Tilitapahtumien lisääminen

Kirjaa tilitapahtumia joko kirjaustoiminnolla tai suoraan ruudukkoon kirjoittamalla. Tilitapahtumat voivat olla laskujen maksuja, tuloja, menoja, siirtoja tai hyvityksiä.
Käytettävissä Kitsaan versiosta 5.4 lähtien

Kirjaa tilitapahtumia-painikkeella pääset tilitapahtumien kirjausikkunaan. Voit kirjata peräkkäin useampia tilitapahtumia painamalla jokaisen tapahtuman jälkeen Kirjaa-nappia. Sulje lopuksi kirjausikkuna, tarkasta tiliotteen kirjaukset ja tallenna tiliote.

Yksinkertaiset menot, tulot ja siirrot voit kirjata myös suoraan tilioteruudukolle.

Suoritukset tilille eli panot

Saapuva maksu

Tällä välilehdellä kirjaat laskuperusteisesti kirjattujen myyntilaskujen suoritukset. Valitse kirjattava maksu ja merkitse päivämääräksi päivä, jona maksu on saapunut tilille. Jos maksu on suoritettu vain osittain, korjaa Euroa-kohtaan saapuneen maksun määrä.

Tulo

Tällä välilehdellä kirjaat tulot, joista ei ole muuta tositetta kuin tiliote. Lisää vienti-panikkeella voit jakaa tilioterivin useammaksi vienniksi esimerkiksi eri kirjanpitotileille.

Hyvitys

Tällä välilehdellä kirjaat sinulle maksettavat palautukset ja hyvitykset. Hyvitys kirjataan tavallisesti samalle tilille kuin aiempi maksu.

Vakioviite

Tällä välilehdellä kirjaat suorituksen, joka liittyy vakioviitteeseen eli tiliöidään vakioviitteen mukaisesti.

Siirto

Tällä välilehdellä kirjaat rahoitustapahtumat, joissa maksetaan rahaa tilillesi.

Maksut tililtä eli otot

Maksettu lasku

Tällä välilehdellä kirjaat laskuperusteisesti kirjattujen ostolaskujen suoritukset. Välilehdeltä kirjaat myös hyvityslaskuista asiakkaalle maksettavien palautuste suorittamisen. Valitse kirjattava maksu ja merkitse päivämääräksi päivä, jona maksu on lähtenyt tililtäsi. Jos maksu on suoritettu vain osittain, korjaa Euroa-kohtaan saapuneen maksun määrä.

Meno

Tällä välilehdellä kirjaat menot, joista ei ole muuta tositetta kuin tiliote. Lisää vienti-panikkeella voit jakaa tilioterivin useammaksi vienniksi esimerkiksi eri kirjanpitotileille.

Hyvitys

Tällä välilehdellä kirjaat maksamasi palautukset ja hyvitykset. Hyvitys kirjataan tavallisesti samalle tilille kuin aiempi maksu.

Siirto

Tällä välilehdellä kirjaat rahoitustapahtumat, joissa tililtä on maksettu rahaa.


Katso myös

Laskun merkitseminen maksetuksi

Lasku merkitään maksetuksi joko tiliotteelta tai siirto-tositteelta