamman merkkauksen.


Katso myös

Kirjanpidon aloittaminen

Tilitoimistonäkymässä luodun kirjanpidon käyttöön ottaminen

Menojen ja tulojen yksityiskohtaisemmat ohjeet

Menojen ja tulokirjausten näkymän kentät yksityiskohtaisemmin selostettuina

Perusvalinnat

Yrityksen perustiedot, tilikartan valinnat ja ALV-velvollisuus

Uuden kirjanpidon luominen

Uuden kirjanpidon luominen ja kirjanpidon aloittaminen

Yhteystiedot ja toiminimet

Yhteystietojen, aputoiminimien ja logojen määritteleminen