Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Uuden laskun luominen

Uuden laskun tekeminen ja lähettäminen

Aloita uuden laskun luominen painamalla myyntilaskujen näkymässä Uusi lasku-painiketta.

Uusi lasku

 • Tallenna luonnoksena tallentaa laskun keskeneräisenä. Voit palata muokkaamaan sitä myyntilaskujen näkymän Luonnokset-välilehdeltä.
 • Tallenna valmiina tallentaa laskun myyntilaskujen näkymän Lähtevät-välilehdelle. Laskua ei vielä lähetetä eikä viedä kirjanpitoon.
 • Näytä näyttää laskun esikatselun. Huomaa, että uudella laskulla ei ole laskunumeroa eikä viitenumeroa.
 • Tallenna ja tulosta tulostaa laskun ja tallentaa sen kirjanpitoon. Toimitustavasta riippuen tässä voi myös lukea Tallenna ja lähetä tms.

1 - Yksityiskohtaiset ohjeet uuden laskun luomiseen

Uuden laskun näkymän kentät yksityiskohtaisemmin selitettyinä

Asiakkaan tiedot

Asiakkaan tiedot

 • Voit valita asiakkaan, joka on jo asiakasrekisterissä
 • Asiakkaan nimen oikealla puolella olevalla painikkeella voit lisätä uuden asiakkaan asiakasrekisteriin
 • Voit myös kirjoittaa yksittäisen laskun ilman, että asiakasta lisätään asiakasluetteloon, kirjoittamalla asiakkaan nimen ja osoitteen.

Laskun tyyppi

Laskun tyyppi

Lasku
Tavallinen lasku, joka kirjataan kirjanpitoon laskun päivämäärällä
Käteinen
Kuitti käteismyynnistä, joka kirjataan suoraan käteiskassaan
Korttimaksu
Kuitti korttimaksusta, joka kirjataan korttisaatavien tilille.
Ennakkolasku
Lasku ennakkosuorituksesta, jolloin arvonlisävero suoritetaan kun lasku maksetaan.
Suoriteperusteinen lasku
Lasku kirjantaan kirjanpitoon toimituspäivämäärällä
Kuukausittainen lasku
Lasku toistuu samansisältöisenä kuukaudesta toiseen, tavallisesti vastike tai vuokra

Laskun toimitustapa

Toimitustapa

Tulosta lasku
Lasku tulostetaan
Postita lasku
Jos postituspalvelu on otettu käyttöön, toimitetaan lasku postituspalveluun, muuten lasku tulostetaan.
Lähetä sähköpostilla
Lasku lähetetään sähköpostin liitetiedostona. Saate-välilehdelle voit kirjoittaa sähköpostiviestin sisällön ja valita, lisätäänkö viestiin maksutiedot (summa, viitenumero, pankkitili, eräpäivä ja virtuaaliviivakoodi)
Verkkolasku
Lasku toimitetaan verkkolaskuna
Tallenna pdf-tiedostoon
Lasku tallenetaan pdf-tiedostona, jonka voi esimerkiksi lähettää erillisellä sähköpostiohjelmalla
Ei tulosteta
Lasku tallennetaan kirjanpitoon ilman että sitä tulostetaan.

Valvonta

Valvonta

Yksittäinen lasku
Tavallinen lasku, jonka maksamista valvotaan viitenumerolla
Asiakas
Asiakaskohtainen viite. Ohjelma seuraa asiakaskohtaisten laskujen saldoja siten, että maksu kohdistuu aina asiakkaan vanhimpaan maksuun. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain pilvikirjanpidossa ja näytetään, kun laskulle on valittu asikasrekisterissä oleva asiakas.
Huoneisto
Huoneistokohtainen viite. Ohjelma seuraa huoneistokohtaisten laskujen saldon siten, että maksu kohdistuu aina vanhimpaan maksuun. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain pilvikirjanpidossa ja näytetään, kun huoneistoja on määritelty.
Vakioviite
Ohjelma tiliöi vakioviittellä tulevat suoritukset erikseen määritellylle tilille. Maksun suorittamista ei valvota.
Valvomaton
Laskua ei kirjata myyntisaataviin eikä sen maksamista valvota. Voi käyttää sellaisten laskujen tulostamiseen, jotka kirjataan vasta maksuperusteisesti.

Arvonlisäveron merkitseminen

Verottomat rivit
Rivien summat ilmoitetaan verottomina, ja vero lisätään vasta kokonaissummaan. Yleinen laskentatapa yritysten välisessä laskutuksessa.
Verolliset rivit
Rivien summat ilmoitetaan verollisina. Yleinen tapa laskutettaessa yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä, jotka eivät vähennä arvonlisäveroa
Pitkät rivit
Jokaiselle riville merkitään sekä veroton että verollinen rivisumma.

Aputoiminimi

Toiminimi

Jos asetuksissa on määritelty aputoiminimiä, voit valita tästä laskulle tulostuvan toiminimen (päätoiminimi tai jokin aputoiminimistä)

Toimituspäivämäärä tai laskutusjakso

Toimituspäivämäärän valinta

Toimituspäivämäärä
Täytä ainoastaan vasemmanpuoleinen päivämäärä
Laskutusjakso
Täytä molemmat päivämäärät (esimerkiksi tilauksen tai vuokran laskutusjakso)

Otsikko

Otsikko tulostetaan laskulle, ja se toimii myös tositteen otsikkona kirjanpidossa.

