Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Menojen ja tulojen kirjaaminen

Menoina kirjataan mm. tavaroiden ja palveluiden ostot, tuloina mm. myynnit ja saadut avustukset.

1 - Menojen kirjaaminen

Maksutavalla määrittelet, miten meno on maksettu.

Menojen kirjausnäkymä

  • Meno-tositetyypille kirjataan ostolaskut, suoritetut maksut, annetut avustukset jne.
  • Kululaskuja ovat työntekijän tai yhdistyksen jäsenen organisaation puolesta omista varoistaan suorittamat kulut, jotka hän sitten kululaskua ja tositteita vastaan perii maksettavaksi.
  • Saapunut verkkolasku-tositetyyppi on tarkoitettu ohjelmaan vastaanotetuille verkkolaskuille

Maksutavat

Maksutapavalinta määrittelee, mitä vastatiliä kirjauksessa käytetään. Ainoastaan laskuperusteisissa kirjauksissa voidaan tallentaa myös tiedot laskun numerosta, viitteestä sekä eräpäivästä.

MaksutapaKäyttötarkoitusPäivämäärä
LaskuOstolasku kirjataan lasku- tai suoriteperusteisesti ostovelkoihin. Laskun maksaminen kirjataan myöhemmin erikseen.Laskun päivämäärä tai toimituspäivä
KäteinenLasku kirjataan maksuperusteisesti käteistililtä.Maksupäivä
PankkitiliLasku kirjataan maksuperusteisesti pankkitililtä.Maksupäivä
LuottokorttiLasku kirjataan luottokorttivelkojen tilille.Laskun päivämäärä tai toimituspäivä
HyvityslaskuAiemmasta laskusta kirjattava hyvitys. Valitse kohdassa Tase-erä aiemman laskut tiedot ja kirjaa hyvitys miinusmerkkisenä. Hyvityslaskun päivämäärä
SiirtovelkaKäytetään, kun meno jää tilinpäätöksessä siirtovelkoihin.Toimituspäivä
Kaikki vastatilitValitse vastatili ja tarvittaessa erä kaikkien tilien luettelosta.

Menotili

Menotiliksi valitaan aiheenmukainen kirjanpitotili, esimerkiksi Ostot, Rahaliikenteen kulut tai Korkomenot.

2 - Tulojen kirjaaminen

Maksutavalla määrittelet, miten saatte maksun tulosta.

Menojen kirjausnäkymä

  • Tulo-tositteella kirjataan myynnit, saadut avustukset, jäsenmaksut yms.
  • Jos laadit laskun Kitsaalla, kirjataan lasku automaattisesti kirjanpitoon ja siitä muodostuu myyntilasku.

Maksutavat

Maksutapavalinta määrittelee, mitä vastatiliä kirjauksessa käytetään. Ainoastaan laskuperusteisissa kirjauksissa voidaan tallentaa myös tiedot laskun numerosta, viitteestä sekä eräpäivästä.

MaksutapaKäyttötarkoitusPäivämäärä
LaskuMyyntilasku kirjataan lasku- tai suoriteperusteisesti myyntisaamisiin. Laskun maksu kirjataan myöhemmin erikseen.Laskun päivämäärä tai toimituspäivä
KäteinenLasku kirjataan maksuperusteisesti käteistililtä.Maksupäivä
PankkitiliLasku kirjantaan maksuperusteisesti pankkitililtä.Maksupäivä
HyvityslaskuAiemmasta laskusta kirjattava hyvitys. Valitse kohdassa Tase-erä aiemman laskut tiedot ja kirjaa hyvitys miinusmerkkisenä. Hyvityslaskun päivämäärä
SiirtosaaminenKäytetään, kun tulo jää tilinpäätöksessä siirtovelkoihin.Toimituspäivä
Kaikki vastatilitValitse vastatili ja tarvittaessa erä kaikkien tilien luettelosta.

Tulotili

Tulotiliksi valitaan aiheenmukainen kirjanpitotili, esimerkiksi Myynti, Jäsenmaksutulot tai Saadut avustukset.

