Tämä on monisivuinen tulostettava näkymä. Napsauta tästä tulostaaksesi.

Palaa tavalliseen näkymään.

Raportit

Kirjanpidosta voit tulostaa päiväkirjan, pääkirjan, taseen, tuloslaskelman, budjettivertailun ja muitakin raportteja.

Raportit-välilehdellä voit katsella ja tulostaa erilaisia raportteja kirjanpidostasi. Tulosteet ovat erilaisia eri tilikartoilla.

Tehtyäsi haluamasi valinnat paina Esikatsele ja näe raportin:

  • Avaa avaa raportin pdf-katseluohjelmassa
  • Tallenna tallentaa raportin pdf-muodossa
  • Tulosta tulostaa raportin
  • Raidat lisää raportin taustalle taustaraitoja rivien seuraamista helpottamaan
  • Sivun asetukset antaa mahdollisuuden vaihtaa paperin kokoa, suuntaa ja marginaaleja
  • HTML-painikkeesta avautuu valikko, jossa voit avata raporin selaimessa, kopioida raportin leikepöydälle tai tallentaa tiedostoon html-muodossa.
  • CSV-painikkeesta avautuu valikko, jolla voit kopioida raportin leikepöydälle tai tiedostoon csv-muodossa tai määritellä csv-tiedoston muodon (kuten merkistökoodaus ja sarakkeiden erotin.)

1 - Päiväkirja

Päiväkirja esittää kirjanpidon viennit aikajärjestyksessä

2 - Pääkirja

Pääkirjassa viennit on esitetty tileittäin aikajärjestyksessä.

3 - Tositeluettelo

Tositeluettelossa on kirjanpitoon tallennettujen tositteiden perustiedot

4 - Tase

Tase kuvaa taloudellista tilannetta tilinpäätöspäivänä.

Lyhennettyä tasekaavaa saavat käyttää PMA-asetuksen mukaiset yritykset. Myös taseen voi tulostaa tileittäin eriteltynä

5 - Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää tilikaudet tulot ja menot, joista muodostuu tilikauden tulos.

Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tulosta niin, että viimeiselle riville jää tilikauden voitto tai tappio. Tässä kuvassa on esitetty yhdistyksen tuloslaskelma: elinkeinotoiminnalla ja kiinteistön hallinnalla on erilaiset tuloslaskelmakaavat. Joissain tilikartoissa on eri tuloslaskelmavaihtoehtoja. Myös tuloslaskelman voi eritellä tileittäin.

Tuloslaskelmalle voi valita tulostettavaksi toteutuman lisäksi myös tilikauden tai budjetin toteutuman.

Kustannuspaikat ja projektit

Jos kirjanpidossa on käytössä kustannuspaikkoja ja/tai projekteja, voidaan tuloslaskelma tulostaa myös kustannuspaikoista ja projekteista.

Budjettivertailu

Budjettivertailu-raportilla voit vertailla tilikauden budjettia sen toteutumiseen.

6 - Tase-erittely

Tase-erittely esittää, mistä tase koostuu.

Yllä olevan erittelyn ensimmäisellä tilillä 1062 IT-ohjelmistot on täysi tase-eräkohtainen erittely, keskimmäisellä luetellaan tilikauden aikaiset muutokset ja alimmalla tilin saldon muodostavat summat tilikauden päätöspäivänä.

7 - Tililuettelo

Tililuettelossa on numerojärjestyksessä käytettävissä olevat kirjanpitotilit.

8 - Laskuluettelo

Luettelo osto- tai myyntilaskuista. Luetteloon voidaan poimia haluttuna päivänä avoimena olevat laskut.

9 - Myyntiraportti

Raportti Kitsaan myyntilaskutuksella laskutetuista tuotteista, niiden määrästä, keskimääräisestä kappalehinnasta ja kokonaismyynnistä.

10 - Arvonlisäveron erittely

Arvonlisäveron erittelyllä voit tarkastella arvonlisäveron määriä ja arvonlisäverollisia kirjauksia myös kesken verokauden.

11 - Tositekooste

Tositekoosteeseen voidaan poimia sähköisiä tositteita halutulla rajauksella.

Tositekoosteella voit tulostaa sähköisessä muodossa olevia tositteita halutulla ajanjakso-, tili- ja kohdennusrajauksella. Toiminta on suunniteltu tilanteisiin, joissa yhdistyksen pitää toimittaa kaikki tiettyyn avustuskohteeseen liittyvät tositteet avustuksen myöntäjälle.