Kirjaaminen

Kaikki tulot, menot ja rahoitustapahtumat kirjataan tositteiden mukaisesti Kitsaaseen


Sähköiset tositteet

Kitsaalla koko kirjanpidon voi laatia sähköisesti. Aloita kirjaaminen lisäämällä sähköinen tosite.

Menojen ja tulojen kirjaaminen

Menoina kirjataan mm. tavaroiden ja palveluiden ostot, tuloina mm. myynnit ja saadut avustukset.

Siirtotosite eli rahoitustapahtumat

Rahoitustapahtumia ovat mm. laskujen suorittamiset, tilien väliset siirrot, lainojen nostamiset ja maksamiset.

Tiliotteen kirjaaminen

Tiliotteella kirjataan mm. saapuneet ja suoritetut maksut. Maksuperusteinen kirjanpito voidaan tehdä tiliotteiden perusteella.

Palkan kirjaaminen

Palkanmaksuun liittyvät kirjaukset, suunniteltu erityisesti käytettäväksi yhdessä palkka.fi-palvelun kanssa.

Muut tositteet

Monimutkaisemmat kirjaukset voit tehdä suoraan tiliruudukolle muistiotositteella tai muu-tyypin tositteella.

Vientien tuominen CSV-tiedostosta

Voit tuoda ohjelmaan kirjauksia muista ohjelmista, jotka voivat tallentaa vientejä CSV-muotoon.

Kirjaamisnäkymän yksityiskohtaisemmat ohjeet

Kirjausnäkymän valinnat yksityiskohtaisemmin selostettuina