Banneri

Jos bannereita eli laskulle tulostuvia leveitä markkinointikuvia on käytettävissä, pääset valitsemaan valintalistasta laskulle tulostettavan bannerin.

Laskun rivit

Laskun rivit

Tuoterekisterissä olevan tuotteen voit lisätä napsauttamalla listalla olevaa tuotetta. Voit myös kirjoittaa suoraan ruudukkoon nimikkeen ja muut rivin tiedot.

Tuotteelle voi syöttää joko yksittäishinnan tai koko rivin yhteishinnan.

Rivin lisätiedot-painikkeella pääset syöttämään riville myös sellaisia tietoja, joita ei näytetä ruudukossa.

Rivin lisätietojen välilehti

Laskun lisätiedot

Laskun lisätietojen välilehti

Lisätiedot-välilehdelle voit syöttää laskulle tulostuvia lisätietoja.

Laskun toistuminen

Toistuminen-välilehti Lasku, jolla on toimitusjakso, voidaan määritellä toistumaan. Tällöin laskutuskauden päättyessä ohjelma luo automaattisesti uuden laskun. Nämä automaattisesti luodut laskut tulevat myyntilaskunäkymän Lähtevät-välilehdelle. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Kitsaan pilveen tallennetuissa kirjanpidoissa.

 • Laskutusjakso määritellee automaattisesti luotavan uuden laskun jakson pituuden
 • Laskutus-valinta määrittelee, kuinka monta päivää ennen tai jälkeen laskutusjakson päättymisen seuraavan laskutusjakson lasku luodaan.
 • päättyy-päivämäärän jälkeen ei luoda enää uusi laskuja
 • Laskuta hinnaston mukaan valinnalla tuoterekisterissä oleville tuotteille merkitään automaattisesti luotavalle laskulle luontihetkellä tuoterekisterissä oleva hinta.

Saateviesti

Kun lasku lähetetään sähköpostilla, sähköpostiviestin otsikko ja teksti. Pdf-muotoinen lasku lähetetään sähköpostiviestin liitteenä.

Liitteet

Voit lisätä liitetiedostoja, jotka lähetetään sähköposti- ja verkolaskuissa liitetiedostoina. Verkkolaskun liitetiedostojen on oltava pdf-muodossa.

2 - Ennakkolasku

Ennakkolaskulla laskutetaan ennakkomaksu myöhemmin toimitettavasta tuotteesta

Ennakkolasku kirjataan Saadut ennakot-tilille. Arvonlisävero puolestaan kirjataan kun laskusta maksetaan ja myös ilmoitetaan sillä alv-kaudella, millä lasku on maksettu.

Ennakkolaskun laatiminen

Uudella laskulla valitse ensin rekisterissä oleva asiakas (tai lisää asiakasrekisteriin uusi asiakas), ja valitse laskun tyypiksi Ennakkolasku.

Ennakkolasku

Ennakkolaskulla laskutettuja tuotteita ei lasketa mukaan myyntiraportteihin, koska tuotteita ei ole toimitettu asiakkaalle.

Ennakon hyvittäminen

Tuotteen toimittamisen yhteydessä laaditaan asiakkaalle varsinainen lasku tuotteineen. Kun asiakkaalla on laskutettuja ennakkoja, on ikkunan alalaidassa Hyvitä ennakko-painike. Painikkeesta pääset valitsemaan ennakkolaskun, jota tällä laskulla hyvitetään.

Hyvityksen valitseminen

Hyvitetty ennakkolasku näkyy varsinaisesta laskusta vähennettävänä rivinä. Lisää laskulle kaikki tuotteet, jotka asiakkaalle on toimitettu.

Hyvitetty lasku

3 - Ryhmälasku

Ryhmälaskulla voit lähtettää sisällöltään saman laskun usealle vastaanottajalle

Ryhmälaskun laatiminen aloitetaan myyntilaskujen näkymän Ryhmälasku-painikkeella.

Ryhmälasku

Täytä Rivit-välilehdelle laskutettavien tuotteiden tiedot ja Lisätiedot-välilehdelle laskulle tulostuvat lisätiedot.

Valitse laskun saajat Laskutettavat-välilehdeltä. Voit lisätä rekisterissä olevan asiakkaan napsauttamalla listalta nimeä. Voit myös lisätä uuden asiakkaan. Valitsemalla rekisterissä olevan ryhmän ja Lisää kaikki saat luotua laskun kerralla koko ryhmälle.

Näytöllä olevasta luettelosta voit vaihtaa yksittäisen laskun saajan kielen ja laskun lähetystavan.

Lähetystapa-painikkeella voit vaihtaa kaikkien laskujen lähetystavan - jos esimerkiksi haluat tulostaa laskut niillekin vastaanottajille, joiden laskutustapana on tavallisesti sähköpostilasku.

Kun painat Tallenna valmiina, luo ohjelma jokaiselle laskun saajalle erillisen laskun. Valitsemalla laskun Lähetettävät-välilehdeltä voit vielä muokata yksittäisiä laskuja ennen niiden lähettämistä.