Tiliotteen kirjaaminen

Tiliotteella kirjataan mm. saapuneet ja suoritetut maksut. Maksuperusteinen kirjanpito voidaan tehdä tiliotteiden perusteella.

Tiliote sähköisessä muodossa

Kitsas tunnistaa tilitapahtumat pdf- tai csv-tiedostosta ja yhdistää viitenumeron perusteella maksuja laskuihin.

Kirjaaminen ilman sähköistä tositetta

Kun kirjaat tiliotteen ilman sähköistä tositetta, täydennät tiliotenäkymään kaikki tiliotteen rivit ja lopulta varmistat, että näkymä täsmää tiliotteen kanssa.

Tilitapahtumien lisääminen

Kirjaa tilitapahtumia joko kirjaustoiminnolla tai suoraan ruudukkoon kirjoittamalla. Tilitapahtumat voivat olla laskujen maksuja, tuloja, menoja, siirtoja tai hyvityksiä.

Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisessa kirjanpidossa kirjaukset merkitään maksupäivän mukaan. Kirjanpidon pohjana käytetään tiliotteita.

Pankkitilin täsmäyttäminen

Täsmäyttämisessä pankkitilin kirjauksia verrataan tiliotteisiin.