Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää tilikaudet tulot ja menot, joista muodostuu tilikauden tulos.

Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tulosta niin, että viimeiselle riville jää tilikauden voitto tai tappio. Tässä kuvassa on esitetty yhdistyksen tuloslaskelma: elinkeinotoiminnalla ja kiinteistön hallinnalla on erilaiset tuloslaskelmakaavat. Joissain tilikartoissa on eri tuloslaskelmavaihtoehtoja. Myös tuloslaskelman voi eritellä tileittäin.

Tuloslaskelmalle voi valita tulostettavaksi toteutuman lisäksi myös tilikauden tai budjetin toteutuman.

Kustannuspaikat ja projektit

Jos kirjanpidossa on käytössä kustannuspaikkoja ja/tai projekteja, voidaan tuloslaskelma tulostaa myös kustannuspaikoista ja projekteista.

Budjettivertailu

Budjettivertailu-raportilla voit vertailla tilikauden budjettia sen toteutumiseen.


Katso myös

Budjetti

Tilikauden budjetin laatiminen ja budjetin toteutumisen seuraaminen