Tositekooste

Tositekoosteeseen voidaan poimia sähköisiä tositteita halutulla rajauksella.

Tositekoosteella voit tulostaa sähköisessä muodossa olevia tositteita halutulla ajanjakso-, tili- ja kohdennusrajauksella. Toiminta on suunniteltu tilanteisiin, joissa yhdistyksen pitää toimittaa kaikki tiettyyn avustuskohteeseen liittyvät tositteet avustuksen myöntäjälle.