Tase-erät

Tase-erien avulla seurataan mm. laskujen maksamista
Videot Kitsaan Vimeo-kanavalla

Tase-erät ja tase-erittely

Osalla tasetileistä tilin sisältöä seurataan kokonaissaldoa tarkemmin, eli tase-erittäin. Tällaisiä tase-eriä ovat esimerkiksi

  • Yksittäiset laskut, joiden maksaminen kohdistetaan laskun tase-erälle ja koko ajan tiedetään, kuinka suuri osa laskusta on maksamatta.
  • Lainat, jolloin lainan maksu kohdistetaan lainan tase-erälle ja tiedetään, paljonko lainaa on maksamatta.
  • Tasaeräpoistolla poistettavat laitteet, jolloin poisto kohdistetaan tase-erälle ja tiedetään, paljonko konetta on poistamatta.
  • Huoneistot, joiden vastikkeiden maksamista seurataan huoneistokohtaisen saldon avulla.
  • Asiakkaat, joilla on asiakaskohtaisesti valvottuja laskuja, joiden asiakaskohtaisia saldoja seurataan.

Tiliasetuksista määritellään jokaiselle tilille, onko tilillä käytössä tase-erät ja missä muodossa tilille laaditaan tase-erittely.

Tase-erien valitseminen

Tileillä, joilla tase-erät ovat käytössä, valitaan tilille kirjattaessa myös kirjauksen tase-erä.

Ei tase-erää
Kirjausta ei kohdisteta millekään tase-erälle. Tällaiset kirjaukset muodostavat tase-erittelyssä yhden erittelemättömän tase-erän, jolta esitetään vain kokonaismäärä.
Uusi tase-erä
Kirjaus muodostaa uuden tase-erän. Esimerkiksi kirjattaessa laskua, jota ei ennestään ole kirjanpidossa, aloittaa laskun kirjaaminen uuden tase erän. Aikanaan, kun lasku maksetaan, pitää laskun maksu puolestaan kohdistaa samalle tase-erälle eikä uutta tase-erää saa enää valita.
Valitse tase-erä
Valitse jokin aiemmin aloitetuista tase-eristä. Avaa ikkunan, jolla valitaan tase-erä.

Asiakas
Lasku valvotaan asiakaskohtaisesti
Huoneisto
Lasku valvotaan huoneistokohtaisesti. Avaa ikkunan, jossa valitaan huoneisto jolle lasku tai maksu kohdistuu.


Katso myös

Ohjevideo tase-erittelystä

Videolla esitellään Kitsaan tase-erittelyä ja sen selvittelyä

Tase-erien selvittely

Tase-erien tutkiminen sekä korjaaminen

Vientien muokkaamien

Muu-tositteen Muokkaa vientiä-painikkeella pääset muokkaamaan kaikkia vientiin liittyviä tietoja