Kirjaamisnäkymän yksityiskohtaisemmat ohjeet

Kirjausnäkymän valinnat yksityiskohtaisemmin selostettuina

Tositetyyppi
Tositetyyppi määrittelee kirjauksessa käytettävän näkymän. Nämä näkymät on kuvattu tositetyyppien ohjeissa.
Tositteen pvm
Tositteen, kuten laskun päivämäärä. Maksuperusteisessa kirjanpidossa tähän merkitään päivämäärä, jona maksu on saatu tai suoritettu.
Otsikko
Tositteen otsikko, joka näytetään tositteita selattaessa
Kirjaa-välilehti
Välilehden sisältö riippuu tositteen tyypistä, ja on kuvattu tositetyyppien ohjeissa.
Viennit-välilehti
Kirjanpitoon tallennettavat tositteen viennit. Jos tositetyypillä on Kirjaa-välilehti, tehdään muokkauksen siihen.
Muistiinpanot-välilehti
Muistiinpanot-välilehdelle kirjoitetaan tarkemmat tiedot tositteesta. Hankinnasta voidaan esimerkiksi kertoa, mitä varten se on tehty ja mihin päätökseen se perustuu (esim. yhdistyksessä viittaus hallituksen pöytäkirjaan).
Liitteet-välilehti
Sähköisessä muodossa tallennettu tosite, katso Sähköiset tositteet
Kierto-välilehti
Laskun sähköinen tarkastaminen ja hyväksyminen, katso Kierto
Kommentit-välilehti (vain pilvessä)
Kommentit-välilehdelle voidaan kirjoittaa tarkempaa tietoa tositteesta ja sen käsittelystä. Kommentteja voi lisätä vielä tilikauden lukitsemisen jälkeenkin
Loki
Loki-välilehdellä näkyy tositteen muokkaajat ja muokkausajankohdat. Napsauttamalla näkymä riviä saat näkyviisi täsmällisesti tositteeseen tehdyt muutokset.
Tositesarja
Tositesarja, johon tosite kuuluu. Uusi tositesarja voidaan aloittaa kirjoittamalla tähän kohtaan haluttu kirjainyhdistelmä. Näkyvissä vain, jos tositesarjat on otettu käyttöön asetuksissa.
Tositteen numero
Tosite saa numeron vasta, kun se tallennetaan kirjanpitoon Valmis-painikkeella.
Huomiomerkki
-kuvakkeella voit asettaa tositteelle huomiomerkin. Huomiomerkki poistuu napsauttamalla kuvaketta uudelleen.

Voit käyttää merkkiä muistuttamaan, että tositteelle pitää tehdä vielä jotain (esimerkiksi tositteen tiliöinti pitää tarkastaa tai tositteesta puuttuu liite). Selausnäkymässä saat helposti poimittua ne tositteet, jotka on merkitty huomiomerkillä.

Tallenna luonnos
Tosite tallennetaan luonnoksena, eikä sillä olevia kirjauksia oteta huomioon kirjanpidon raporteissa. Luonnos-tilassa tallennetut tositteet löytyvät Selauksen Luonnos-välilehdeltä.
Valmis
Tosite tallennetaan kirjanpitoon, ja se saa tositenumeron

Tositteiden numerointi

Tositteet numeroidaan vasta, kun ne tallennetaan valmiina kirjanpitoon. Tallennuksen jälkeen Kitsas näyttää tallennetun tositteet tunnuksen. Jos säilytät tositteet paperisina, merkitse ohjelman ilmoittama tunnus tositteeseen.

Yllä olevassa tositetunnisteessa OL 1 / 18

  • OL on tositesarja (Ostolaskut)
  • 1 on tositteen numero sarjassaan
  • 18 on tilikauden tunnus (vuosi 2018)

Jos tositteiden numerointia on tarpeen muokata, voit valikon Vaihda tositenumero-toiminnolla vaihtaa yksittäisen tositteen numeroa, tai Tilikaudet-näkymän Numeroi uudelleen-toiminnolla numeroida tietyn ajanjakson tositteet yhteinäiseen sarjaan aikajärjestyksessä.

Valikon toiminnot

Kirjausikkunan oikeassa alakulmasta aukeaa valikko.

Siirry tositteeseen Ctrl+G
Siirry toisitteeseen tositenumerolla
Tulosta tosite Ctrl+P
Tulostaa tositteen tiedot
Kopioi uuden pohjaksi Ctrl+T
Luo uuden tositteen tämän tositteen pohjalta
Tallenna mallipohjaksi
Tekee tästä tositteesta mallipohjan, jota voi käyttää uusien tositteiden pohjana
Poista tosite
Poistaa tositteen. Poistetut tositeet löytyvät kuitenkin Selauksen Poistetut-välilehdeltä, ja ne voidaan palauttaa takaisin osaksi kirjanpitoa.
Tyhjennä viennit
Tyhjentää tositteen viennit. Toimintoa voi käyttää, jos sähköisen tositteen lisäämisessä ohjelma tunnistaa tositteelta virheellisiä vientejä.
Vaihda tunnistenumero
Vaihtaa tositteen numeron. Ohjelma ei tarkista valitsemaasi numeroa päällekkäisten tunnistenumeroiden varalta.

Katso myös

Tositteiden uudelleennumerointi

Voit uudelleennumeroida haluamasi aikavälin tositteet aikajärjestykseen