Sähköiset tositteet

Kitsaalla koko kirjanpidon voi laatia sähköisesti. Aloita kirjaaminen lisäämällä sähköinen tosite.

Jos sinulla on tosite sähköisessä muodossa, raahaa se kirjausikkunan yläosaan. Vaihtoehtoisesti voit painaa Valitse tiedosto-painiketta ja etsiä tiedoston tietokoneeltasi. Jos leikepöydällä on liitettäväksi sopiva tiedosto, on näkyvillä myös Liitä leikepöydältä-painike leikepöydällä olevan tiedoston liittämiseksi. Leikepöydän kautta liittäminen on usein nopein tapa tuoda tositteita sähköpostista.

Kitsaaseen voit lisätä pdf-tiedoston, jpeg- tai png-kuvatiedoston, html-verkkosivun tai tekstitiedoston. Kitsas yrittää tunnistaa liitteestä tositteen tietoja kuten päivämäärän, viitenumeron ja laskun summan, ja lisätä ne suoraan tositteelle.

Nykyisin suuri osa tositteista tulee valmiiksi sähköisenä esimerkiksi sähköpostilla tai verkkolaskuina. Paperilaskut ja paperiset kuitit voi skannata, tai laskusta liittää kännykkäkameralla otetun kuvan, kunhan teksti säilyy luettavana.

Liitteiden muokkaaminen

Jos haluat lisätä samalle tositteelle useamman liitteen (esimerkiksi sekä kululasku että kululaskun liitteenä olevat tositteet), voit lisätä liitteitä raahamalla niitä Liitteet-välilehdelle.

Välilehdellä voit myös poistaa tai tulostaa liitteen tai avata liitteen erilliseen ikkunaan.

Sähköinen kirjanpito

Kitsas tukee kirjanpidon säilyttämistä sähköisessä muodossa ja kirjanpidon sähköistä arkistointia. Sähköistä arkistointia käytettäessä Kitsas huolehtii automaattisesti tositteiden numeroinnista sekä tositeketjusta muodostamalla linkkejä tositteiden ja kirjanpidon raporttien välille.


Katso myös

Liitteiden käsittely

Liitteeksi lisättävien kuvatiedostojen tekstintunnistus sekä koon pienentäminen

Tiliote sähköisessä muodossa

Kitsas tunnistaa tilitapahtumat pdf- tai csv-tiedostosta ja yhdistää viitenumeron perusteella maksuja laskuihin.