Verojen asetukset

Arvonlisäveroon, verojen maksujen kirjaamiseen ja verohallinnon varmenteeseen liittyvät asetukset

Verojen maksu

Arvonlisävero

Verokauden pituus

Verokausi on pääasiallisesti kuukausi. Verohallinnon ohje selvittää, milloin ja miten yritys voi hakeutus neljännesvuoden tai vuoden verokauteen.

Jos verohallinnon varmenne on käytettävissä, haetaan verokaudet suoraan verohallinnon järjestelmästä, eikä tätä valintaa näytetä.

Maksuperusteinen ALV

Maksuperusteisen arvonlisäveron ohjeet

Arvonlisäveron kirjaus

Arvonlisäveron kirjauksen vaihtoehdot on esitetty Arvonlisäveron ohjeissa.

Viitenumerot

Tuloverojen viite on OmaVero-palvelusta näkyvä viitenumero, jolla yritys maksaa tuloverojaan (esim. ennakkoverot).

Oma-aloitteisten verojen viite on viitenumero, jolla maksetaan esimerkiksi arvonlisäverot. Kitsas käyttää näitä viitenumeroita tiliotetietojen automaattiseen kohdistamiseen.

Yhteystiedot

Yhteystiedot ilmoitetaan veroja sähköisesti ilmoitettaessa. Puhelinnumero tulee ilmoittaa kansainvälisessä muodossa (+358401234567)

Verohallinnon varmenne

Kun varmenne on otettu käyttöön, voidaan veroilmoitukset tehdä sähköisesti suoraan ohjelmasta.


Katso myös

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus annetaan EU:n toiseen maahan tehtävästä käänteisen arvonlisäveron alaisesta myynnistä.

Ilmoittaminen rajapinnalla

Kun verottajan varmenne on käytettävissä, voi alv-ilmoituksen lähettää ohjelmasta sähköisesti suoraan verottajalle.

Maksuperusteinen arvonlisävero

Pienet yritykset voivat tilittää arvonlisäverot maksuperusteisesti.

Verohallinnon varmenne

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.

Verohallinnon varmenne (Tilitoimistot)

Kun verohallinnon varmenne on otettu käyttöön, voidaan tilitoimiston asiakkaiden arvonlisäveroilmoitukset antaa sähköisesti suoraan ohjelmasta.