Palkkatilien määritys

Palkkatositteen kirjaamisessa käytettävät tilit

Palkkatilit

Tällä sivulla määritellään, mille tileille palkkatositteen viennit kirjataan.