Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Tiliotteen kirjaaminen

Tiliotteella kirjataan mm. saapuneet ja suoritetut maksut. Maksuperusteinen kirjanpito voidaan tehdä tiliotteiden perusteella.

1 - Tiliote sähköisessä muodossa

Kitsas tunnistaa tilitapahtumat pdf- tai csv-tiedostosta ja yhdistää viitenumeron perusteella maksuja laskuihin.

Jos käytössäsi on tiliote sähköisessä muodossa, aloita lisäämällä se tositteelle. Useimmiten Kitsas pystyy tunnistamaan tiliotteella olevat tapahtumat ja laskuperusteisessa kirjanpidossa yhdistämään maksut niitä koskeviin laskuihin.

Täydennä tiliote valmiiksi

  • Niiden menojen ja tulojen osalta, jotka voit kirjata ilman muuta tositetta kuin tiliote, voit täydentää tiliöinnin suoraan kyseisen rivin kohdalle. Valitaksesi esimerkiksi kohdennukset tuplanapsauta riviä päästäksesi yksityiskohtaisempaan näkymään.
  • Kitsas pystyy päättelemään joillekin riveille todennäköisimmän kirjaustilin. Katso siksi myös valmiiksi tiliöidyt rivit ja korjaa tiliöintiä tarvittaessa.
  • Yhdistääksesi saapuneen maksun sitä koskevaan laskuun tuplanapsauta riviä ja valitse maksu saapuvista tai maksetuista laskuista.
  • Kirjaamalla kyseisen rivin maksuperusteisesti erillisellä tositteella voit liittää riviin tositteen.

Lopulta tiliotteen jokaiselle riville on merkitty kirjanpitotili

CSV-tiedosto

CSV:n lisääminen

Tuodessasi ohjelmaan CSV-muotoisen tiliotteet saat erillisen valintataulun, josta valitaan tili. Tarvittaessa voit myös valita, miten tiedostossa olevat sarakkeet tuodaan.

2 - Kirjaaminen ilman sähköistä tositetta

Kun kirjaat tiliotteen ilman sähköistä tositetta, täydennät tiliotenäkymään kaikki tiliotteen rivit ja lopulta varmistat, että näkymä täsmää tiliotteen kanssa.

Aloita valitsemalla tositetyypiksi Tiliote. Valitse myös pankkitili, jolle teet kirjauksia, sekä tiliotteen ajanjakso.

Lisää tiliotteen rivit Kirjaa tilitapahtumia-painikkeella.

3 - Tilitapahtumien lisääminen

Kirjaa tilitapahtumia joko kirjaustoiminnolla tai suoraan ruudukkoon kirjoittamalla. Tilitapahtumat voivat olla laskujen maksuja, tuloja, menoja, siirtoja tai hyvityksiä.

Kirjaa tilitapahtumia-painikkeella pääset tilitapahtumien kirjausikkunaan. Voit kirjata peräkkäin useampia tilitapahtumia painamalla jokaisen tapahtuman jälkeen Kirjaa-nappia. Sulje lopuksi kirjausikkuna, tarkasta tiliotteen kirjaukset ja tallenna tiliote.

Suoritukset tilille eli panot

Saapuva maksu

Tällä välilehdellä kirjaat laskuperusteisesti kirjattujen myyntilaskujen suoritukset. Valitse kirjattava maksu ja merkitse päivämääräksi päivä, jona maksu on saapunut tilille. Jos maksu on suoritettu vain osittain, korjaa Euroa-kohtaan saapuneen maksun määrä.

Tulo

Tällä välilehdellä kirjaat tulot, joista ei ole muuta tositetta kuin tiliote. Lisää vienti-panikkeella voit jakaa tilioterivin useammaksi vienniksi esimerkiksi eri kirjanpitotileille.

Hyvitys

Tällä välilehdellä kirjaat sinulle maksettavat palautukset ja hyvitykset. Hyvitys kirjataan tavallisesti samalle tilille kuin aiempi maksu.

Vakioviite

Tällä välilehdellä kirjaat suorituksen, joka liittyy vakioviitteeseen eli tiliöidään vakioviitteen mukaisesti.

Siirto

Tällä välilehdellä kirjaat rahoitustapahtumat, joissa maksetaan rahaa tilillesi.

Maksut tililtä eli otot

Maksettu lasku

Tällä välilehdellä kirjaat laskuperusteisesti kirjattujen ostolaskujen suoritukset. Välilehdeltä kirjaat myös hyvityslaskuista asiakkaalle maksettavien palautuste suorittamisen. Valitse kirjattava maksu ja merkitse päivämääräksi päivä, jona maksu on lähtenyt tililtäsi. Jos maksu on suoritettu vain osittain, korjaa Euroa-kohtaan saapuneen maksun määrä.

Meno

Tällä välilehdellä kirjaat menot, joista ei ole muuta tositetta kuin tiliote. Lisää vienti-panikkeella voit jakaa tilioterivin useammaksi vienniksi esimerkiksi eri kirjanpitotileille.

Hyvitys

Tällä välilehdellä kirjaat maksamasi palautukset ja hyvitykset. Hyvitys kirjataan tavallisesti samalle tilille kuin aiempi maksu.

Siirto

Tällä välilehdellä kirjaat rahoitustapahtumat, joissa tililtä on maksettu rahaa.

4 - Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisessa kirjanpidossa kirjaukset merkitään maksupäivän mukaan. Kirjanpidon pohjana käytetään tiliotteita.

Maksuperusteinen kirjanpito laaditaan tavallisesti kuukausittain niin, että kirjanpidon lähtökohdaksi otetaan kuukauden tiliote. Menettely on tavallinen pienillä yhdistyksillä.

Tiliotteelta tiliöidään ne rivit, joihin ei liity tositetta. Jos riviin liittyy tosite, painetaan rivin kohdalla Tosite-nappia, joka avaa uuden kirjausikkunan.

Tositteelle on valmiiksi merkitty tiliotteesta asiakas tai toimittaja, päivämäärä ja rahamäärä. Täydennä tosite ja paina Valmis.

Rivin tiedot päivittyvät tiliotenäkymään. Vihreä väri ilmaisee, että rivistä on olemassa erillinen tosite, jonka tositenumero näytetään Kohdennus-sarakkeessa.

Lopulta kaikki rivit on tiliöity ja tiliote on valmis.

5 - Pankkitilin täsmäyttäminen

Täsmäyttämisessä pankkitilin kirjauksia verrataan tiliotteisiin.

Tiliotetta kirjattaessa

Kitsaan tiliotetoiminto on rakennettu siten, että kun tiliote on valmis, vastaavat ohjelmaan kirjatut rivit tiliotteen rivejä.

Tarkasta erityisesti, että Alkusaldo, Panot, Otot ja loppusaldo ovat yhtä suuret kuin tiliotteella olevat rahamäärät.

Selaus-näkymällä

Selaa-sivulla valitsemalla Viennit ja pankkitilin selaamisen (Vaihda valinta Kaikki tilit esimerkiksi valinnaksi 1910 Pankkitili) näet pankkitilille kirjatut erät ja niiden yhteenvetotiedot.

Näkymän pitäisi täsmätä tiliotteella oleviin tilitapahtumiin.

Pääkirjalla

Voit myös tulostaa kaikki pankkitilille kirjatut tapahtumat Raportit-sivun Pääkirja-raportista.