Muut tositteet

Monimutkaisemmat kirjaukset voit tehdä suoraan tiliruudukolle muistiotositteella tai muu-tyypin tositteella.

Käytä tositetyyppiä Muu kirjataksesi tosite käsin tiliruudukkoa käyttäen.

Tositetyyppiä tarvitset kun teet monimutkaisempia kirjauksia, joissa on useita vientejä, esimerkiksi

  • kassan myyntiraportit eri maksutavoista
  • monimutkaisemmat palkkatositteet
  • osingon maksuun liittyvät kirjaukset
  • useimmat yhtiön perustamiseen liittyvät kirjaukset

Periaatteessa voisit tehdä kaikki kirjaukset tositetyypillä Muu, mutta todennäköisesti haluat kirjata useimmat tositteet tositteen tyypin mukaisella kirjausnäkymällä.

Tavallisimmat viennit voit tehdä suoraan tiliruudukkoon kirjoittamalla. Kaikkiin viennin tietoihin (kuten tase-erään ja kaikkiin arvonlisäverovalintoihin) pääset Muokkaa vientiä-panikkeella.

Muistiotositteet
Muistiotosite on tarkoitettu itse laadituille tositteille esimerkiksi tulojen jaksotusta, taseessa olevan omaisuuden arvostamista tai aiemman kirjauksen korjausta varten. Kirjaukseen liittyvä laskelma ja selvitys voidaan antaa joko itse allekirjoitettuna liitteenä tai Kommentit-kohdassa, jolloin laatijan nimi (tai nimikirjaimet) on syytä merkitä näkyviin.
Liitetietotositteet
Liitetietotositteilla varmennetaan liitetietoina olevia tietoja. Tositteelle voi tallentaa liitteitä, mutta tositteella ei voi olla vientejä.
Järjestelmätositteet
Selausnäkymästä voit avata myös ohjelman luomia tositteita, kuten arvonlisäverolaskelmia, jaksotuksia ja poistotositteita. Tositteita voi tarvittaessa myös muokata.

Vientien muokkaamien

Muu-tositteen Muokkaa vientiä-painikkeella pääset muokkaamaan kaikkia vientiin liittyviä tietoja