Maksuperusteinen kirjanpito

Maksuperusteisessa kirjanpidossa kirjaukset merkitään maksupäivän mukaan. Kirjanpidon pohjana käytetään tiliotteita.

Maksuperusteinen kirjanpito laaditaan tavallisesti kuukausittain niin, että kirjanpidon lähtökohdaksi otetaan kuukauden tiliote. Menettely on tavallinen pienillä yhdistyksillä.

Tiliotteelta tiliöidään ne rivit, joihin ei liity tositetta. Jos riviin liittyy tosite, painetaan rivin kohdalla Tosite-nappia, joka avaa uuden kirjausikkunan.

Tositteelle on valmiiksi merkitty tiliotteesta asiakas tai toimittaja, päivämäärä ja rahamäärä. Täydennä tosite ja paina Valmis.

Rivin tiedot päivittyvät tiliotenäkymään. Vihreä väri ilmaisee, että rivistä on olemassa erillinen tosite, jonka tositenumero näytetään Kohdennus-sarakkeessa.

Lopulta kaikki rivit on tiliöity ja tiliote on valmis.