Poistot

Kitsas laskee suunnitelman mukaiset tasaerä- ja menojäännöspoistot

Hankittaessa rakennuksia, koneita, kalusteita tms. joita käytetään pidemmällä aikavälillä, ei niitä kirjata välittömästä menoiksi vaan hankinta kirjataan taseeseen, josta sitä poistetaan suunnitelman mukaisesti.

Poistojen kirjaaminen

Kirjaa suunnitelman mukaiset poistot tilinpäätösikkunan Kirjaa poistot-painikkeella. Painike ei ole näkyvissä, mikäli tilikaudelle ei ole tulossa kirjattavia poistoja.

Kitsas näyttää poistolaskelman, jonka voit vahvistaa Ok-painikkeella.