Tase

Tase kuvaa taloudellista tilannetta tilinpäätöspäivänä.

Lyhennettyä tasekaavaa saavat käyttää PMA-asetuksen mukaiset yritykset. Myös taseen voi tulostaa tileittäin eriteltynä