Laskujen lisääminen kiertoon

Lasku voidaan lisätä kiertoon Uusi tosite -toiminnolla. Lisäksi laskuja voidaan lisätä kiertoon Laskutusportaalilla, WebKitsaalla sekä verkkolaskujen saapuessa.
Ominaisuus on käytettävissä vain, kun kirjanpito tallennetaan Kitsaan pilveen

Kitsas-ohjelmassa

Jos sinulla on oikeus lisätä lasku kiertoon, voit laskun tallentamisen sijaan siirtyä Kierto-välilehdelle, valita kierron ja painaa Aloita kierto.

Laskutusportaalilla

Laskutusportaalilla tallennetut laskut lisätään kiertoon.

WebKitsaalla

WebKitsaalla laskuja voidaan lisätä kiertoon valitsemalla Lisää kiertoon -valintalistasta kierto, johon lasku lisätään ja painamalla Tallenna kiertoon.

Verkkolaskut

Kun pilvikirjanpidossa on otettu käyttöön Maventa-verkkolaskujen automaattinen noutaminen, lisätään saapuvat verkkolaskut omaan kiertoonsa.


Katso myös

Maventan verkkolasku

Maventan verkkolaskut voi lähettää ja ottaa vastaan suoraan ohjelmasta