Raportit

Kirjanpidosta voit tulostaa päiväkirjan, pääkirjan, taseen, tuloslaskelman, budjettivertailun ja muitakin raportteja.

Raportit-välilehdellä voit katsella ja tulostaa erilaisia raportteja kirjanpidostasi. Tulosteet ovat erilaisia eri tilikartoilla.

Tehtyäsi haluamasi valinnat paina Esikatsele ja näe raportin:

  • Avaa avaa raportin pdf-katseluohjelmassa
  • Tallenna tallentaa raportin pdf-muodossa
  • Tulosta tulostaa raportin
  • Raidat lisää raportin taustalle taustaraitoja rivien seuraamista helpottamaan
  • Sivun asetukset antaa mahdollisuuden vaihtaa paperin kokoa, suuntaa ja marginaaleja
  • HTML-painikkeesta avautuu valikko, jossa voit avata raporin selaimessa, kopioida raportin leikepöydälle tai tallentaa tiedostoon html-muodossa.
  • CSV-painikkeesta avautuu valikko, jolla voit kopioida raportin leikepöydälle tai tiedostoon csv-muodossa tai määritellä csv-tiedoston muodon (kuten merkistökoodaus ja sarakkeiden erotin.)

Päiväkirja

Päiväkirja esittää kirjanpidon viennit aikajärjestyksessä

Pääkirja

Pääkirjassa viennit on esitetty tileittäin aikajärjestyksessä.

Tositeluettelo

Tositeluettelossa on kirjanpitoon tallennettujen tositteiden perustiedot

Tase

Tase kuvaa taloudellista tilannetta tilinpäätöspäivänä.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää tilikaudet tulot ja menot, joista muodostuu tilikauden tulos.

Tase-erittely

Tase-erittely esittää, mistä tase koostuu.

Tililuettelo

Tililuettelossa on numerojärjestyksessä käytettävissä olevat kirjanpitotilit.

Laskuluettelo

Luettelo osto- tai myyntilaskuista. Luetteloon voidaan poimia haluttuna päivänä avoimena olevat laskut.

Myyntiraportti

Raportti Kitsaan myyntilaskutuksella laskutetuista tuotteista, niiden määrästä, keskimääräisestä kappalehinnasta ja kokonaismyynnistä.

Arvonlisäveron erittely

Arvonlisäveron erittelyllä voit tarkastella arvonlisäveron määriä ja arvonlisäverollisia kirjauksia myös kesken verokauden.

Tositekooste

Tositekoosteeseen voidaan poimia sähköisiä tositteita halutulla rajauksella.