Tilinpäätöksen mallin muokkaaminen

Tilinpäätökseen kuuluvien raporttien, valintojen ja tekstien muokkaaminen

Tässä määritellään tilinpäätökseen tulostuvat raportit sekä liitetietojen kaava.

Erikoismerkeillä alkavat värilliset rivit määrittelevät ehtoja ja tulosteita, ja kaikki muu html-muotoinen teksti tulostuu tilinpäätöksen liitetietoihin.

?-alkuiset rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyllä asetuksella aina seuraavaan ?-ehtoon saakka (Pelkkä ? lopettaa ehdon). Niinpä seuraavan esimerkin osuus on käytettävissä vain osakeyhtiöille

?muoto=oy
##Osakeyhtiön pääoma ja vapaan oman pääoman käyttö
#oypaaoma Oman pääoman muutokset
<h2>Oman pääoman muutokset</h2>
<p> ... </p>
#oyeiosinko -oykaytto Ei osinkoa
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.</p>
#oykaytto -oyeiosinko Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman käytöstä
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Jakokelpoinen vapaa oma pääoma on ...</p>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan XX euroa per osake, eli yhteensä XXX euroa. Osinko on nostettavissa yhtiökokousta seuraavana päivänä.</p>
?

Seuraavat rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyn kokoluokan yrityksille

 • #MIKRO Mikroyrityksille
 • #PIEN Pienyrityksille
 • #ISO Yrityksille, jotka eivät ole mikro- eivätkä pienyrityksiä
 • #HENKILOSTO Yrityksille, joilla on henkilöstöä

## tarkoittaa, että rivi on tilinpäätöksen muodostamisen valintaikkunaan tulostuva otsikko

##Tuloslaskelma
#brutto -I -mikrolv -mikrobrutto Bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma PMA bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrolv -I -P -brutto -mikrobrutto Mikroyrityksen lyhyt tuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikroyritys!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrobrutto -I -P -brutto -mikrolv Mikroyrityksen lyhyt bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikro bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#-brutto -mikrobrutto -mikrolv
@Tuloslaskelma!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#
<h2>Tilinpäätöksen laatimisperusteet</h2>
#MIKRO
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäänöstöä.</p>
#PIEN
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäänöstöä.</p>

#-alkuiset rivit määrittelevät tulostusehtoja. Ne ovat muotoa

#nimi -pois -P Valintaikkunaan tulostuva teksti

 • nimi on valinnan tunnus
 • pois on sellaisen valinnan tunnus, joka ei voi olla samanaikaisesti valittuna
 • -P tarkoittaa, ettei tätä valintaa edes näytetä pienyrityksille (vastaavasti -M ei näytetä mikroyrityksille eikä -I pienyritystä isommille yrityksille)
 • Loppurivillä on valintaikkunaan tulostuvaa tekstiä

Rivi voi olla myös ilman tulostuvaa tekstiä, jos valinnan tunnus on määritelty jo aiemmin. Jos rivillä on pelkästään --merkillä alkavia poissulkevia tunnuksia, tulee rivi valituksi, ellei yksikään mainittu tunnus ole valittu.

Pelkkä # lopettaa ehdon, ja sen jälkeen rivit tulostuvat jälleen kaikilla valinnoilla.

@-alkuiset rivit määrittelevät erityisen tulostettavan

 • @Raportin nimi:Valinnat!Otsikko@ määrittelee, että mainittu raportti liitetään tilinpäätökseen, (nämä voi liittää helpommin Lisää raportti-napilla). Mahdollisia valintoja ovat
  TunnusValinta
  ETilikohtaiset erittelyt
  KErittely kustannuspaikoittain
  PErittely projekteittain
  BBudjettivertailu
 • @? määrittää laskentaehdon, jolla seuraavat rivit tulostuvat
 • @henkilosto@ lisää taulukon henkilöstön määrästä tällä ja edellisellä tilikaudella
#HENKILOSTO
<h2>Henkilöstön määrä</h2>
@henkilosto@

{{ }}-merkkien välissä voidaan esittää laskentakaavoja tai muuttujia

 • Muuttujat alkupvm, loppupvm, edkausi.alkupvm, edkausi.loppupvm, kotipaikka, pvm, kayttaja.nimi
 • Laskentakaavassa voidaan tilejä ja tiliryhmiä esittää samalla tavalla kuin raporteilla, tilin numeroa edeltää kuitenkin kirjain
  • e - saldo tämän tilikauden lopussa
  • s - saldo tämän tilikauden alussa
  • d - saldon muutos tämän tilikauden aikana
  • E - saldo edeltävän tilikauden lopussa
  • S - saldo edeltävän tilikauden alussa
  • D - saldon muutos edeltävän tilikauden aikana

^^^^ laskee taulukon alimmalle riville kyseisen sarakkeen sarakesumman.

Jos laskentataulukossa jollakin rivillä kaikkiin paitsi ensimmäiseen soluun tulee lukuarvoksi 0,00 €, jätetään tämä rivi tulostamatta