Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Muut tositteet

Monimutkaisemmat kirjaukset voit tehdä suoraan tiliruudukolle muistiotositteella tai muu-tyypin tositteella.

Käytä tositetyyppiä Muu kirjataksesi tosite käsin tiliruudukkoa käyttäen.

Tositetyyppiä tarvitset kun teet monimutkaisempia kirjauksia, joissa on useita vientejä, esimerkiksi

  • kassan myyntiraportit eri maksutavoista
  • monimutkaisemmat palkkatositteet
  • osingon maksuun liittyvät kirjaukset
  • useimmat yhtiön perustamiseen liittyvät kirjaukset

Periaatteessa voisit tehdä kaikki kirjaukset tositetyypillä Muu, mutta todennäköisesti haluat kirjata useimmat tositteet tositteen tyypin mukaisella kirjausnäkymällä.

Tavallisimmat viennit voit tehdä suoraan tiliruudukkoon kirjoittamalla. Kaikkiin viennin tietoihin (kuten tase-erään ja kaikkiin arvonlisäverovalintoihin) pääset Muokkaa vientiä-panikkeella.

Muistiotositteet
Muistiotosite on tarkoitettu itse laadituille tositteille esimerkiksi tulojen jaksotusta, taseessa olevan omaisuuden arvostamista tai aiemman kirjauksen korjausta varten. Kirjaukseen liittyvä laskelma ja selvitys voidaan antaa joko itse allekirjoitettuna liitteenä tai Kommentit-kohdassa, jolloin laatijan nimi (tai nimikirjaimet) on syytä merkitä näkyviin.
Liitetietotositteet
Liitetietotositteilla varmennetaan liitetietoina olevia tietoja. Tositteelle voi tallentaa liitteitä, mutta tositteella ei voi olla vientejä.
Järjestelmätositteet
Selausnäkymästä voit avata myös ohjelman luomia tositteita, kuten arvonlisäverolaskelmia, jaksotuksia ja poistotositteita. Tositteita voi tarvittaessa myös muokata.

1 - Vientien muokkaamien

Muu-tositteen Muokkaa vientiä-painikkeella pääset muokkaamaan kaikkia vientiin liittyviä tietoja

Muokkausikkunassa näytettävät valinnat riippuvat valitsemasi tilin tyypistä.

Kumppani
Liiketoimen toinen osapuoli (asiakas, toimittaja, maksun saaja tai maksaja)
Reskontra
Määrittelee, näytetäänkö tapahtuma myyntilaskujen tai ostolaskujen luettelossa

Arvonlisävero

Tavallisesti kirjakset tehdään valinnalla Veron peruste jolloin voit valinnoilla Kirjaa myös vero ja/tai Kirjaa myös vähennys valita, lisääkö ohjelma automaattisesti myös nettokirjauksiin liittyvät vero- ja vähennysviennit. Valinnalla Sis. alv voit syöttää kohtaan Määrä verollisen määrän.

Joissain hyvin harvinaisissa tapauksissa saattaa olla tarpeellista tehdä arvonlisäveron kirjaus täysin käsin (esimerkiksi jos yritykseltä laskutetaan pakettiauton kolarikorjauksesta omavastuun lisäksi korjaushinnan täysi arvonlisävero). Ole näissä tapauksissa erityisen huolellinen!

  • Veron peruste on veroton määrä, jonka perusteella arvonlisävero määräytyy
  • Veron määrä on arvonlisäverovelkaan tiliöitävä arvonlisäveron osuus
  • Vähennyksen määrä on arvonlisäverosaataviin tiliöitävä vähennettävän arvonlisäveron osuus
  • Kohdentamaton maksuperusteinen alv on maksuperusteista arvonlisäveroa tai ennakkolaskua käytettäessä tehtävä veron määrää ja vähennyksen määrää vastaava valinta. Kun lasku aikanaan maksetaan, siirretään kyseinen määrä veroksi tai vähennykseksi.