Tilinpäätös

Kitsaan ohjatulla toiminnolla tilinpäätösasiakirjat saa luotua nopeasti

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kitsas muistuttaa tästä aloitusnäytössä. Kun kaikki tilikaudelle kuuluvat tositteet on kirjattu, aloitetaan tilinpäätöksen laatiminen Tilikaudet-välilehden Tilinpäätös-painikkeesta.


Poistot

Kitsas laskee suunnitelman mukaiset tasaerä- ja menojäännöspoistot

Jaksotukset

Jaksotus-toiminnolla voit automatisoida siirtovelkojen ja siirtosaamisten kirjaamista, kun kirjaus kohdistuu toiselle tilikaudelle.

Tuloveron kirjaaminen

Yhteisöjen tuloveron kirjaaminen ohjatulla toiminnolla

Kirjanpidon lukitseminen

Kun kaikki kirjaukset on tehty, lukitaan tilikausi muokkauksilta

Liitetiedot ja tilinpäätöksen muodostaminen

Kitsas muodostaa rungon liitetiedoille. Täydennä ne ja tilinpäätösasiakirja on valmis.

Tilinpäätöksen tulostaminen ja vahvistaminen

Valmiin tilinpäätösasiakirjan voit tulostaa tai tallentaa tiedostoon.