3 - Menojen ja tulojen yksityiskohtaisemmat ohjeet

Menojen ja tulokirjausten näkymän kentät yksityiskohtaisemmin selostettuina

Asiakas / Toimittaja

Jos asiakas/toimittaja on jo Kitsaan rekisterissä, voit valita sen alasvetovalikosta. Voit myös kirjoittaa nimen tai Y-tunnuksen. Nimikentän vieressä olevasta kuvakkeesta pääset muokkaamaan tietoja.

!!! info “Asiakas- ja toimittajarekisteri” Kitsas käyttää yhdistettyä asiakas- ja toimittajarekisteriä, jossa on sekä asiakkaiden että toimittajien tiedot. Tämän takia myös toimittajien tiedoissa on paikka laskutustavalle ja -kielelle. Osakeyhtiöille Kitsas hakee perustiedot Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä Y-tunnuksen perusteella.

Kirjanpitotilin valitseminen

Voit valita tilin kirjoittamalla tilin numeron (tai osan siitä). Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa osan tilin nimestä, jolloin pääset valitsemaan tilin luetteloikkunasta. Ikkunaan pääset myös painamalla kiikarikuvaketta.

Suosikit-painikkeella näet vain suosikiksi merkitsemäsi tilit, ja Kaikki-painikkeella myös ne tilit, jotka eivät tavallisesti ole käytettävissä valitsemallasi tilikartan laajuudella.

Arvonlisävero

Käytössä olevat alv-lajit on esitelty kappaleessa Arvonlisäverolajit Verollisessa kirjauksessa voit syöttää kokonaismäärän (brutto) tai verottoman määrän (netto).

Jaksotus

Jaksotuksella voit tehdä kirjauksia, jotka kuuluu jaksottaa tilinpäätöksen yhteydessä tilikaudelta toiselle. Jaksotuskirjaukset tehdään vasta tilinpäätöksen yhteydessä, joten niitä ei ole huomioitu kesken tilikauden tulostettavassa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Jaksotustoiminnolla jaksotetaan vain veroton tulo tai meno, ei arvonlisäveron osuutta.

!!! note “Esimerkkitilanteita, kun tilikausi on kalenterivuosi” - Jäsen maksaa vuoden 2020 jäsenmaksun 10.11.2019. - Yhdistykselle on myönnetty avustusta 1.11.2019 järjestettyyn tapahtumaan. Avustus maksetaan 7.1.2020. - Ohjelmistoyritys laskuttaa 15.9.2019 ohjelmiston ylläpitomaksun kaudelle 1.7.2019 - 30.6.2020. - Kirjausesimerkkejä jaksotuksesta Tilinpäätös-osan jaksotusohjeessa

Kohdennukset

Jos kirjanpidossa on käytössä kohdennukset tai merkkaukset, pääset valitsemaan ne valintalistoilta.

Poistot

Jos kirjaat tasaeräpoistoina käsiteltävän hankinnan, pääset valitsemaan hankinnan poistoajan. Kitsas laskee vuotuiset poistot tilinpäätöstä laadittaessa.

Kirjauksen jakaminen useampaan vientiin

Tositteen kirjaukset on mahdollista jakaa useammalle tilille, kohdennukselle, verolajille tai veroprosentille. Aloita tekemällä ensimmäinen vienti ja paina Lisää rivi. Nyt näkymän oikeassa reunassa on riveistä luettelo, josta voit valita muokattavan rivin.

Riviselite tarkoittaa yksittäistä riviä koskevaa selitettä. Ellei riviselitettä ole merkitty, käytetään tositteen otsikkoa myös vientien selitteenä.

Viennit

Voit tarkastella tositteelta muodostettavia kirjanpitokirjausia Viennit-välilehdeltä. Et voi kuitenkaan suoraan muokata vientejä. Jos sinun tarvitsee muodostaa monimutkaisempia kirjauksia (esimerkiksi useampi vastatili), pitää kirjaus tehdä käsin tositetyypillä Muu.